Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0006(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A9-0135/2020

Forhandlinger :

PV 17/05/2021 - 15
CRE 17/05/2021 - 15

Afstemninger :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2
PV 18/05/2021 - 13

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0223
P9_TA(2021)0219

Protokol
XML 38k
Tirsdag den 18. maj 2021 - Bruxelles

13. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Udnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed - Kandidat: Natasha Cazenave
Betænkning om forslag til udnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed [N9-0005/2021 - C9-0114/2021 - 2021/0900(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Irene Tinagli (A9-0137/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)
Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 191, stk. 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2021)0217)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 18.5.2021)

Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) - Kandidat: Petra Hielkema
Betænkning om forslag til udnævnelse af formanden for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) [N9-0022/2021 - C9-0163/2021 - 2021/0901(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Irene Tinagli (A9-0162/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)
Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 191, stk. 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2021)0218)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 2 i protokollen af 18.5.2021)

Fonden for Retfærdig Omstilling ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0219)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Revisionen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond
Betænkning om revisionen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond [2020/2087(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Younous Omarjee (A9-0052/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0220)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

Handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles IV-programmet) i perioden 2021-2027: udvidelse til også at omfatte de medlemsstater, der ikke deltager i euroen ***
Henstilling om udkast til Rådets forordning om udvidelse af anvendelsen af forordning (EU) …/2018 om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles IV-programmet) i perioden 2021-2027 til også at omfatte de medlemsstater, der ikke deltager i euroen, og om ophævelse af forordning (EU) nr. 331/2014 [13255/2020 - C9-0017/2021- 2018/0219(APP)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Clare Daly (A9-0165/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS FORORDNING

Godkendt ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0221)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

Aftale mellem EU og Cuba: ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Unionen og Cuba om ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union [10637/2020 - C9-0097/2021 - 2020/0233(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Gabriel Mato (A9-0129/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0222)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

Protokol til Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem EU og Tunesien (Kroatiens tiltrædelse) ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [12294/2018 - C9-0302/2020 - 2018/0310(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Michael Gahler (A9-0150/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0223)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

Protokol til associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika (Kroatiens tiltrædelse) ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af protokollen til aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [06048/2020 - C9-0383/2020 - 2020/0024(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Karol Karski (A9-0148/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0224)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

Aftale mellem EU/USA/Island/Norge: tidsbegrænsning af aftaler om at stille luftfartøjer med besætning til rådighed ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen vedrørende tidsbegrænsning af aftaler om at stille luftfartøjer med besætning til rådighed mellem Den Europæiske Union, Amerikas Forenede Stater, Island og Kongeriget Norge [11645/2020 - C9-0392/2020- 2019/0126(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Maria Grapini (A9-0125/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0225)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

Særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi *
Betænkning om forslag til Rådet afgørelse om særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi og ændring af afgørelse nr. 940/2014/EU [COM(2021)0095 - C9-0105/2021- 2021/0051(CNS)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Younous Omarjee (A9-0138/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0226)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

Gennemførelse af målene for landingsforpligtelsen, jf. artikel 15 i den fælles fiskeripolitik
Betænkning om gennemførelse af målene for landingsforpligtelsen, jf. artikel 15 i den fælles fiskeripolitik [2019/2177(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Søren Gade (A9-0147/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0227)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

Det fælles merværdiafgiftssystem: fritagelser ved indførsel og visse leveringer i tilknytning til EU-foranstaltninger af almen interesse *
Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår fritagelser ved indførsel og visse leveringer i tilknytning til EU-foranstaltninger af almen interesse [COM(2021)0181 - C9-0132/2021 - 2021/0097(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Irene Tinagli (A9-0155/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0228)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Estland – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism [COM(2021)0151 - C9-0127/2021 - 2021/0076(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: José Manuel Fernandes (A9-0158/2021)

(Flertal af Parlamentets medlemmer og tre femtedele af de afgivne stemmer)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0229)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland og Frankrig i forbindelse med naturkatastrofer og til Albanien, Belgien, Estland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Montenegro, Portugal, Rumænien, Serbien, Spanien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig i forbindelse med en folkesundhedskrise
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland og Frankrig i forbindelse med naturkatastrofer og til Albanien, Belgien, Estland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Montenegro, Portugal, Rumænien, Serbien, Spanien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig i forbindelse med en folkesundhedskrise [COM(2021)0201 - C9-0117/2021 - 2021/0077(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0157/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0230)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

Forslag til ændringsbudget nr. 2/2021: finansiering af covid-19-indsatsen og inkludering af tilpasninger og ajourføringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af den flerårige finansielle ramme
Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2021 for regnskabsåret 2021 – finansiering af covid-19-indsatsen og inkludering af tilpasninger og ajourføringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af den flerårige finansielle ramme [08145/2021 - C9-0155/2021- 2021/0078(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Pierre Larrouturou (A9-0160/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0231)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

En europæisk strategi for integration af energisystemer
Betænkning om en europæisk strategi for integration af energisystemer [2020/2241(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Christophe Grudler (A9-0062/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0240)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

En europæisk strategi for brint
Betænkning om en europæisk strategi for brint [2020/2242(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Jens Geier (A9-0116/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0241)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

Kul- og Stålforskningsfonden *
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2008/376/EF om vedtagelse af Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram og om de flerårige tekniske retningslinjer for dette program [COM(2020)0320 - C9-0214/2020 - 2020/0141(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0237)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

Udfordringer for arrangører af sportsbegivenheder i det digitale miljø
Betænkning med henstillinger til Kommissionen om udfordringer for arrangører af sportsbegivenheder i det digitale miljø [2020/2073(INL)] - Retsudvalget. Ordfører: Angel Dzhambazki (A9-0139/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0236)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

Virkningerne af klimaforandringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene
Betænkning om virkningerne af klimaændringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene [2020/2042(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Mónica Silvana González (A9-0115/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Forkastet

(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

Seneste opdatering: 23. september 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik