Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 18. mai 2021 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Parlamendi õigus saada teavet riiklike taaste- ja vastupidavuskavade käimasoleva hindamise kohta (arutelu)
 3.Euroopa läbivaadatud tööstusstrateegia (arutelu)
 4.Hiljutised surmajuhtumid Vahemere piirkonnas ning merel toimuvad otsingu- ja päästetööd (arutelu)
 5.Esimene hääletusvoor
 6.Hiljutised surmajuhtumid Vahemere piirkonnas ning merel toimuvad otsingu- ja päästetööd (arutelu jätkamine)
 7.Istungi jätkamine
 8.Inimõiguste kaitse ja ELi rändealane välispoliitika (arutelu)
 9.Türgit käsitlevad 2019.–2020. aasta aruanded (arutelu)
 10.ELi Iisraeli ja Palestiina poliitika (arutelu)
 11.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 6) (järelmeetmed)
 12.Montenegrot käsitlevad 2019.–2020. aasta aruanded (arutelu)
 13.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 14.Kliimamuutuste mõju inimõigustele ning keskkonnakaitsjate roll selles küsimuses (arutelu)
 15.Äriühingute maksustamine (arutelu)
 16.Teine hääletusvoor
 17.Äriühingute maksustamine (arutelu jätkamine)
 18.Istungi jätkamine
 19.Programm „Loov Euroopa“ ***II (arutelu)
 20.Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus+“ ***II (arutelu)
 21.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 22.Euroopa solidaarsuskorpuse programm ***II (arutelu)
 23.Tehisintellekt haridus-, kultuuri- ja audiovisuaalsektoris (arutelu)
 24.Esitatud dokumendid
 25.Selgitused hääletuse kohta
 26.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 27.Järgmise istungi päevakord
 28.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa - Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) tegevdirektori ametisse nimetamine: kandidaat Natasha Cazenave
 2. lisa - Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) eesistuja ametissenimetamine - kandidaat: Petra Hielkema
Protokoll (215 kb) Kohalolijate nimekiri (52 kb) Hääletuste tulemused (513 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (20822 kb) 1 lisa (7 kb) 2 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (215 kb) Kohalolijate nimekiri (52 kb) Hääletuste tulemused (513 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (20822 kb) 1 lisa (7 kb) 2 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (84 kb) Kohalolijate nimekiri (13 kb) Hääletuste tulemused (178 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (369 kb)    
 
Protokoll (340 kb) Kohalolijate nimekiri (79 kb) Hääletuste tulemused (354 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (3236 kb)    
Viimane päevakajastamine: 23. september 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika