Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 19 maj 2021 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.Hanteringen av de globala utmaningarna till följd av covid-19: effekterna av undantaget från WTO:s Trips-avtal för vacciner, behandling, utrustning och produktionskapacitet i utvecklingsländerna när det gäller covid-19 (debatt)
 4.Den tjeckiska premiärministerns intressekonflikt (debatt)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Första omröstningsomgången
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter: interimsbetänkande (debatt)
 9.Nya vägar för laglig arbetskraftsmigration (debatt)
 10.EU:s digitala framtid: digital inre marknad och användningen av AI för europeiska konsumenter (debatt)
 11.Företagens ansvar för miljöskador (debatt)
 12.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 13.Företagens ansvar för miljöskador (fortsättning på debatten)
 14.Betydelsen av civilrättslig rättvisa i samband med den ekonomiska återhämtningen efter covid-19 (debatt)
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Andra omröstningsomgången
 17.Återupptagande av sammanträdet
 18.Miljö: Århusförordningen ***I (debatt)
 19.Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet ***II (debatt)
 20.Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet 2021–2027 ***II (debatt)
 21.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 22.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 23.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)
 24.Inkomna dokument
 25.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 26.Röstförklaringar
 27.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde
 29.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (197 kb) Närvarolista (53 kb) Omröstningsresultat (519 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (5688 kb) 
 
Protokoll (197 kb) Närvarolista (53 kb) Omröstningsresultat (519 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (5688 kb) 
 
Protokoll (77 kb) Närvarolista (13 kb) Omröstningsresultat (184 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (117 kb) 
 
Protokoll (298 kb) Närvarolista (80 kb) Omröstningsresultat (300 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (924 kb) 
Senaste uppdatering: 9 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy