Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2134(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0039/2021

Keskustelut :

PV 18/05/2021 - 14
CRE 18/05/2021 - 14

Äänestykset :

PV 19/05/2021 - 2
PV 19/05/2021 - 12

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0245

Pöytäkirja
XML 15k
Keskiviikko 19. toukokuuta 2021 - Bryssel

Puhetta johti
varapuhemies Nicola BEER

12. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Tekoälyn käyttö koulutuksessa, kulttuurissa ja audiovisuaalialalla
Mietintö tekoälyn käytöstä koulutuksessa, kulttuurissa ja audiovisuaalialalla [2020/2017(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Sabine Verheyen (A9-0127/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0238)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 22)

Luova Eurooppa -ohjelma ***II
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta (2021–2027) ja asetuksen (EU) N:o 1295/2013 kumoamisesta [14146/1/2020 - C9-0134/2021- 2018/0190(COD)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Massimiliano Smeriglio (A9-0161/2021)

(Neuvoston kannan tarkistamiseen tai hylkäämiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)

TARKISTUKSET

Puhemies ilmoitti, että alkuperäinen teksti hyväksyttiin erillisissä äänestyksissä ja kohta kohdalta -äänestyksissä, ja täsmensi, että hän ei ollut saanut muita neuvoston ensimmäisen käsittelyn kantaa koskevia pyyntöjä työjärjestyksen 67 ja 68 artiklan mukaisesti.

Neuvoston kanta katsotaan näin ollen hyväksytyksi. Ehdotettu säädös on siten hyväksytty.

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0239)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 23)

EU:n sääntöjen vaikutukset työntekijöiden ja palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen: EU:n sisäinen työvoiman liikkuvuus työmarkkinatarpeiden ja taitojen yhteensovittamisen välineenä
Mietintö EU:n sääntöjen vaikutuksista työntekijöiden ja palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen: EU:n sisäinen työvoiman liikkuvuus työmarkkinatarpeiden ja taitojen yhteensovittamisen välineenä [2020/2007(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Radan Kanev (A9-0066/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)249)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 33)

Edistyksen vauhdittaminen ja eriarvoisuuden torjuminen aidsin poistamiseksi kansanterveydellisenä uhkana vuoteen 2030 mennessä
Päätöslauselmaesitys B9-0263/2021

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0250)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 34)

Energiajärjestelmien integrointia koskeva EU:n strategia
Mietintö energiajärjestelmien integrointia koskevasta EU:n strategiasta [2020/2241(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Christophe Grudler (A9-0062/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0240)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 24)

Euroopan vetystrategia
Mietintö Euroopan vetystrategiasta [2020/2242(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Jens Geier (A9-0116/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0241)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 25)

Ihmisoikeuksien suojelu ja EU:n ulkoinen muuttoliikepolitiikka
Mietintö ihmisoikeuksien suojelusta ja EU:n ulkoisesta muuttoliikepolitiikasta [2020/2116(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Tineke Strik (A9-0060/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (AFET-valiokunta)

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0242)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 26)

Turkkia koskevat kertomukset 2019 ja 2020
Mietintö Turkkia koskevista komission vuosien 2019 ja 2020 kertomuksista [2019/2176(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Nacho Sánchez Amor (A9-0153/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0243)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 27)

Montenegroa koskevat kertomukset 2019 ja 2020
Mietintö Montenegroa koskevista komission vuosien 2019 ja 2020 kertomuksista [2019/2173(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Tonino Picula (A9-0131/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0244)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 28)

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ihmisoikeuksiin ja ympäristönsuojelijoiden rooli siinä
Mietintö ilmastonmuutoksen vaikutuksista ihmisoikeuksiin ja ympäristönsuojelijoiden roolista siinä [2020/2134(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0039/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0245)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 29)

Päivitetty viimeksi: 9. helmikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö