Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2134(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0039/2021

Разисквания :

PV 18/05/2021 - 14
CRE 18/05/2021 - 14

Гласувания :

PV 19/05/2021 - 2
PV 19/05/2021 - 12

Приети текстове :

P9_TA(2021)0245

Протокол
XML 18k
Сряда, 19 май 2021 г. - Брюксел

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Nicola BEER
Заместник-председател

12. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Изкуственият интелект в образованието, културата и аудиовизуалния сектор
Доклад относно изкуствения интелект в образованието, културата и аудио-визуалния сектор [2020/2017(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Sabine Verheyen (A9-0127/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0238)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 22)

Програма „Творческа Европа“ ***II
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Творческа Европа“ (2021-2027 г.) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1295/2013 [14146/1/2020 - C9-0134/2021- 2018/0190(COD)] - комисия по култура и образование. Докладчик: Massimiliano Smeriglio (A9-0161/2021)

(Необходимо е мнозинство от всички членове на Парламента за изменение или отхвърляне на позицията на Съвета).

ИЗМЕНЕНИЯ

Председателят съобщи, че оригиналният текст е приет с отделно и разделно гласуване и уточни, че не са получени други искания в съответствие с член 67 и член 68 от Правилника за дейността относно позицията на Съвета на първо четене.

Следователно позицията на Съвета се счита за одобрена. Така предложеният акт се приема.

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0239)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 23)

Въздействие на правилата на ЕС в областта на свободното движение на работници и услуги: трудовата мобилност в рамките на ЕС като инструмент за съчетаване на нуждите и уменията на пазара на труда
Доклад относно въздействието на правилата на ЕС в областта на свободното движение на работници и услуги: трудовата мобилност в рамките на ЕС като инструмент за съчетаване на нуждите и уменията на пазара на труда [2020/2007(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Радан Кънев (A9-0066/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)249)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 33)

Ускоряване на напредъка и борба с неравенствата с цел премахване на СПИН като заплаха за общественото здраве до 2030 г.
Предложение за резолюция B9-0263/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0250)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 34)

Европейска стратегия за интеграция на енергийните системи
Доклад относно европейска стратегия за интеграция на енергийните системи [2020/2241(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Christophe Grudler (A9-0062/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0240)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 24)

Европейска стратегия за водорода
Доклад относно Европейска стратегия за водорода [2020/2242(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jens Geier (A9-0116/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0241)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 25)

Защитата на правата на човека и външната политика на ЕС в областта на миграцията
Доклад относно защитата на правата на човека и външната политика на ЕС в областта на миграцията [2020/2116(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Tineke Strik (A9-0060/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (комисия AFET)

Приема се (P9_TA(2021)0242)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 26)

Докладите на Комисията за 2019 г. и 2020 г. относно Турция
Доклад относно докладите на Комисията за 2019 г. и 2020 г. относно Турция [2019/2176(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Nacho Sánchez Amor (A9-0153/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0243)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 27)

Докладите на Комисията за 2019 г. и 2020 г. относно Черна гора
Доклад относно докладите на Комисията за 2019 г. и 2020 г. относно Черна гора [2019/2173(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Tonino Picula (A9-0131/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0244)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 28)

Последиците от изменението на климата върху правата на човека и ролята на защитниците на околната среда по този въпрос
Доклад относно последиците от изменението на климата върху правата на човека и ролята на защитниците на околната среда по този въпрос [2020/2134(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0039/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0245)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 29)

Последно осъвременяване: 9 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност