Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/0006(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A9-0135/2020

Debatai :

PV 17/05/2021 - 15
CRE 17/05/2021 - 15

Balsavimas :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2
PV 18/05/2021 - 13

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0223
P9_TA(2021)0219

Protokolas
XML 38k
Antradienis, 2021 m. gegužės 18 d. - Briuselis

13. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas paskelbė balsavimo rezultatus:

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) vykdomojo direktoriaus skyrimas - Kandidatė: Natasha Cazenave
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) vykdomojo direktoriaus skyrimo [N9-0005/2021 - C9-0114/2021 - 2021/0900(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0137/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 191 straipsnio 1 dalis)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P9_TA(2021)0217)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 2)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2021 05 18 protokolo 1 priedas)

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) pirmininko skyrimas - Kandidatė: Petra Hielkema
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) pirmininko skyrimo [N9-0022/2021 - C9-0163/2021 - 2021/0901(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0162/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 191 straipsnio 1 dalis)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P9_TA(2021)0218)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 3)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2021 05 18 protokolo 2 priedas)

Teisingos pertvarkos fondas ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2021)0219)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 4)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Europos Sąjungos solidarumo fondo peržiūra
Pranešimas dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo peržiūros [2020/2087(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Younous Omarjee (A9-0052/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2021)0220)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 5)

Mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta apsaugai nuo eurų padirbinėjimo (programa „Pericles IV“): taikymo išplėtimas nedalyvaujančioms valstybėms narėms ***
Rekomendacija dėl Tarybos reglamento, kuriuo Europos Reglamento (ES) Nr. …/2021, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles IV“), taikymas išplečiamas nedalyvaujančioms valstybėms narėmsi r panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 331/2014, projekto [13255/2020 - C9-0017/2021- 2018/0219(APP)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Clare Daly (A9-0165/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS REGLAMENTO PROJEKTAS

Patvirtinta vienu balsavimu (P9_TA(2021)0221)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 6)

ES ir Kubos susitarimas: visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimas, susijęs su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kubos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos, sudarymo Sąjungos vardu projekto [10637/2020 - C9-0097/2021 - 2020/0233(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Gabriel Mato (A9-0129/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Patvirtinta vienu balsavimu (P9_TA(2021)0222)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 7)

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių asociacijos susitarimo protokolas ES/Tunisas (Kroatijos įstojimas) ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Tuniso Respublikos asociaciją, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu projekto [12294/2018 - C9-0302/2020 - 2018/0310(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Michael Gahler (A9-0150/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Patvirtinta vienu balsavimu (P9_TA(2021)0223)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 8)

ES ir Centrinės Amerikos asociacijos susitarimo protokolas (Kroatijos įstojimas) ***
ES ir Centrinės Amerikos asociacijos susitarimo protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą [06048/2020 - C9-0383/2020 - 2020/0024(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Karol Karski (A9-0148/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Patvirtinta vienu balsavimu (P9_TA(2021)0224)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 9)

ES, JAV, Islandijos ir Norvegijos susitarimas: galiojimo laiko apribojimai, taikomi orlaivių su įgula suteikimo sutartims ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Islandijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl laiko apribojimų, taikomų orlaivių su įgula teikimo susitarimams, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [11645/2020 - C9-0392/2020- 2019/0126(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Maria Grapini (A9-0125/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Patvirtinta vienu balsavimu (P9_TA(2021)0225)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 10)

Doko mokesčio taikymo Prancūzijos atokiausiuose regionuose tvarka *
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl doko mokesčio taikymo Prancūzijos atokiausiuose regionuose tvarkos ir Sprendimo Nr. 940/2014/ES dalinis keitimas [COM(2021)0095 - C9-0105/2021- 2021/0051(CNS)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Younous Omarjee (A9-0138/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta vienu balsavimu (P9_TA(2021)0226)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 11)

Įpareigojimo iškrauti laimikį tikslų užtikrinimas pagal bendros žuvininkystės politikos 15 straipsnį
Pranešimas dėl įpareigojimo iškrauti laimikį pagal Reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos 15 straipsnį tikslų pasiekimo [2019/2177(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Søren Gade (A9-0147/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2021)0227)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 12)

Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: importo ir tam tikrų prekių tiekimo ir paslaugų teikimo neapmokestinimas PVM, kai taikomos Sąjungos viešojo intereso priemonės *
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl importo ir tam tikrų prekių tiekimo ir paslaugų teikimo neapmokestinimo PVM, kai taikomos Sąjungos viešojo intereso priemonės [COM(2021)0181 - C9-0132/2021 - 2021/0097(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0155/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta vienu balsavimu (P9_TA(2021)0228)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 13)

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Estijos paraiška „EGF/2020/002 EE tourism sector“
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Estijos paraišką „EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism“ [COM(2021)0151 - C9-0127/2021 - 2021/0076(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A9-0158/2021)

(Reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma ir 3/5 balsavusiųjų dauguma)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2021)0229)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 14)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Graikijai ir Prancūzijai dėl stichinių nelaimių ir Airijai, Albanijai, Austrijai, Belgijai, Čekijai, Estijai, Graikijai, Ispanijai, Italijai, Juodkalnijai, Kroatijai, Latvijai, Lietuvai, Liuksemburgui, Portugalijai, Prancūzijai, Rumunijai, Serbijai, Vengrijai ir Vokietijai dėl ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Graikijai ir Prancūzijai dėl stichinių nelaimių ir Airijai, Albanijai, Austrijai, Belgijai, Čekijai, Estijai, Graikijai, Ispanijai, Italijai, Juodkalnijai, Kroatijai, Latvijai, Lietuvai, Liuksemburgui, Portugalijai, Prancūzijai, Rumunijai, Serbijai, Vengrijai ir Vokietijai dėl ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos [COM(2021)0201 - C9-0117/2021 - 2021/0077(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0157/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2021)0230)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 15)

2021 m. taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas: atsako į COVID-19 grėsmę finansavimas ir patikslinimų ir atnaujinimų, susijusių su galutiniu 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos priėmimu, įtraukimas
Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2021 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 2/2021 projekto, kuriuo finansuojamos atsako į COVID-19 priemonės ir įtraukiami su galutiniu daugiametės finansinės programos priėmimu susiję patobulinimai ir atnaujinimai [08145/2021 - C9-0155/2021- 2021/0078(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Pierre Larrouturou (A9-0160/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2021)0231)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 16)

Europos energetikos sistemos integracijos strategija
Pranešimas dėl Europos energetikos sistemos integracijos strategijos [2020/2241(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Christophe Grudler (A9-0062/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0240)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 24)

Europos vandenilio strategija
Pranešimas dėl Europos vandenilio strategijos [2020/2242(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Jens Geier (A9-0116/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0241)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 25)

Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondas *
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/376/EB dėl Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programos ir tos programos daugiamečių techninių gairių priėmimo [COM(2020)0320 - C9-0214/2020 - 2020/0141(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0237)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 20)

Sporto renginių organizatorių iššūkiai skaitmeninėje aplinkoje
Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl sporto renginių organizatorių iššūkių skaitmeninėje aplinkoje [2020/2073(INL)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Angel Dzhambazki (A9-0139/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0236)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 19)

Klimato kaitos poveikis pažeidžiamiems besivystančių šalių gyventojams
Pranešimas dėl klimato kaitos poveikio pažeidžiamiems besivystančių šalių gyventojams [2020/2042(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėja: Mónica Silvana González (A9-0115/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Atmesta

(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 21).

Atnaujinta: 2022 m. vasario 2 d.Teisinė informacija - Privatumo politika