Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2134(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A9-0039/2021

Rozpravy :

PV 18/05/2021 - 14
CRE 18/05/2021 - 14

Hlasování :

PV 19/05/2021 - 2
PV 19/05/2021 - 12

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0245

Zápis
XML 15k
Středa, 19. května 2021 - Brusel

PŘEDSEDNICTVÍ: Nicola BEER
místopředsedkyně

12. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámila výsledky hlasování:

Umělá inteligence ve vzdělávání, kultuře a v audiovizuálním odvětví
Zpráva o umělé inteligenci ve vzdělávání, kultuře a audiovizuálním odvětví [2020/2017(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Sabine Verheyen (A9-0127/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2021)0238)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 22)

Program Kreativní Evropa ***II
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2021–2027) a zrušuje nařízení (EU) č. 1295/2013 [14146/1/2020 - C9-0134/2021- 2018/0190(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Massimiliano Smeriglio (A9-0161/2021)

(pro změnu nebo zamítnutí postoje Rady se vyžaduje většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Předsedající oznámila, že původní znění bylo přijato v rámci oddělených a dílčích hlasování, a upřesnila, že v souvislosti s postojem Rady v prvním čtení nebyly v souladu s články 67 a 68 jednacího řádu předloženy žádné další žádosti.

Postoj Rady byl tudíž prohlášen za schválený.

Navržený akt byl tudíž přijat.

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0239)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 23)

Dopady pravidel EU o volném pohybu pracovníků a služeb: mobilita pracovních sil uvnitř EU jakožto nástroj k přizpůsobení dovedností potřebám trhu práce
Zpráva o dopadech pravidel EU o volném pohybu pracovníků a služeb: mobilita pracovních sil uvnitř EU jakožto nástroj k přizpůsobení dovedností potřebám trhu práce [2020/2007(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Radan Kanev (A9-0066/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)249)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 33)

Urychlení pokroku a odstranění nerovností, aby do roku 2030 přestalo být onemocnění AIDS hrozbou pro veřejné zdraví
Návrh usnesení B9-0263/2021

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0250)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 34)

Evropská strategie pro integraci energetického systému
Zpráva o Evropské strategii pro integraci energetického systému [2020/2241(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Christophe Grudler (A9-0062/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0240)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 24)

Evropská vodíková strategie
Zpráva o evropské vodíkové strategii [2020/2242(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Jens Geier (A9-0116/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0241)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 25)

Ochrana lidských práv a vnější migrační politika EU
Zpráva o ochraně lidských práv a vnější migrační politice EU [2020/2116(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Tineke Strik (A9-0060/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ (výbor AFET)

přijat (P9_TA(2021)0242)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 26)

Zprávy o Turecku za roky 2019–2020
Zpráva ke zprávám Komise o Turecku za roky 2019–2020 [2019/2176(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Nacho Sánchez Amor (A9-0153/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0243)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 27)

Zprávy o Černé Hoře za roky 2019–2020
Zpráva o zprávách Komise o Černé Hoře za roky 2019–2020 [2019/2173(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Tonino Picula (A9-0131/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0244)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 28)

Dopady změny klimatu na lidská práva a úloha ochránců životního prostředí v této oblasti
Zpráva o dopadech změny klimatu na lidská práva a úloze ochránců životního prostředí v této oblasti [2020/2134(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0039/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2021)0245)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 29)

Poslední aktualizace: 9. února 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí