Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 6k
Tirsdag den 18. maj 2021 - Bruxelles

16. Anden afstemningsrunde
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

Udfordringer for arrangører af sportsbegivenheder i det digitale miljø
Betænkning med henstillinger til Kommissionen om udfordringer for arrangører af sportsbegivenheder i det digitale miljø [2020/2073(INL)] - Retsudvalget. Ordfører: Angel Dzhambazki (A9-0139/2021);

Kul- og Stålforskningsfonden *
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2008/376/EF om vedtagelse af Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram og om de flerårige tekniske retningslinjer for dette program [COM(2020)0320 - C9-0214/2020 - 2020/0141(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021)

Virkningerne af klimaforandringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene
Betænkning om virkningerne af klimaændringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene [2020/2042(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Mónica Silvana González (A9-0115/2021).

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

Beskyttelse af menneskerettighederne og EU's eksterne migrationspolitik
Betænkning om beskyttelse af menneskerettighederne og EU's eksterne migrationspolitik [2020/2116(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Tineke Strik (A9-0060/2021)

Rapporter 2019-2020 om Tyrkiet
Betænkning om Kommissionens rapporter 2019-2020 om Tyrkiet [2019/2176(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Nacho Sánchez Amor (A9-0153/2021)

Rapporter 2019-2020 om Montenegro
Betænkning om Kommissionens rapporter 2019-2020 om Montenegro [2019/2173(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Tonino Picula (A9-0131/2021)

Klimaændringernes indvirkning på menneskerettighederne og miljøforkæmperes rolle i denne sag
Betænkning om klimaændringernes indvirkning på menneskerettighederne og miljøforkæmperes rolle i denne sag [2020/2134(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0039/2021).

Afstemningen ville være åben til kl. 21.15.

Afstemningen gennemførtes.

Resultatet af afstemningerne ville blive bekendtgjort den følgende dag onsdag den 19. maj 2021 kl. 09.00 (punkt 2 i protokollen af 19.5.2021).

Seneste opdatering: 23. september 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik