Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 3k
Středa, 19. května 2021 - Brusel

20. Program „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní na období 2021–2027 ***II (rozprava)
CRE

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní a zrušuje nařízení (EU) č. 1286/2013 [06116/1/2021 - C9-0179/2021 - 2018/0233(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Sven Giegold (A9-0167/2021)

Sven Giegold uvedl doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Paolo Gentiloni (člen Komise).

Vystoupili: Eero Heinäluoma za skupinu S&D, Gunnar Beck za skupinu ID, Andżelika Anna Możdżanowska za skupinu ECR, Othmar Karas, Jonás Fernández, Hélène Laporte, Eugen Jurzyca, Isabel Benjumea Benjumea, Paul Tang, Vincenzo Sofo, Evelyn Regner a Georgios Kyrtsos za skupinu PPE.

Vystoupil Paolo Gentiloni.

Rozprava skončila.

Předsedající oznámila, že v souvislosti s postojem Rady v prvním čtení (06116/1/2021 - C9-0179/2021 - 2018/0233(COD)) nebyl v souladu s články 67 a 68 jednacího řádu předložen ani návrh na zamítnutí, ani pozměňovací návrh.

Postoj Rady byl tudíž prohlášen za schválený.

Navržený akt byl tudíž přijat (P9_TA(2021)0247).

(příloha „Výsledky hlasování“, bod 31)

Poslední aktualizace: 9. února 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí