Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 3k
Utorok, 18. mája 2021 - Brusel

3. Revidovaná priemyselná stratégia pre Európu (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Revidovaná priemyselná stratégia pre Európu (2021/2669(RSP))

Margrethe Vestager (výkonná podpredsedníčka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Christian Ehler v mene skupiny PPE, Carlo Calenda v mene skupiny S&D, Christophe Grudler v mene skupiny Renew, Marco Zanni v mene skupiny ID, Damien Carême v mene skupiny Verts/ALE, Grzegorz Tobiszowski v mene skupiny ECR, Marc Botenga, v mene skupiny The Left, Edina Tóth – nezaradená poslankyňa, Cristian-Silviu Buşoi, Lina Gálvez Muñoz, Mauri Pekkarinen, Markus Buchheit, Henrike Hahn, Geert Bourgeois, Manuel Bompard, Tom Berendsen, Jens Geier, Morten Løkkegaard, Georg Mayer, Bas Eickhout, Dace Melbārde, Maria da Graça Carvalho, Miapetra Kumpula-Natri, Nicola Danti, Hélène Laporte, Rosa D'Amato, Zbigniew Kuźmiuk, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Nicola Beer, Jordi Solé, Zdzisław Krasnodębski, Seán Kelly, Carlos Zorrinho a Jerzy Buzek.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta METSOLA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Josianne Cutajar, Henna Virkkunen, Nicolás González Casares, Ivan Štefanec, Robert Hajšel, Massimiliano Salini, Romana Jerković, Maria Spyraki, Łukasz Kohut, Pilar del Castillo Vera, Ioan-Rareş Bogdan a Othmar Karas.

V rozprave vystúpila Margrethe Vestager.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 23. septembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia