Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2020/0006(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

A9-0135/2020

Razprave :

PV 17/05/2021 - 15
CRE 17/05/2021 - 15

Glasovanja :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2
PV 18/05/2021 - 13

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0223
P9_TA(2021)0219

Zapisnik
XML 37k
Torek, 18. maj 2021 - Bruselj

13. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide glasovanja:

Imenovanje izvršnega direktorja Evropskega organa za vrednostne papirje in trge – kandidatka: Natasha Cazenave
Poročilo o predlogu za imenovanje izvršnega direktorja Evropskega organa za vrednostne papirje in trge [N9-0005/2021 - C9-0114/2021 - 2021/0900(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Irene Tinagli (A9-0137/2021)

(potrebna navadna večina)
Tajno glasovanje (člen 191(1) Poslovnika)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P9_TA(2021)0217)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 2)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 18.5.2021)

Imenovanje predsednika Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) – kandidatka: Petra Hielkema
Poročilo o imenovanju predsednika Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) [N9-0022/2021 - C9-0163/2021 - 2021/0901(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Irene Tinagli (A9-0162/2021)

(potrebna navadna večina)
Tajno glasovanje (člen 191(1) Poslovnika)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P9_TA(2021)0218)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 3)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 2 zapisnika z dne 18.5.2021)

Sklad za pravični prehod ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični prehod [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

(potrebna navadna večina)

ZAČASNI SPORAZUM

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2021)0219)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 4)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Pregled Solidarnostnega sklada Evropske unije
Poročilo o pregledu Solidarnostnega sklada Evropske unije [2020/2087(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Younous Omarjee (A9-0052/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2021)0220)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 5)

Izmenjava, pomoč in usposabljanje za zaščito eura pred ponarejanjem za obdobje 2021–2027 (program „Pericles IV“): razširitev uporabe na nesodelujoče države članice ***
Priporočilo o predlogu uredbe Sveta o razširitvi uporabe Uredbe (EU) št. .../2021 o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem za obdobje 2021-2027 (program „Pericles IV“) na nesodelujoče države članice in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 331/2014 [13255/2020 - C9-0017/2021- 2018/0219(APP)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Clare Daly (A9-0165/2021)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK UREDBE SVETA

Odobreno z enim glasovanjem (P9_TA(2021)0221)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 6)

Sporazum med EU in Kubo: sprememba koncesij za vse tarifne kvote, vključene v seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Unijo in Kubo v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene v seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije [10637/2020 - C9-0097/2021 - 2020/0233(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Gabriel Mato (A9-0129/2021)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Odobreno z enim glasovanjem (P9_TA(2021)0222)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 7)

Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med EU in Tunizijo (pristop Hrvaške) ***
Poročilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Tunizijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji [12294/2018 - C9-0302/2020 - 2018/0310(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Michael Gahler (A9-0150/2021)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Odobreno z enim glasovanjem (P9_TA(2021)0223)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 8)

Protokol k Sporazumu o pridružitvi med EU in Srednjo Ameriko (pristop Hrvaške) ***
Poročilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije in njenih držav članic, Protokola k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji [06048/2020 - C9-0383/2020 - 2020/0024(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Karol Karski (A9-0148/2021)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Odobreno z enim samim glasovanjem (P9_TA(2021)0224)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 9)

Sporazum med EU, ZDA, Islandijo in Norveško: časovne omejitve dogovorov o zagotavljanju zrakoplova s posadko ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o časovnih omejitvah dogovorov o zagotavljanju zrakoplova s posadko med Evropsko unijo, Združenimi državami Amerike, Islandijo in Kraljevino Norveško [11645/2020 - C9-0392/2020- 2019/0126(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Maria Grapini (A9-0125/2021)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Odobreno z enim glasovanjem (P9_TA(2021)0225)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 10)

Režim pristaniških pristojbin v najbolj oddaljenih francoskih regijah *
Poročilo o predlogu sklepa Sveta o režimu pristaniških pristojbin v najbolj oddaljenih francoskih regijah in spremembi Sklepa št. 940/2014/EU [COM(2021)0095 - C9-0105/2021- 2021/0051(CNS)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Younous Omarjee (A9-0138/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno z enim glasovanjem (P9_TA(2021)0226)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 11)

Uresničitev ciljev v zvezi z obveznostjo iztovarjanja v skladu s členom 15 skupne ribiške politike
Poročilo o uresničitvi ciljev v zvezi z obveznostjo iztovarjanja v skladu s členom 15 skupne ribiške politike [2019/2177(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Søren Gade (A9-0147/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2021)0227)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 12)

Skupni sistem davka na dodano vrednost: oprostitve pri uvozu in nekaterih dobavah v zvezi z ukrepi Unije v javnem interesu *
Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede oprostitev pri uvozu in nekaterih dobavah v zvezi z ukrepi Unije v javnem interesu [COM(2021)0181 - C9-0132/2021 - 2021/0097(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Irene Tinagli (A9-0155/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno z enim glasovanjem (P9_TA(2021)0228)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 13)

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – vloga EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism – Estonija
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Estonije – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism [COM(2021)0151 - C9-0127/2021 - 2021/0076(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: José Manuel Fernandes (A9-0158/2021)

(potrebna kvalificirana večina poslancev Parlamenta in tri petine oddanih glasov)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2021)0229)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 14)

Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Grčiji in Franciji v zvezi z naravnimi nesrečami ter Albaniji, Avstriji, Belgiji, Češki, Črni gori, Estoniji, Franciji, Grčiji, Hrvaški, Irski, Italiji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Madžarski, Nemčiji, Portugalski, Romuniji, Srbiji in Španiji v zvezi z izrednimi razmerami v javnem zdravju
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Grčiji in Franciji v zvezi z naravnimi nesrečami ter Albaniji, Avstriji, Belgiji, Češki, Črni gori, Estoniji, Franciji, Grčiji, Hrvaški, Irski, Italiji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Madžarski, Nemčiji, Portugalski, Romuniji, Srbiji in Španiji v zvezi z izrednimi razmerami v javnem zdravju [COM(2021)0201 - C9-0117/2021 - 2021/0077(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0157/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2021)0230)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 15)

Predlog spremembe proračuna št. 2/2021: financiranje odziva na COVID-19 ter izboljšave in posodobitve v zvezi s končnim sprejetjem večletnega finančnega okvira
Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 2/2021 za proračunsko leto 2021 – financiranje odziva na pandemijo COVID-19 ter uvedba izboljšav in posodobitev v zvezi s končnim sprejetjem večletnega finančnega okvira [08145/2021 - C9-0155/2021- 2021/0078(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Pierre Larrouturou (A9-0160/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2021)0231)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 16)

Evropska strategija za povezovanje energetskih sistemov
Poročilo o evropski strategiji za povezovanje energetskih sistemov [2020/2241(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Christophe Grudler (A9-0062/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0240)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 24)

Evropska strategija za vodik
Poročilo o evropski strategiji za vodik [2020/2242(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Jens Geier (A9-0116/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0241)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 25)

Raziskovalni sklad za premog in jeklo *
Poročilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2008/376/ES o sprejetju Raziskovalnega programa Raziskovalnega sklada za premog in jeklo in o večletnih tehničnih smernicah za ta program [COM(2020)0320 - C9-0214/2020 - 2020/0141(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0237)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 20)

Izzivi v digitalnem okolju za organizatorje športnih dogodkov
Poročilo s priporočili Komisiji o izzivih v digitalnem okolju za organizatorje športnih dogodkov [2020/2073(INL)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Angel Dzhambazki (A9-0139/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0236)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 19)

Vpliv podnebnih sprememb na ranljive skupine prebivalstva v državah v razvoju
Poročilo o vplivu podnebnih sprememb na ranljive skupine prebivalstva v državah v razvoju [2020/2042(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalka: Mónica Silvana González (A9-0115/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Zavrnjeno

(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 21)

Zadnja posodobitev: 23. september 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov