Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 4k
Wtorek, 18 maja 2021 r. - Bruksela

3. Zmieniona strategia przemysłowa dla Europy (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Zmieniona strategia przemysłowa dla Europy (2021/2669(RSP))

Margrethe Vestager (wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Christian Ehler w imieniu grupy PPE, Carlo Calenda w imieniu grupy S&D, Christophe Grudler w imieniu grupy Renew, Marco Zanni w imieniu grupy ID, Damien Carême w imieniu grupy Verts/ALE, Grzegorz Tobiszowski w imieniu grupy ECR, Marc Botenga w imieniu grupy The Left, Edina Tóth niezrzeszona, Cristian-Silviu Buşoi, Lina Gálvez Muñoz, Mauri Pekkarinen, Markus Buchheit, Henrike Hahn, Geert Bourgeois, Manuel Bompard, Tom Berendsen, Jens Geier, Morten Løkkegaard, Georg Mayer, Bas Eickhout, Dace Melbārde, Maria da Graça Carvalho, Miapetra Kumpula-Natri, Nicola Danti, Hélène Laporte, Rosa D'Amato, Zbigniew Kuźmiuk, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Nicola Beer, Jordi Solé, Zdzisław Krasnodębski, Seán Kelly, Carlos Zorrinho i Jerzy Buzek.

PRZEWODNICTWO: Roberta METSOLA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Josianne Cutajar, Henna Virkkunen, Nicolás González Casares, Ivan Štefanec, Robert Hajšel, Massimiliano Salini, Romana Jerković, Maria Spyraki, Łukasz Kohut, Pilar del Castillo Vera, Ioan-Rareş Bogdan i Othmar Karas.

Głos zabrała Margrethe Vestager.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 23 września 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności