Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 6k
Kolmapäev, 19. mai 2021 - Brüssel

16. Teine hääletusvoor
Istungi stenogramm

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud.

Vaheraport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti kohta
Vaheraport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 168/2007, millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet [2020/0112R(APP)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Lukas Mandl (A9-0058/2021);

Seadusliku töörände uued viisid
Raport seadusliku töörände uute viiside kohta [2020/2010(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021);

Euroopa digitulevik: digitaalne ühtne turg ning tehisintellekti kasutamine Euroopa tarbijate huvides
Raport Euroopa digituleviku kujundamise kohta: digitaalse ühtse turu toimimise tõkete kõrvaldamine ning tehisintellekti parem kasutamine Euroopa tarbijate huvides [2020/2216(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Deirdre Clune (A9-0149/2021).

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

ELi piirkondade demograafiliste trendide muutmine ühtekuuluvuspoliitika vahendite abil
Raport ELi piirkondade demograafiliste trendide muutmise kohta ühtekuuluvuspoliitika vahendite abil [2020/2039(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Daniel Buda (A9-0061/2021);

ELi eeskirjade mõju töötajate ja teenuste vabale liikumisele: ELi-sisene tööjõu liikuvus kui vahend, mis aitab tööjõuturu vajadusi ja oskusi vastavusse viia
Raport ELi eeskirjade mõju kohta töötajate ja teenuste vabale liikumisele ning ELi-sisese tööjõu liikuvuse kui vahendi kohta, mis aitab tööjõuturu vajadusi ja oskusi vastavusse viia [2020/2007(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Radan Kanev (A9-0066/2021);

Edusammude kiirendamine ja ebavõrdsuse vähendamine, et teha 2030. aastaks lõpp AIDSile kui rahvaterviseohule
Resolutsiooni ettepanek B9-0263/2021.

Hääletuse lõpp kell 21.15.

Toimus hääletus.

Hääletuste tulemused tehakse teatavaks järgmisel päeval (neljapäev, 20. mai 2021) kell 09.00 (20.5.2021 protokollipunkt 4).

(Istung katkestati kell 20.01.)

Viimane päevakajastamine: 9. veebruar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika