Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/0289(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0152/2021

Esitatud tekstid :

A9-0152/2021

Arutelud :

PV 19/05/2021 - 18
CRE 19/05/2021 - 18

Hääletused :

PV 20/05/2021 - 12
PV 20/05/2021 - 20
CRE 20/05/2021 - 12
PV 05/10/2021 - 9

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0254
P9_TA(2021)0397

Protokoll
XML 5k
Kolmapäev, 19. mai 2021 - Brüssel

18. Keskkond: Århusi konventsiooni määrus ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1367/2006 keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite suhtes [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Christian Doleschal tutvustas raportit.

Sõna võttis Virginijus Sinkevičius (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jiří Pospíšil (JURI-komisjoni arvamuse koostaja), Peter Liese fraktsiooni PPE nimel, Jytte Guteland fraktsiooni S&D nimel, Martin Hojsík fraktsiooni Renew nimel, Gerolf Annemans fraktsiooni ID nimel, Marie Toussaint fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anna Zalewska fraktsiooni ECR nimel, Mick Wallace fraktsiooni The Left nimel, Ivan Vilibor Sinčić (fraktsioonilise kuuluvuseta), Pernille Weiss, Milan Brglez, Nicolae Ştefănuță, Sara Matthieu, Pietro Fiocchi, Silvia Modig, Ljudmila Novak, César Luena, Vlad Gheorghe, Grace O'Sullivan, Cyrus Engerer, Pär Holmgren ja Ciarán Cuffe.

ISTUNGI JUHATAJA: Katarina BARLEY
asepresident

Sõna võttis Virginijus Sinkevičius.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.5.2021 protokollipunkt 7 (muudatusettepanekud); 20.5.2021 protokollipunkt 14 (lõpphääletus).

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 20.5.2021 protokollipunkt 12 (muudatusettepanekud); 20.5.2021 protokollipunkt 20 (lõpphääletus).

Viimane päevakajastamine: 9. veebruar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika