Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 19. mai 2021 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 3.COVID-19 ülemaailmse probleemi lahendamine: WTO TRIPS kokkuleppe suhtes erandi tegemise mõju COVID-19 vaktsiinidele, ravile, varustusele ja tootmisvõimsuse suurendamisele arengumaades (arutelu)
 4.Tšehhi Vabariigi peaministri huvide konflikt (arutelu)
 5.Istungi jätkamine
 6.Esimene hääletusvoor
 7.Istungi jätkamine
 8.Vaheraport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti kohta (arutelu)
 9.Seadusliku töörände uued viisid (arutelu)
 10.Euroopa digitulevik: digitaalne ühtne turg ning tehisintellekti kasutamine Euroopa tarbijate huvides (arutelu)
 11.Äriühingute vastutus keskkonnakahju eest (arutelu)
 12.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 13.Äriühingute vastutus keskkonnakahju eest (arutelu jätkamine)
 14.Tsiviilõiguse tähtsus COVID-19 järgse majanduse elavdamise puhul (arutelu)
 15.Istungi jätkamine
 16.Teine hääletusvoor
 17.Istungi jätkamine
 18.Keskkond: Århusi konventsiooni määrus ***I (arutelu)
 19.Euroopa küberturvalisuse pädevuskeskus ***II (arutelu)
 20.Maksustamisalase koostöö programm „Fiscalis“ 2021–2027 ***II (arutelu)
 21.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 22.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 23.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)
 24.Esitatud dokumendid
 25.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 26.Selgitused hääletuse kohta
 27.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 28.Järgmise istungi päevakord
 29.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (192 kb) Kohalolijate nimekiri (53 kb) Hääletuste tulemused (513 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (5688 kb) 
 
Protokoll (192 kb) Kohalolijate nimekiri (53 kb) Hääletuste tulemused (513 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (5688 kb) 
 
Protokoll (78 kb) Kohalolijate nimekiri (13 kb) Hääletuste tulemused (178 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (120 kb) 
 
Protokoll (290 kb) Kohalolijate nimekiri (80 kb) Hääletuste tulemused (354 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (923 kb) 
Viimane päevakajastamine: 9. veebruar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika