Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/0006(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0135/2020

Keskustelut :

PV 17/05/2021 - 15
CRE 17/05/2021 - 15

Äänestykset :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2
PV 18/05/2021 - 13

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0223
P9_TA(2021)0219

Pöytäkirja
XML 38k
Tiistai 18. toukokuuta 2021 - Bryssel

13. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimitusjohtajan nimittäminen – ehdokas Natasha Cazenave
Mietintö Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimitusjohtajan nimitysehdotuksesta [N9-0005/2021 - C9-0114/2021 - 2021/0900(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0137/2021)

(yksinkertainen enemmistö)
Salainen äänestys (työjärjestyksen 191 artiklan 1 kohta)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0217)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 2)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 18.5.2021 liite 1)

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen puheenjohtajan nimittäminen – ehdokas Petra Hielkema
Mietintö Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) puheenjohtajan nimitysehdotuksesta [N9-0022/2021 - C9-0163/2021 - 2021/0901(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0162/2021)

(yksinkertainen enemmistö)
Salainen äänestys (työjärjestyksen 191 artiklan 1 kohta)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0218)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 3)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 18.5.2021 liite 2)

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0219)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 4)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston uudelleentarkastelu
Mietintö Euroopan unionin solidaarisuusrahaston uudelleentarkastelusta [2020/2087(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Younous Omarjee (A9-0052/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0220)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 5)

Tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustaminen euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021–2027 (Perikles IV -ohjelma): soveltamisen ulottaminen muihin kuin osallistuviin jäsenvaltioihin ***
Suositus esityksestä neuvoston asetukseksi tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021–2027 (Perikles IV -ohjelma) annetun asetuksen (EU).../2021 soveltamisen ulottamisesta muihin kuin osallistuviin jäsenvaltioihin ja asetuksen (EU) N:o 331/2014 kumoamisesta [13255/2020 - C9-0017/2021- 2018/0219(APP)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Clare Daly (A9-0165/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON ASETUKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0221)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 6)

EU:n ja Kuuban sopimus: kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien myönnytysten muuttaminen Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kuuban välisen kirjeenvaihtona tehdyn, kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien myönnytysten muuttamista Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [10637/2020 - C9-0097/2021 - 2020/0233(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Gabriel Mato (A9-0129/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0222)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 7)

EU:n ja Tunisian Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen pöytäkirja (Kroatian liittyminen) ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisestä assosioinnista tehtyyn Euro-Välimeri-sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta [12294/2018 - C9-0302/2020 - 2018/0310(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Michael Gahler (A9-0150/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0223)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 8)

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen pöytäkirja (Kroatian liittyminen) ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisestä assosiaatiosta tehtyyn sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta [06048/2020 - C9-0383/2020 - 2020/0024(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Karol Karski (A9-0148/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0224)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 9)

USA:n, EU:n, Islannin ja Norjan sopimus: ilma-alusten ja miehistön tarjoamiseksi tehtäviä järjestelyjä koskevat aikarajoitukset ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin, Islannin ja Norjan kuningaskunnan välisen ilma-alusten ja miehistön tarjoamiseksi tehtäviä järjestelyjä koskevista aikarajoituksista tehdyn sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [11645/2020 - C9-0392/2020- 2019/0126(NLE)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Maria Grapini (A9-0125/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0225)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 10)

Ranskan syrjäisimpien alueiden meriverojärjestelmä *
Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Ranskan syrjäisimpien alueiden meriverojärjestelmästä ja päätöksen 940/2014/EU muuttamisesta [COM(2021)0095 - C9-0105/2021- 2021/0051(CNS)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Younous Omarjee (A9-0138/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0226)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 11)

Yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevan asetuksen 15 artiklan mukaisen purkamisvelvoitteen tavoitteiden varmistaminen
Mietintö yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevan asetuksen 15 artiklan mukaisen purkamisvelvoitteen tavoitteiden varmistamisesta [2019/2177(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Søren Gade (A9-0147/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0227)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 12)

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: tuontia ja tiettyjä luovutuksia ja suorituksia koskevat vapautukset yleisen edun mukaisten unionin toimenpiteiden yhteydessä *
Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tuontia ja tiettyjä luovutuksia ja suorituksia koskevien vapautusten osalta yleisen edun mukaisten unionin toimenpiteiden yhteydessä [COM(2021)0181 - C9-0132/2021 - 2021/0097(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0155/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0228)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 13)

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Viron hakemuksen johdosta – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism [COM(2021)0151 - C9-0127/2021 - 2021/0076(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: José Manuel Fernandes (A9-0158/2021)

(parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0229)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 14)

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Kreikalle ja Ranskalle luonnonkatastrofien johdosta sekä Albanialle, Belgialle, Espanjalle, Irlannille, Italialle, Itävallalle, Kreikalle, Kroatialle, Latvialle, Liettualle, Luxemburgille, Montenegrolle, Portugalille, Ranskalle, Romanialle, Saksalle, Serbialle, Tšekille, Unkarille ja Virolle vakavan kansanterveysuhan johdosta
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Kreikalle ja Ranskalle luonnonkatastrofien johdosta sekä Albanialle, Belgialle, Espanjalle, Irlannille, Italialle, Itävallalle, Kreikalle, Kroatialle, Latvialle, Liettualle, Luxemburgille, Montenegrolle, Portugalille, Ranskalle, Romanialle, Saksalle, Serbialle, Tšekille, Unkarille ja Virolle vakavan kansanterveysuhan johdosta [COM(2021)0201 - C9-0117/2021 - 2021/0077(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0157/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0230)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 15)

Lisätalousarvioesitys nro 2/2021: covid-19-pandemian johdosta toteutettavien toimien rahoittaminen ja monivuotisen rahoituskehyksen lopulliseen hyväksymiseen liittyvien tarkennusten ja päivitysten ottaminen talousarvioon
Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2021 varainhoitovuodeksi 2021 – covid-19-pandemian johdosta toteutettavien toimien rahoittaminen ja monivuotisen rahoituskehyksen lopulliseen hyväksymiseen liittyvien tarkennusten ja päivitysten ottaminen talousarvioon [08145/2021 - C9-0155/2021- 2021/0078(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Pierre Larrouturou (A9-0160/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0231)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 16)

Energiajärjestelmien integrointia koskeva EU:n strategia
Mietintö energiajärjestelmien integrointia koskevasta EU:n strategiasta [2020/2241(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Christophe Grudler (A9-0062/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0240)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 24)

Euroopan vetystrategia
Mietintö Euroopan vetystrategiasta [2020/2242(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Jens Geier (A9-0116/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0241)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 25)

Hiili- ja terästutkimusrahasto *
Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelman hyväksymisestä sekä ohjelman monivuotisista teknisistä suuntaviivoista tehdyn päätöksen 2008/376/EY muuttamisesta [COM(2020)0320 - C9-0214/2020 - 2020/0141(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0237)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 20)

Urheilutapahtumien järjestäjien haasteet digitaalisessa ympäristössä
Mietintö suosituksista komissiolle urheilutapahtumien järjestäjien haasteista digitaalisessa ympäristössä [2020/2073(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Angel Dzhambazki (A9-0139/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0236)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 19)

Ilmastonmuutoksen vaikutukset kehitysmaiden haavoittuviin väestöihin
Mietintö ilmastonmuutoksen vaikutuksista kehitysmaiden haavoittuviin väestöihin [2020/2042(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Mónica Silvana González (A9-0115/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Hylätään

(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 21)

Päivitetty viimeksi: 23. syyskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö