Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 4k
Marţi, 18 mai 2021 - Bruxelles

3. Strategia industrială revizuită pentru Europa (dezbatere)
Stenograma

Declarație a Comisiei: Strategia industrială revizuită pentru Europa (2021/2669(RSP))

Margrethe Vestager (vicepreședintă executivă a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Christian Ehler, în numele Grupului PPE, Carlo Calenda, în numele Grupului S&D, Christophe Grudler, în numele Grupului Renew, Marco Zanni, în numele Grupului ID, Damien Carême, în numele Grupului Verts/ALE, Grzegorz Tobiszowski, în numele Grupului ECR, Marc Botenga, în numele Grupului The Left, Edina Tóth, neafiliată, Cristian-Silviu Buşoi, Lina Gálvez Muñoz, Mauri Pekkarinen, Markus Buchheit, Henrike Hahn, Geert Bourgeois, Manuel Bompard, Tom Berendsen, Jens Geier, Morten Løkkegaard, Georg Mayer, Bas Eickhout, Dace Melbārde, Maria da Graça Carvalho, Miapetra Kumpula-Natri, Nicola Danti, Hélène Laporte, Rosa D'Amato, Zbigniew Kuźmiuk, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Nicola Beer, Jordi Solé, Zdzisław Krasnodębski, Seán Kelly, Carlos Zorrinho și Jerzy Buzek.

A PREZIDAT: Roberta METSOLA
Vicepreședintă

Au intervenit Josianne Cutajar, Henna Virkkunen, Nicolás González Casares, Ivan Štefanec, Robert Hajšel, Massimiliano Salini, Romana Jerković, Maria Spyraki, Łukasz Kohut, Pilar del Castillo Vera, Ioan-Rareş Bogdan și Othmar Karas.

A intervenit Margrethe Vestager.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 23 septembrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate