Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/2134(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A9-0039/2021

Debaty :

PV 18/05/2021 - 14
CRE 18/05/2021 - 14

Głosowanie :

PV 19/05/2021 - 2
PV 19/05/2021 - 12

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0245

Protokół
XML 15k
Środa, 19 maja 2021 r. - Bruksela

PRZEWODNICTWO: Nicola BEER
Wiceprzewodnicząca

12. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania:

Sztuczna inteligencja w sektorze edukacji i kultury oraz w sektorze audiowizualnym
Sprawozdanie w sprawie sztucznej inteligencji w sektorze edukacji i kultury oraz w sektorze audiowizualnym [2020/2017(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Sabine Verheyen (A9-0127/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0238)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 22)

Program „Kreatywna Europa” ***II
Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2021–2027) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 [14146/1/2020 - C9-0134/2021- 2018/0190(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Massimiliano Smeriglio (A9-0161/2021)

(Do zmiany lub odrzucenia stanowiska Rady wymagana jest większość głosów posłów do Parlamentu)

POPRAWKI

Przewodnicząca poinformowała, że pierwotny tekst został przyjęty w głosowaniu odrębnym i głosowaniu podzielonym, i zaznaczyła, że nie otrzymała żadnych innych wniosków, zgodnie z art. 67 i 68 Regulaminu, dotyczących stanowiska Rady w pierwszym czytaniu.

Stanowisko Rady uznaje się zatem za zatwierdzone. Proponowany akt został przyjęty.

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0239)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 23)

Wpływ przepisów unijnych na swobodny przepływ pracowników i usług: wewnątrzunijna mobilność zawodowa jako narzędzie dopasowania umiejętności do potrzeb rynku
Sprawozdanie w sprawie wpływu przepisów unijnych na swobodny przepływ pracowników i usług: wewnątrzunijna mobilność zawodowa jako narzędzie dopasowania umiejętności do potrzeb rynku [2020/2007(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Radan Kanev (A9-0066/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)249)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 33)

Przyspieszanie postępu i zwalczanie nierówności, tak aby AIDS przestał być zagrożeniem dla zdrowia publicznego do 2030 r.
Projekt rezolucji B9-0263/2021

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0250)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 34)

Strategia UE dotycząca integracji systemu energetycznego
Sprawozdanie w sprawie strategii UE dotyczącej integracji systemu energetycznego [2020/2241(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Christophe Grudler (A9-0062/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0240)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 24)

Europejska strategia w zakresie wodoru
Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii w zakresie wodoru [2020/2242(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jens Geier (A9-0116/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0241)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 25)

Ochrona praw człowieka i zewnętrzna polityka migracyjna UE
Sprawozdanie w sprawie ochrony praw człowieka i zewnętrznej polityki migracyjnej UE [2020/2116(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Tineke Strik (A9-0060/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI (komisja AFET)

Przyjęto (P9_TA(2021)0242)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 26)

Sprawozdania w sprawie Turcji za lata 2019–2020
Sprawozdanie dotyczące sprawozdań w sprawie Turcji za lata 2019–2020 [2019/2176(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Nacho Sánchez Amor (A9-0153/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0243)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 27)

Sprawozdania w sprawie Czarnogóry za lata 2019–2020
Sprawozdanie w sprawie sprawozdań Komisji dotyczących Czarnogóry za lata 2019–2020 [2019/2173(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Tonino Picula (A9-0131/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0244)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 28)

Wpływ zmiany klimatu na prawa człowieka i rola obrońców środowiska w tej kwestii
Sprawozdanie w sprawie wpływu zmiany klimatu na prawa człowieka i roli obrońców środowiska w tej kwestii [2020/2134(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0039/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0245)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 29)

Ostatnia aktualizacja: 9 lutego 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności