Index 
Proces-verbal
XML 220kPDF 351kWORD 85k
Marţi, 18 mai 2021 - Bruxelles
1.Deschiderea lucrărilor ședinței
 2.Dreptul Parlamentului de a fi informat cu privire la evaluarea în curs a planurilor naționale de redresare și reziliență (dezbatere)
 3.Strategia industrială revizuită pentru Europa (dezbatere)
 4.Decesele recente din Marea Mediterană și operațiunile de salvare și căutare pe mare (dezbatere)
 5.Prima sesiune de votare
 6.Decesele recente din Marea Mediterană și operațiunile de salvare și căutare pe mare (continuarea dezbaterii)
 7.Reluarea ședinței
 8.Protecția drepturilor omului și politica externă a UE în domeniul migrației (dezbatere)
 9.Rapoartele pe 2019 și 2020 privind Turcia (dezbatere)
 10.Strategia UE privind Israelul și Palestina (dezbatere)
 11.Acte delegate [articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul de procedură] (măsuri subsecvente)
 12.Rapoartele pe 2019 și 2020 privind Muntenegru (dezbatere)
 13.Anunțarea rezultatelor votului
 14.Efectele schimbărilor climatice asupra drepturilor omului și rolul activiștilor de mediu în această chestiune (dezbatere)
 15.Impozitarea întreprinderilor (dezbatere)
 16.A doua sesiune de votare
 17.Impozitarea întreprinderilor (continuarea dezbaterii)
 18.Reluarea ședinței
 19.Programul „Europa creativă” ***II (dezbatere)
 20.Erasmus+: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport ***II (dezbatere)
 21.Componența comisiilor și delegațiilor
 22.Programul „Corpul european de solidaritate” ***II (dezbatere)
 23.Inteligența artificială în educație, cultură și sectorul audiovizual (dezbatere)
 24.Depunere de documente
 25.Explicații privind votul
 26.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 27.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 28.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Numirea directorului executiv al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe - candidată: Natasha Cazenave
 Anexa 2 - Numirea președintelui Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale - candidată: Petra Hielkema


A PREZIDAT: Dita CHARANZOVÁ
Vicepreședintă

1. Deschiderea lucrărilor ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Dreptul Parlamentului de a fi informat cu privire la evaluarea în curs a planurilor naționale de redresare și reziliență (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Dreptul Parlamentului de a fi informat cu privire la evaluarea în curs a planurilor naționale de redresare și reziliență (2021/2703(RSP))

Augusto Santos Silva (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Valdis Dombrovskis (vicepreședinte executiv al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Dacian Cioloş, în numele Grupului Renew, Jörg Meuthen, în numele Grupului ID, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului The Left, și Mario Furore, neafiliat.

Au intervenit Paolo Gentiloni (membru al Comisiei) și Augusto Santos Silva.

Propunere de rezoluție depusă în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

- Manfred Weber, Esther de Lange, Siegfried Mureşan, Markus Ferber, și José Manuel Fernandes, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, Jonás Fernández și Eider Gardiazabal Rubial, în numele Grupului S&D, Dacian Cioloş, Luis Garicano, Valérie Hayer, Dragoș Pîslaru și Pascal Canfin, în numele Grupului Renew Europe, Damian Boeselager, Ernest Urtasun și Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE, Raffaele Fitto, Johan Van Overtveldt și Roberts Zīle, în numele Grupului ECR, José Gusmão și Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului The Left, referitoare la dreptul Parlamentului de a fi informat în legătură cu evaluarea în curs a planurilor naționale de redresare și reziliență (2021/2703(RSP)) (B9-0276/2021).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14 al PV din 20.5.2021.

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 20 al PV din 20.5.2021


3. Strategia industrială revizuită pentru Europa (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Strategia industrială revizuită pentru Europa (2021/2669(RSP))

Margrethe Vestager (vicepreședintă executivă a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Christian Ehler, în numele Grupului PPE, Carlo Calenda, în numele Grupului S&D, Christophe Grudler, în numele Grupului Renew, Marco Zanni, în numele Grupului ID, Damien Carême, în numele Grupului Verts/ALE, Grzegorz Tobiszowski, în numele Grupului ECR, Marc Botenga, în numele Grupului The Left, Edina Tóth, neafiliată, Cristian-Silviu Buşoi, Lina Gálvez Muñoz, Mauri Pekkarinen, Markus Buchheit, Henrike Hahn, Geert Bourgeois, Manuel Bompard, Tom Berendsen, Jens Geier, Morten Løkkegaard, Georg Mayer, Bas Eickhout, Dace Melbārde, Maria da Graça Carvalho, Miapetra Kumpula-Natri, Nicola Danti, Hélène Laporte, Rosa D'Amato, Zbigniew Kuźmiuk, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Nicola Beer, Jordi Solé, Zdzisław Krasnodębski, Seán Kelly, Carlos Zorrinho și Jerzy Buzek.

A PREZIDAT: Roberta METSOLA
Vicepreședintă

Au intervenit Josianne Cutajar, Henna Virkkunen, Nicolás González Casares, Ivan Štefanec, Robert Hajšel, Massimiliano Salini, Romana Jerković, Maria Spyraki, Łukasz Kohut, Pilar del Castillo Vera, Ioan-Rareş Bogdan și Othmar Karas.

A intervenit Margrethe Vestager.

Dezbaterea s-a încheiat.


4. Decesele recente din Marea Mediterană și operațiunile de salvare și căutare pe mare (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Decesele recente din Marea Mediterană și operațiunile de salvare și căutare pe mare (2021/2690(RSP))

Augusto Santos Silva (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Ylva Johansson (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Jeroen Lenaers, în numele Grupului PPE, Simona Bonafè, în numele Grupului S&D, Malik Azmani, în numele Grupului Renew, Annalisa Tardino, în numele Grupului ID, Erik Marquardt, în numele Grupului Verts/ALE, Nicola Procaccini, în numele Grupului ECR, Malin Björk, în numele Grupului The Left, Laura Ferrara, neafiliată, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Fabienne Keller, Harald Vilimsky, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Idoia Villanueva Ruiz, Clara Ponsatí Obiols, Lena Düpont, Pedro Marques, Maite Pagazaurtundúa, Peter Kofod, Damien Carême, Assita Kanko, Sira Rego, Balázs Hidvéghi, Tomas Tobé, Pietro Bartolo, Nicola Danti, Jaak Madison, Tineke Strik, Beata Kempa, Giorgos Georgiou, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Bettina Vollath, Sandro Gozi, Tom Vandendriessche, Karlo Ressler, Dietmar Köster, Jean-Lin Lacapelle, Cyrus Engerer și Teuvo Hakkarainen.

(Continuarea dezbaterii:punctul 6 al PV din 18.5.2021)


5. Prima sesiune de votare

Parlamentul este invitat să voteze cu privire la:

Numirea directorului executiv al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe - candidată: Natasha Cazenave
Raport referitor la propunerea de numire a directorului executiv al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe [N9-0005/2021 - C9-0114/2021 - 2021/0900(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Irene Tinagli (A9-0137/2021);

Numirea președintelui Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale - candidată: Petra Hielkema
Raport referitor la propunerea de numire a președintelui Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) [N9-0022/2021 - C9-0163/2021 - 2021/0901(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Irene Tinagli (A9-0162/2021).

Parlamentul este invitat să treacă la votul privind acordul provizoriu referitor la:

Fondul pentru o tranziție justă ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziție justă [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020).

Parlamentul este invitat să voteze prin vot unic cu privire la:

Revizuirea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene
Raport referitor la revizuirea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene [2020/2087(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Younous Omarjee (A9-0052/2021);

Programul de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 (programul „Pericles IV”): extinderea la statele membre neparticipante ***
Recomandare referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de extindere la statele membre neparticipante a aplicării Regulamentului (UE) nr. .../2021 de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 („programul Pericles IV”) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 331/2014 [13255/2020 - C9-0017/2021- 2018/0219(APP)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Clare Daly (A9-0165/2021);

Acordul UE/Cuba referitor la modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană ***
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniune și Cuba referitor la modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană [10637/2020 - C9-0097/2021 - 2020/0233(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Gabriel Mato (A9-0129/2021);

Protocolul la Acordul euro-mediteraneean UE/Tunisia (aderarea Croației) ***
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Tunisiană, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [12294/2018 - C9-0302/2020 - 2018/0310(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Michael Gahler (A9-0150/2021);

Protocol la Acordul de asociere UE/America Centrală (aderarea Croației) ***
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [06048/2020 - C9-0383/2020 - 2020/0024(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Karol Karski (A9-0148/2021);

Acordul SUA/UE/Islanda/Norvegia: limitele de timp pentru furnizarea de aeronave cu echipaj ***
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea provizorie a Acordului cu privire la limitele de timp ale acordurilor referitoare la furnizarea de aeronave cu echipaj între Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană, Islanda și Regatul Norvegiei [11645/2020 - C9-0392/2020- 2019/0126(NLE)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Maria Grapini (A9-0125/2021);

Regimul de impozitare aferent taxelor de andocare în regiunile ultraperiferice franceze *
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind regimul de impozitare aferent taxelor de andocare în regiunile ultraperiferice franceze și de modificare a Deciziei nr. 940/2014/UE [COM(2021)0095 - C9-0105/2021- 2021/0051(CNS)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Younous Omarjee (A9-0138/2021);

Realizarea obiectivelor obligației de debarcare în temeiul articolului 15 al politicii comune în domeniul pescuitului
Raport referitor la atingerea obiectivelor în materie de obligații de debarcare în temeiul articolului 15 din Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului [2019/2177(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Søren Gade (A9-0147/2021);

Sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată: scutirile aplicate importurilor și anumitor furnizări, în legătură cu măsurile Uniunii în interes public *
Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește scutirile aplicate importurilor și anumitor furnizări, în legătură cu măsurile Uniunii în interes public [COM(2021)0181 - C9-0132/2021 - 2021/0097(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Irene Tinagli (A9-0155/2021);

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2020/002 EE/Turism Estonia
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Estonia - EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism) [COM(2021)0151 - C9-0127/2021 - 2021/0076(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: José Manuel Fernandes (A9-0158/2021);

Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei și Franței în legătură cu catastrofe naturale și Albaniei, Austriei, Belgiei, Croației, Cehiei, Estoniei, Franței, Germaniei, Greciei, Ungariei, Irlandei, Italiei, Letoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Muntenegrului, Portugaliei, României, Serbiei și Spaniei în legătură cu o situație de urgență de sănătate publică
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei și Franței în legătură cu catastrofe naturale și Albaniei, Austriei, Belgiei, Croației, Cehiei, Estoniei, Franței, Germaniei, Greciei, Ungariei, Irlandei, Italiei, Letoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Muntenegrului, Portugaliei, României, Serbiei și Spaniei în legătură cu o situație de urgență de sănătate publică [COM(2021)0201 - C9-0117/2021 - 2021/0077(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0157/2021);

Proiect de buget rectificativ nr. 2/2021: finanțarea răspunsului la pandemia de COVID-19 și prevederea unor ajustări și actualizări legate de adoptarea definitivă a cadrului financiar multianual
Raport referitor la proiectul de buget rectificativ nr. 2/2021: finanțarea răspunsului la pandemia de COVID-19 și prevederea unor ajustări și actualizări legate de adoptarea definitivă a cadrului financiar multianual [08145/2021 - C9-0155/2021- 2021/0078(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Pierre Larrouturou (A9-0160/2021).

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

O strategie europeană de integrare a sistemelor energetice
Raport referitor la o strategie europeană de integrare a sistemelor energetice [2020/2241(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Christophe Grudler (A9-0062/2021);

O strategie europeană pentru hidrogen
Raport referitor la o strategie europeană pentru hidrogen [2020/2242(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Jens Geier (A9-0116/2021);

Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel *
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2008/376/CE privind adoptarea programului de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel și privind orientările tehnice multianuale pentru acest program [COM(2020)0320 - C9-0214/2020 - 2020/0141(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021);

Provocările cu care se confruntă organizatorii de evenimente sportive în mediul digital
Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind provocările cu care se confruntă organizatorii de evenimente sportive în mediul digital [2020/2073(INL)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Angel Dzhambazki (A9-0139/2021);

Impactul schimbărilor climatice asupra populațiilor vulnerabile din țările în curs de dezvoltare
Raport referitor la impactul schimbărilor climatice asupra populațiilor vulnerabile din țările în curs de dezvoltare [2020/2042(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportoare: Mónica Silvana González (A9-0115/2021).

Scrutinul va fi deschis până la 14.15.

S-a trecut la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la ora 19.00 (punctul 13 al PV din 18.5.2021).


6. Decesele recente din Marea Mediterană și operațiunile de salvare și căutare pe mare (continuarea dezbaterii)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Decesele recente din Marea Mediterană și operațiunile de salvare și căutare pe mare (2021/2690(RSP))

(Începerea dezbaterii: punctul 4 al PV din 18.5.2021)

Au intervenit Ylva Johansson (membră a Comisiei) și Augusto Santos Silva (Președintele în exercițiu al Consiliului).

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 13.11.)


A PREZIDAT: Nicola BEER
Vicepreședintă

7. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.05.


8. Protecția drepturilor omului și politica externă a UE în domeniul migrației (dezbatere)

Raport referitor la protecția drepturilor omului și politica externă a UE în domeniul migrației [2020/2116(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Tineke Strik (A9-0060/2021)

Tineke Strik și-a prezentat raportul.

A intervenit Olivér Várhelyi (membru al Comisiei).

Au intervenit Miguel Urbán Crespo (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Sira Rego (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE), Leopoldo López Gil, în numele Grupului PPE, Dietmar Köster, în numele Grupului S&D, Charles Goerens, în numele Grupului Renew, Susanna Ceccardi, în numele Grupului ID, Mounir Satouri, în numele Grupului Verts/ALE, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Kinga Gál, neafiliată, Karlo Ressler, Pedro Marques, Nicolaus Fest, Nicola Procaccini, Dorien Rookmaker, Gabriel Mato, Maria Arena, Jean-Lin Lacapelle, Georgios Kyrtsos, Juan Fernando López Aguilar, Marco Dreosto și Isabel Santos.

A intervenit Olivér Várhelyi.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 16 al PV din 18.5.2021 (amendamente); punctul 6 al PV din 19.5.2021 (vot final).

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 2 al PV din 19.5.2021 (amendamente); punctul 12 al PV din 19.5.2021 (vot final)


9. Rapoartele pe 2019 și 2020 privind Turcia (dezbatere)

Raport referitor la Rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Turcia [2019/2176(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Nacho Sánchez Amor (A9-0153/2021)

Nacho Sánchez Amor și-a prezentat raportul.

Au intervenit Augusto Santos Silva (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Olivér Várhelyi (membru al Comisiei).

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreședinte

Au intervenit Angel Dzhambazki (raportorul pentru aviz al Comisiei PETI), Gheorghe-Vlad Nistor, în numele Grupului PPE, Pedro Marques, în numele Grupului S&D, Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew, Harald Vilimsky, în numele Grupului ID, Sergey Lagodinsky, în numele Grupului Verts/ALE, Witold Jan Waszczykowski, în numele Grupului ECR, Giorgos Georgiou, în numele Grupului The Left, Fabio Massimo Castaldo, neafiliat, Michael Gahler, Maria Arena, Nathalie Loiseau, Jérôme Rivière, Charlie Weimers, Özlem Demirel, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Arnaud Danjean, Pierfrancesco Majorino, Ilhan Kyuchyuk, Filip De Man, Joachim Stanisław Brudziński, Carles Puigdemont i Casamajó, Vangelis Meimarakis, Nikos Androulakis, Angelo Ciocca, Tomasz Piotr Poręba, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Paulo Rangel, Lukas Mandl, Peter van Dalen, Manolis Kefalogiannis, Tomas Tobé și Christophe Hansen.

A intervenit Olivér Várhelyi.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

A intervenit Augusto Santos Silva.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 16 al PV din 18.5.2021 (amendamente); punctul 6 al PV din 19.5.2021 (vot final).

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 2 al PV din 19.5.2021 (amendamente); punctul 12 al PV din 19.5.2021 (vot final).


10. Strategia UE privind Israelul și Palestina (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Strategia UE privind Israelul și Palestina (2021/2700(RSP))

Augusto Santos Silva (Președintele în exercițiu al Consiliului) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit David McAllister, în numele Grupului PPE, Pedro Marques, în numele Grupului S&D, Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew, Anna Bonfrisco, în numele Grupului ID, Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE, Charlie Weimers, în numele Grupului ECR, Manu Pineda, în numele Grupului The Left, Antonio López-Istúriz White, Tonino Picula, Michal Šimečka, Jérôme Rivière, Margrete Auken, Bert-Jan Ruissen, Martina Michels, Michael Gahler, Maria Arena, Frédérique Ries, Jörg Meuthen, Reinhard Bütikofer, Hermann Tertsch, Chris MacManus, Lukas Mandl, Evin Incir, Javier Nart, Salima Yenbou, Idoia Villanueva Ruiz, Željana Zovko, Elena Yoncheva, Bernard Guetta, Grace O'Sullivan, Pina Picierno, Nicola Beer, Sergey Lagodinsky și Ilana Cicurel.

A intervenit Augusto Santos Silva.

Dezbaterea s-a încheiat.


11. Acte delegate [articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul de procedură] (măsuri subsecvente)

Președinta a reamintit că recomandările Comisiei ECON de a nu formula obiecții la actele delegate au fost anunțate în plen ieri, luni, 17 mai 2021 (punctul 8 al PV din 17.5.2021).

Nu s-a exprimat nicio obiecție cu privire la aceste recomandări în termenul de 24 de ore prevăzut la articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

Prin urmare, aceste recomandări sunt considerate aprobate și vor fi publicate în textele adoptate în ședința de astăzi (P9_TA(2021)0232 și P9_TA(2021)0233).


12. Rapoartele pe 2019 și 2020 privind Muntenegru (dezbatere)

Raport referitor la rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Muntenegru [2019/2173(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Tonino Picula (A9-0131/2021)

Tonino Picula și-a prezentat raportul.

Au intervenit Augusto Santos Silva (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Olivér Várhelyi (membru al Comisiei).

Au intervenit Željana Zovko, în numele Grupului PPE, Petra Kammerevert, în numele Grupului S&D, Klemen Grošelj, în numele Grupului Renew, Dominique Bilde, în numele Grupului ID, Thomas Waitz, în numele Grupului Verts/ALE, Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, Fabio Massimo Castaldo, neafiliat, David McAllister, Elena Yoncheva, Valter Flego, Paulo Rangel, Thijs Reuten și Vladimír Bilčík.

Au intervenit Olivér Várhelyi și Augusto Santos Silva.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 16 al PV din 18.5.2021 (amendamente); punctul 6 al PV din 19.5.2021 (vot final).

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 2 al PV din 19.5.2021 (amendamente); punctul 12 al PV din 19.5.2021 (vot final)


13. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a comunicat rezultatele votului:

Numirea directorului executiv al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe - candidată: Natasha Cazenave
Raport referitor la propunerea de numire a directorului executiv al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe [N9-0005/2021 - C9-0114/2021 - 2021/0900(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Irene Tinagli (A9-0137/2021)

(Majoritate simplă)
Vot secret [articolul 191 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P9_TA(2021)0217)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 2)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 18.5.2021)

Numirea președintelui Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale - candidată: Petra Hielkema
Raport referitor la propunerea de numire a președintelui Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) [N9-0022/2021 - C9-0163/2021 - 2021/0901(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Irene Tinagli (A9-0162/2021)

(Majoritate simplă)
Vot secret [articolul 191 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P9_TA(2021)0218)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 3)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 2 al PV din 18.5.2021)

Fondul pentru o tranziție justă ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziție justă [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2021)0219)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 4)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Revizuirea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene
Raport referitor la revizuirea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene [2020/2087(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Younous Omarjee (A9-0052/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2021)0220)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 5)

Programul de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 (programul „Pericles IV”): extinderea la statele membre neparticipante ***
Recomandare referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de extindere la statele membre neparticipante a aplicării Regulamentului (UE) nr. .../2021 de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 („programul Pericles IV”) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 331/2014 [13255/2020 - C9-0017/2021- 2018/0219(APP)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Clare Daly (A9-0165/2021)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE REGULAMENT AL CONSILIULUI

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2021)0221)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 6)

Acordul UE/Cuba referitor la modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană ***
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniune și Cuba referitor la modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană [10637/2020 - C9-0097/2021 - 2020/0233(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Gabriel Mato (A9-0129/2021)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2021)0222)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 7)

Protocolul la Acordul euro-mediteraneean UE/Tunisia (aderarea Croației) ***
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Tunisiană, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [12294/2018 - C9-0302/2020 - 2018/0310(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Michael Gahler (A9-0150/2021)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2021)0223)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 8)

Protocol la Acordul de asociere UE/America Centrală (aderarea Croației) ***
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [06048/2020 - C9-0383/2020 - 2020/0024(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Karol Karski (A9-0148/2021)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2021)0224)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 9)

Acordul SUA/UE/Islanda/Norvegia: limitele de timp pentru furnizarea de aeronave cu echipaj ***
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea provizorie a Acordului cu privire la limitele de timp ale acordurilor referitoare la furnizarea de aeronave cu echipaj între Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană, Islanda și Regatul Norvegiei [11645/2020 - C9-0392/2020- 2019/0126(NLE)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Maria Grapini (A9-0125/2021)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2021)0225)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 10)

Regimul de impozitare aferent taxelor de andocare în regiunile ultraperiferice franceze *
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind regimul de impozitare aferent taxelor de andocare în regiunile ultraperiferice franceze și de modificare a Deciziei nr. 940/2014/UE [COM(2021)0095 - C9-0105/2021- 2021/0051(CNS)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Younous Omarjee (A9-0138/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2021)0226)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 11)

Realizarea obiectivelor obligației de debarcare în temeiul articolului 15 al politicii comune în domeniul pescuitului
Raport referitor la atingerea obiectivelor în materie de obligații de debarcare în temeiul articolului 15 din Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului [2019/2177(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Søren Gade (A9-0147/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2021)0227)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 12)

Sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată: scutirile aplicate importurilor și anumitor furnizări, în legătură cu măsurile Uniunii în interes public *
Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește scutirile aplicate importurilor și anumitor furnizări, în legătură cu măsurile Uniunii în interes public [COM(2021)0181 - C9-0132/2021 - 2021/0097(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Irene Tinagli (A9-0155/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2021)0228)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 13)

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2020/002 EE/Turism Estonia
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Estonia - EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism) [COM(2021)0151 - C9-0127/2021 - 2021/0076(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: José Manuel Fernandes (A9-0158/2021)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2021)0229)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 14)

Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei și Franței în legătură cu catastrofe naturale și Albaniei, Austriei, Belgiei, Croației, Cehiei, Estoniei, Franței, Germaniei, Greciei, Ungariei, Irlandei, Italiei, Letoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Muntenegrului, Portugaliei, României, Serbiei și Spaniei în legătură cu o situație de urgență de sănătate publică
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei și Franței în legătură cu catastrofe naturale și Albaniei, Austriei, Belgiei, Croației, Cehiei, Estoniei, Franței, Germaniei, Greciei, Ungariei, Irlandei, Italiei, Letoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Muntenegrului, Portugaliei, României, Serbiei și Spaniei în legătură cu o situație de urgență de sănătate publică [COM(2021)0201 - C9-0117/2021 - 2021/0077(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0157/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2021)0230)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 15)

Proiect de buget rectificativ nr. 2/2021: finanțarea răspunsului la pandemia de COVID-19 și prevederea unor ajustări și actualizări legate de adoptarea definitivă a cadrului financiar multianual
Raport referitor la proiectul de buget rectificativ nr. 2/2021: finanțarea răspunsului la pandemia de COVID-19 și prevederea unor ajustări și actualizări legate de adoptarea definitivă a cadrului financiar multianual [08145/2021 - C9-0155/2021- 2021/0078(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Pierre Larrouturou (A9-0160/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2021)0231)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 16)

O strategie europeană de integrare a sistemelor energetice
Raport referitor la o strategie europeană de integrare a sistemelor energetice [2020/2241(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Christophe Grudler (A9-0062/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0240)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 24)

O strategie europeană pentru hidrogen
Raport referitor la o strategie europeană pentru hidrogen [2020/2242(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Jens Geier (A9-0116/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0241)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 25)

Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel *
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2008/376/CE privind adoptarea programului de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel și privind orientările tehnice multianuale pentru acest program [COM(2020)0320 - C9-0214/2020 - 2020/0141(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0237)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 20)

Provocările cu care se confruntă organizatorii de evenimente sportive în mediul digital
Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind provocările cu care se confruntă organizatorii de evenimente sportive în mediul digital [2020/2073(INL)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Angel Dzhambazki (A9-0139/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0236)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 19)

Impactul schimbărilor climatice asupra populațiilor vulnerabile din țările în curs de dezvoltare
Raport referitor la impactul schimbărilor climatice asupra populațiilor vulnerabile din țările în curs de dezvoltare [2020/2042(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportoare: Mónica Silvana González (A9-0115/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

Respins

(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 21)


14. Efectele schimbărilor climatice asupra drepturilor omului și rolul activiștilor de mediu în această chestiune (dezbatere)

Raport referitor la efectele schimbărilor climatice asupra drepturilor omului și rolul activiștilor de mediu în această chestiune [2020/2134(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0039/2021)

María Soraya Rodríguez Ramos și-a prezentat raportul.

A intervenit Olivér Várhelyi (membru al Comisiei).

Au intervenit Miguel Urbán Crespo (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Karin Karlsbro (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Rosa Estaràs Ferragut, în numele Grupului PPE, Isabel Santos, în numele Grupului S&D, Katalin Cseh, în numele Grupului Renew, Teuvo Hakkarainen, în numele Grupului ID, Hannah Neumann, în numele Grupului Verts/ALE, Hermann Tertsch, în numele Grupului ECR, Marisa Matias, în numele Grupului The Left, Antoni Comín i Oliveres, neafiliat, Bettina Vollath, Marie Toussaint și Evin Incir.

A intervenit Olivér Várhelyi.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 16 al PV din 18.5.2021 (amendamente); punctul 6 al PV din 19.5.2021 (vot final).

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 2 al PV din 19.5.2021 (amendamente); punctul 12 al PV din 19.5.2021 (vot final)


15. Impozitarea întreprinderilor (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Impozitarea întreprinderilor (2021/2691(RSP))

Paolo Gentiloni (membru al Comisiei) a făcut declarația.

(Continuarea dezbaterii: punctul 17 al PV din 18.5.2021)


16. A doua sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la voturile finale privind:

Provocările cu care se confruntă organizatorii de evenimente sportive în mediul digital
Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind provocările cu care se confruntă organizatorii de evenimente sportive în mediul digital [2020/2073(INL)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Angel Dzhambazki (A9-0139/2021);

Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel *
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2008/376/CE privind adoptarea programului de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel și privind orientările tehnice multianuale pentru acest program [COM(2020)0320 - C9-0214/2020 - 2020/0141(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021);

Impactul schimbărilor climatice asupra populațiilor vulnerabile din țările în curs de dezvoltare
Raport referitor la impactul schimbărilor climatice asupra populațiilor vulnerabile din țările în curs de dezvoltare [2020/2042(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportoare: Mónica Silvana González (A9-0115/2021).

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

Protecția drepturilor omului și politica externă a UE în domeniul migrației
Raport referitor la protecția drepturilor omului și politica externă a UE în domeniul migrației [2020/2116(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Tineke Strik (A9-0060/2021);

Rapoartele pe 2019 și 2020 privind Turcia
Raport referitor la Rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Turcia [2019/2176(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Nacho Sánchez Amor (A9-0153/2021);

Rapoartele pe 2019 și 2020 privind Muntenegru
Raport referitor la rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Muntenegru [2019/2173(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Tonino Picula (A9-0131/2021);

Efectele schimbărilor climatice asupra drepturilor omului și rolul activiștilor de mediu în această chestiune
Raport referitor la efectele schimbărilor climatice asupra drepturilor omului și rolul activiștilor de mediu în această chestiune [2020/2134(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0039/2021).

Scrutinul va fi deschis până la 21.15.

S-a trecut la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate mâine miercuri 19 mai 2021 la 9.00 (punctul 2 al PV din 19.5.2021).


17. Impozitarea întreprinderilor (continuarea dezbaterii)

Declarație a Comisiei: Impozitarea întreprinderilor (2021/2691(RSP))

(Începerea dezbaterii: punctul 15 al PV din 18.5.2021)

Au intervenit Markus Ferber, în numele Grupului PPE, Irene Tinagli, în numele Grupului S&D, Billy Kelleher, în numele Grupului Renew, Francesca Donato, în numele Grupului ID, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Eugen Jurzyca, în numele Grupului ECR, José Gusmão, în numele Grupului The Left, Enikő Győri, neafiliată, Isabel Benjumea Benjumea, Paul Tang, Valérie Hayer, Claude Gruffat și Jonás Fernández.

A intervenit Paolo Gentiloni (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 20.25.)


A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

18. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 20.49.


19. Programul „Europa creativă” ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului „Europa creativă” (2021-2027) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 [14146/1/2020 - C9-0134/2021- 2018/0190(COD)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportor: Massimiliano Smeriglio (A9-0161/2021)

Massimiliano Smeriglio a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit Mariya Gabriel (membră a Comisiei).

Au intervenit Tomasz Frankowski, în numele Grupului PPE, Victor Negrescu, în numele Grupului S&D, Laurence Farreng, în numele Grupului Renew, Gianantonio Da Re, în numele Grupului ID, Niklas Nienaß, în numele Grupului Verts/ALE, Elżbieta Kruk, în numele Grupului ECR, Martina Michels, în numele Grupului The Left, Dorien Rookmaker, neafiliată, Sabine Verheyen, Hannes Heide, Vlad-Marius Botoş, Nicolaus Fest, Diana Riba i Giner, Andrey Slabakov, Ádám Kósa, Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Roberta Metsola, Maria Walsh și Seán Kelly.

A intervenit Mariya Gabriel.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6 al PV din 19.5.2021.

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 12 al PV din 19.5.2021


20. Erasmus+: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a „Erasmus+”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport, și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 [14148/1/2020 - C9-0135/2021- 2018/0191(COD)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportor: Milan Zver (A9-0159/2021)

Milan Zver a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

A intervenit Mariya Gabriel (membră a Comisiei).

Au intervenit Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE, Petra Kammerevert, în numele Grupului S&D, Laurence Farreng, în numele Grupului Renew, Alessandro Panza, în numele Grupului ID, Salima Yenbou, în numele Grupului Verts/ALE, Elżbieta Kruk, în numele Grupului ECR, Niyazi Kizilyürek, în numele Grupului The Left, Andrea Bocskor, neafiliată, Sabine Verheyen, Alicia Homs Ginel, Vlad-Marius Botoş, Ciarán Cuffe, Dace Melbārde, Ádám Kósa, Marcos Ros Sempere, Niklas Nienaß, Ivan Vilibor Sinčić și Heléne Fritzon.

A intervenit Mariya Gabriel.

Dezbaterea s-a încheiat.

Președintele a anunțat că nu au fost depuse nicio propunere de respingere și niciun amendament în conformitate cu articolele 67 și 68 din Regulamentul de procedură privind poziția Consiliului în primă lectură (14148/1/2020 - C9-0135/2021 - 2018/0191(COD)).

Poziția Consiliului este considerată astfel aprobată.

Actul propus a fost astfel adoptat (P9_TA(2021)0235).

(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 18)


21. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a anunțat că Președintele Parlamentului a primit din partea Grupului PPE următoarea decizie de modificare a componenței comisiilor și a delegațiilor:

Subcomisia SEDE: Rasa Juknevičienė care îl înlocuiește pe Michael Gahler.

Această decizie produce efecte începând de astăzi.


22. Programul „Corpul european de solidaritate” ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului „Corpul european de solidaritate” și de abrogare a Regulamentelor (UE) 2018/1475 și (UE) nr. 375/2014 [14153/1/2020 - C9-0143/2021 - 2018/0230(COD)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Michaela Šojdrová (A9-0156/2021)

Michaela Šojdrová a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit Mariya Gabriel (membră a Comisiei).

Au intervenit Sabine Verheyen, în numele Grupului PPE, Domènec Ruiz Devesa, în numele Grupului S&D, Irena Joveva, în numele Grupului Renew, Gianantonio Da Re, în numele Grupului ID, Niklas Nienaß, în numele Grupului Verts/ALE, Elżbieta Kruk, în numele Grupului ECR, Cindy Franssen, Pierfrancesco Majorino, Dragoş Pîslaru, Beata Kempa și Lefteris Christoforou.

A intervenit Mariya Gabriel.

Dezbaterea s-a încheiat.

Președintele a anunțat că nu au fost depuse nicio propunere de respingere și niciun amendament în conformitate cu articolele 67 și 68 din Regulamentul de procedură privind poziția Consiliului în primă lectură (14153/1/2020 - C9-0143/2021 - 2018/0230(COD)).

Poziția Consiliului este considerată astfel aprobată.

Actul propus a fost astfel adoptat (P9_TA(2021)0234).

(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 17)


23. Inteligența artificială în educație, cultură și sectorul audiovizual (dezbatere)

Raport referitor la inteligența artificială în educație, cultură și sectorul audiovizual [2020/2017(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Sabine Verheyen (A9-0127/2021)

Sabine Verheyen și-a prezentat raportul.

A intervenit Ondřej Kovařík (raportorul pentru aviz al Comisiei LIBE).

A intervenit Mariya Gabriel (membră a Comisiei).

Au intervenit Kim Van Sparrentak (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Angel Dzhambazki (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Maria da Graça Carvalho (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Miriam Lexmann, în numele Grupului PPE, Ibán García Del Blanco, în numele Grupului S&D, Laurence Farreng, în numele Grupului Renew, Marcel Kolaja, în numele Grupului Verts/ALE, Beata Mazurek, în numele Grupului ECR, Martina Michels, în numele Grupului The Left, Paul Tang, Svenja Hahn, Pernando Barrena Arza și Victor Negrescu.

A intervenit Mariya Gabriel.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6 al PV din 19.5.2021.

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 12 al PV din 19.5.2021


24. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Centrului european de competențe în domeniul industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare (05628/2/2021 - C9-0152/2021 - 2018/0328(COD)) - ITRE - Raportor: Rasmus Andresen (A9-0166/2021)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2013 (06116/1/2021 - C9-0179/2021 - 2018/0233(COD)) - ECON - Raportor: Sven Giegold (A9-0167/2021)


25. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Cu titlu excepțional, se acceptă explicații ale votului de maximum 400 de cuvinte.


26. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței și disponibil pe site-ul Parlamentului. Ele sunt menționate numai în scop informativ și nu modifică cu nimic rezultatul votului anunțat în plen.

Documentul va fi actualizat regulat timp de cel mult două săptămâni după perioada de sesiune.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


27. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 693.081/OJME).


28. Ridicarea ședinței

Ședința s-a încheiat la 23.31.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Absenți motivat

Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

Din motive legate de pandemia de Covid-19, s-a introdus un sistem de vot la distanță (a se vedea Decizia Biroului din 20 martie 2020 de completare a Deciziei sale din 3 mai 2004 privind normele care reglementează votarea). Numele deputaților care participă la vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței, care este disponibil pe site-ul Parlamentului.


Anexa 1 - Numirea directorului executiv al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe - candidată: Natasha Cazenave

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ECR:
Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Hoogeveen, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Beghin, Berg, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Deutsch, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Kolakušić, Konstantinou, Kósa, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uhrík, Uspaskich

PPE:
Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Caroppo, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zullo

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Reuten, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Anexa 2 - Numirea președintelui Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale - candidată: Petra Hielkema

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ECR:
Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Hoogeveen, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Beghin, Berg, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Deutsch, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Kolakušić, Konstantinou, Kósa, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uhrík, Uspaskich

PPE:
Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Caroppo, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zullo

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Reuten, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Ultima actualizare: 23 septembrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate