Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 3k
Kolmapäev, 19. mai 2021 - Brüssel

19. Euroopa küberturvalisuse pädevuskeskus ***II (arutelu)
Istungi stenogramm

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse küberturvalisuse valdkonna tööstuse, tehnoloogia ja teadusuuringute Euroopa pädevuskeskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik [05628/2/2021 - C9-0152/2021 - 2018/0328(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Rasmus Andresen (A9-0166/2021)

Rasmus Andresen tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Paolo Gentiloni (komisjoni liige).

Sõna võtsid Pilar del Castillo Vera fraktsiooni PPE nimel, Maria-Manuel Leitão-Marques fraktsiooni S&D nimel, Claudia Gamon fraktsiooni Renew nimel, Isabella Tovaglieri fraktsiooni ID nimel, Lars Patrick Berg (fraktsioonilise kuuluvuseta), Siegfried Mureşan, Lina Gálvez Muñoz, Dragoş Pîslaru, Virginie Joron, Tsvetelina Penkova, Dragoş Tudorache ja Maria Grapini.

Sõna võttis Paolo Gentiloni.

Arutelu lõpetati.

Istungi juhataja andis teada, et nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta (05628/2/2021 - C9-0152/2021 - 2018/0328(COD)) ei ole esitatud ühtegi kodukorra artikli 67 või 68 kohast tagasilükkamise või muudatusettepanekut.

Seega loetakse nõukogu seisukoht heakskiidetuks.

Õigusakti ettepanek (P9_TA(2021)0246) loetakse sellega vastuvõetuks.

(Lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 30)

Viimane päevakajastamine: 9. veebruar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika