Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 19. toukokuuta 2021 - Bryssel
 1.Istunnon avaaminen
 2.Äänestystulosten ilmoittaminen
 3.Maailmanlaajuiseen covid-19-haasteeseen vastaaminen: WTO:n TRIPS-sopimukseen liittyvän poikkeuksen vaikutukset covid-19-rokotteisiin, hoitoon, välineistöön ja tuotanto- ja valmistuskapasiteetin lisäämiseen kehitysmaissa (keskustelu)
 4.Tšekin tasavallan pääministeriä koskeva eturistiriita (keskustelu)
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Ensimmäiset äänestykset
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Euroopan unionin perusoikeusvirasto: väliaikainen mietintö (keskustelu)
 9.Työvoiman muuttoliikkeen uudet lailliset väylät (keskustelu)
 10.Euroopan digitaalinen tulevaisuus: digitaaliset sisämarkkinat ja tekoälyn käyttö eurooppalaisten kuluttajien hyväksi (keskustelu)
 11.Yritysten vastuu ympäristövahingoista (keskustelu)
 12.Äänestystulosten ilmoittaminen
 13.Yritysten vastuu ympäristövahingoista (jatkoa keskustelulle)
 14.Siviilioikeuden merkitys talouden elpymisessä covid-19-pandemian jälkeen (keskustelu)
 15.Istunnon jatkaminen
 16.Toiset äänestykset
 17.Istunnon jatkaminen
 18.Ympäristö: Århusin yleissopimusta koskeva asetus ***I (keskustelu)
 19.Euroopan kyberturvallisuuden osaamiskeskus ***II (keskustelu)
 20.Verotuksen alan yhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustaminen 2021–2027 ***II (keskustelu)
 21.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 22.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)
 23.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)
 24.Vastaanotetut asiakirjat
 25.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 26.Äänestysselitykset
 27.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 28.Seuraavan istunnon esityslista
 29.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (196 kb) Läsnäololista (53 kb) Äänestysten tulokset (522 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (3068 kb) 
 
Pöytäkirja (196 kb) Läsnäololista (53 kb) Äänestysten tulokset (522 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (3068 kb) 
 
Pöytäkirja (78 kb) Läsnäololista (13 kb) Äänestysten tulokset (127 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (123 kb) 
 
Pöytäkirja (294 kb) Läsnäololista (79 kb) Äänestysten tulokset (297 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (923 kb) 
Päivitetty viimeksi: 9. helmikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö