Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2176(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0153/2021

Ingivna texter :

A9-0153/2021

Debatter :

PV 18/05/2021 - 9
CRE 18/05/2021 - 9

Omröstningar :

PV 19/05/2021 - 2
PV 19/05/2021 - 12

Antagna texter :

P9_TA(2021)0243

Protokoll
XML 6k
Tisdagen den 18 maj 2021 - Bryssel

9. Rapporter 2019 och 2020 om Turkiet (debatt)
CRE

Betänkande om kommissionens rapporter 2019 och 2020 om Turkiet [2019/2176(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Nacho Sánchez Amor (A9-0153/2021)

Nacho Sánchez Amor redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Augusto Santos Silva (rådets tjänstgörande ordförande) och Olivér Várhelyi (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Angel Dzhambazki (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Gheorghe-Vlad Nistor för PPE-gruppen, Pedro Marques för S&D-gruppen, Hilde Vautmans för Renew-gruppen, Harald Vilimsky för ID-gruppen, Sergey Lagodinsky för Verts/ALE-gruppen, Witold Jan Waszczykowski för ECR-gruppen, Giorgos Georgiou för The Left-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, Michael Gahler, Maria Arena, Nathalie Loiseau, Jérôme Rivière, Charlie Weimers, Özlem Demirel, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Arnaud Danjean, Pierfrancesco Majorino, Ilhan Kyuchyuk, Filip De Man, Joachim Stanisław Brudziński, Carles Puigdemont i Casamajó, Vangelis Meimarakis, Nikos Androulakis, Angelo Ciocca, Tomasz Piotr Poręba, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Paulo Rangel, Lukas Mandl, Peter van Dalen, Manolis Kefalogiannis, Tomas Tobé och Christophe Hansen.

Talare: Olivér Várhelyi.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Augusto Santos Silva.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16 i protokollet av den 18.5.2021 (ändringsförslag), punkt 6 i protokollet av den 19.5.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 2 i protokollet av den 19.5.2021 (ändringsförslag), punkt 12 i protokollet av den 19.5.2021 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 23 september 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy