Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2134(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0039/2021

Debatter :

PV 18/05/2021 - 14
CRE 18/05/2021 - 14

Omröstningar :

PV 19/05/2021 - 2
PV 19/05/2021 - 12

Antagna texter :

P9_TA(2021)0245

Protokoll
XML 15k
Onsdagen den 19 maj 2021 - Bryssel

ORDFÖRANDESKAP: Nicola BEER
Vice talman

12. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Artificiell intelligens inom utbildning, kultur och den audiovisuella sektorn
Betänkande om artificiell intelligens inom utbildning, kultur och den audiovisuella sektorn [2020/2017(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Sabine Verheyen (A9-0127/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0238)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

Programmet Kreativa Europa ***II
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) och om upphävande av förordning (EU) nr 1295/2013 [14146/1/2020 - C9-0134/2021- 2018/0190(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Massimiliano Smeriglio (A9-0161/2021)

(En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för att ändra eller avvisa rådets ståndpunkt.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Talmannen meddelade att originaltexten hade antagits i samband med de särskilda och de delade omröstningarna, och hon förtydligade att hon inte hade erhållit några andra begäranden, med åberopande av artiklarna 67 och 68 i arbetsordningen, avseende rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

Rådets ståndpunkt ansågs därmed vara godkänd. Den föreslagna rättsakten var därmed antagen.

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0239)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

Konsekvenserna av EU:s bestämmelser om fri rörlighet för arbetstagare och tjänster: arbetskraftens rörlighet inom EU som ett redskap för att matcha behov och kompetens på arbetsmarknaden
Betänkande om konsekvenserna av EU:s bestämmelser om fri rörlighet för arbetstagare och tjänster: arbetskraftens rörlighet inom EU som ett redskap för att matcha behov och kompetens på arbetsmarknaden [2020/2007(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Radan Kanev (A9-0066/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)249)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 33)

Påskynda framstegen och åtgärda ojämlikheterna för att utrota aids som ett folkhälsohot senast 2030
Resolutionsförslag B9-0263/2021

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0250)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 34)

En europeisk strategi för integrering av energisystem
Betänkande om en europeisk strategi för integrering av energisystem [2020/2241(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Christophe Grudler (A9-0062/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0240)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

En europeisk vätgasstrategi
Betänkande om en europeisk vätgasstrategi [2020/2242(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jens Geier (A9-0116/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0241)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

Skydd av de mänskliga rättigheterna och EU:s externa migrationspolitik
Betänkande om skydd av de mänskliga rättigheterna och EU:s externa migrationspolitik [2020/2116(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Tineke Strik (A9-0060/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG (AFET-utskottet)

Antogs (P9_TA(2021)0242)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

Rapporter 2019 och 2020 om Turkiet
Betänkande om kommissionens rapporter 2019 och 2020 om Turkiet [2019/2176(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Nacho Sánchez Amor (A9-0153/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0243)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

Rapporter 2019 och 2020 om Montenegro
Betänkande om kommissionens rapporter 2019 och 2020 om Montenegro [2019/2173(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Tonino Picula (A9-0131/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0244)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 28)

Klimatförändringarnas konsekvenser för de mänskliga rättigheterna och miljöförsvararnas roll i denna fråga
Betänkande om klimatförändringarnas konsekvenser för de mänskliga rättigheterna och miljöförsvararnas roll i denna fråga [2020/2134(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0039/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0245)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 29)

Senaste uppdatering: 9 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy