Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 4k
Utorok, 18. mája 2021 - Brusel

4. Nedávne straty na životoch v Stredozemnom mori a pátracie a záchranné operácie na mori (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Nedávne straty na životoch v Stredozemnom mori a pátracie a záchranné operácie na mori (2021/2690(RSP))

Augusto Santos Silva (úradujúci predseda Rady) a Ylva Johansson (členka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Jeroen Lenaers v mene skupiny PPE, Simona Bonafè v mene skupiny S&D, Malik Azmani v mene skupiny Renew, Annalisa Tardino v mene skupiny ID, Erik Marquardt v mene skupiny Verts/ALE, Nicola Procaccini v mene skupiny ECR, Malin Björk, v mene skupiny The Left, Laura Ferrara – nezaradená poslankyňa, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Fabienne Keller, Harald Vilimsky, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Idoia Villanueva Ruiz, Clara Ponsatí Obiols, Lena Düpont, Pedro Marques, Maite Pagazaurtundúa, Peter Kofod, Damien Carême, Assita Kanko, Sira Rego, Balázs Hidvéghi, Tomas Tobé, Pietro Bartolo, Nicola Danti, Jaak Madison, Tineke Strik, Beata Kempa, Giorgos Georgiou, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Bettina Vollath, Sandro Gozi, Tom Vandendriessche, Karlo Ressler, Dietmar Köster, Jean-Lin Lacapelle, Cyrus Engerer a Teuvo Hakkarainen.

(Pokračovanie rozpravy: bod 6 zápisnice zo dňa 18.5.2021.)

Posledná úprava: 23. septembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia