Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 6k
Středa, 19. května 2021 - Brusel

16. Druhé hlasování
Doslovné záznamy

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích:

Agentura Evropské unie pro základní práva: průběžná zpráva
Průběžná zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva [2020/0112R(APP)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Lukas Mandl (A9-0058/2021);

Nové způsoby legální migrace pracovních sil
Zpráva o nových způsobech legální migrace pracovních sil [2020/2010(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021);

Digitální budoucnost Evropy: jednotný digitální trh a využívání umělé inteligence pro evropské spotřebitele
Zpráva o přípravě digitální budoucnosti Evropy: odstranění překážek fungování jednotného digitálního trhu a lepší využívání umělé inteligence pro evropské spotřebitele [2020/2216(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Deirdre Clune (A9-0149/2021).

Parlament hlasoval v konečných hlasováních:

Zvrácení demografických trendů v regionech EU využitím nástrojů politiky soudržnosti
Zpráva o zvrácení demografických trendů v regionech EU využitím nástrojů politiky soudržnosti [2020/2039(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Daniel Buda (A9-0061/2021);

Dopady pravidel EU o volném pohybu pracovníků a služeb: mobilita pracovních sil uvnitř EU jakožto nástroj k přizpůsobení dovedností potřebám trhu práce
Zpráva o dopadech pravidel EU o volném pohybu pracovníků a služeb: mobilita pracovních sil uvnitř EU jakožto nástroj k přizpůsobení dovedností potřebám trhu práce [2020/2007(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Radan Kanev (A9-0066/2021);

Urychlení pokroku a odstranění nerovností, aby do roku 2030 přestalo být onemocnění AIDS hrozbou pro veřejné zdraví
Návrh usnesení B9-0263/2021.

Hlasovat bylo možné do 21:15.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na nadcházející den, čtvrtek 20. května 2021 v 9:00 (bod 4 zápisu ze dne 20.5.2021).

(Denní zasedání bylo přerušeno v 20:01.)

Poslední aktualizace: 9. února 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí