Hakemisto 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja - Äänestysten tulokset
XML 522kPDF 297kWORD 127k
Keskiviikko 19. toukokuuta 2021 - Bryssel
 Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset

 1. Tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustaminen euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021–2027 (Perikles IV -ohjelma) ***II

 2. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimitusjohtajan nimitys – ehdokas Natasha Cazenave

 3. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen puheenjohtajan nimittäminen – ehdokas Petra Hielkema

 4. Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ***I

 5. Euroopan unionin solidaarisuusrahaston uudelleentarkastelu

 6. Tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustaminen euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021–2027 (Perikles IV -ohjelma): soveltamisen ulottaminen muihin kuin osallistuviin jäsenvaltioihin ***

 7. EU:n ja Kuuban sopimus: kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien myönnytysten muuttaminen Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista ***

 8. EU:n ja Tunisian Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen pöytäkirja (Kroatian liittyminen) ***

 9. EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen pöytäkirja (Kroatian liittyminen) ***

 10. USA:n, EU:n, Islannin ja Norjan sopimus: ilma-alusten ja miehistön tarjoamiseksi tehtäviä järjestelyjä koskevat aikarajoitukset ***

 11. Ranskan syrjäisimpien alueiden meriverojärjestelmä *

 12. Yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevan asetuksen 15 artiklan mukaisen purkamisvelvoitteen tavoitteiden varmistaminen

 13. Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: tuontia ja tiettyjä luovutuksia ja suorituksia koskevat vapautukset yleisen edun mukaisten unionin toimenpiteiden yhteydessä *

 14. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism

 15. Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Kreikalle ja Ranskalle luonnonkatastrofien johdosta sekä Albanialle, Belgialle, Espanjalle, Irlannille, Italialle, Itävallalle, Kreikalle, Kroatialle, Latvialle, Liettualle, Luxemburgille, Montenegrolle, Portugalille, Ranskalle, Romanialle, Saksalle, Serbialle, Tšekille, Unkarille ja Virolle vakavan kansanterveysuhan johdosta

 16. Lisätalousarvioesitys nro 2/2021: covid-19-pandemian johdosta toteutettavien toimien rahoittaminen ja monivuotisen rahoituskehyksen lopulliseen hyväksymiseen liittyvien tarkennusten ja päivitysten ottaminen talousarvioon

 17. Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskeva ohjelma ***II

 18. Erasmus+: unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma ***II

 19. Urheilutapahtumien järjestäjien haasteet digitaalisessa ympäristössä

 20. Hiili- ja terästutkimusrahasto *

 21. Ilmastonmuutoksen vaikutukset kehitysmaiden haavoittuviin väestöihin

 22. Tekoälyn käyttö koulutuksessa, kulttuurissa ja audiovisuaalialalla

 23. Luova Eurooppa -ohjelma ***II

 24. Energiajärjestelmien integrointia koskeva EU:n strategia

 25. Euroopan vetystrategia

 26. Ihmisoikeuksien suojelu ja EU:n ulkoinen muuttoliikepolitiikka

 27. Turkkia koskevat kertomukset 2019 ja 2020

 28. Montenegroa koskevat kertomukset 2019 ja 2020

 29. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ihmisoikeuksiin ja ympäristönsuojelijoiden rooli siinä

 30. Euroopan kyberturvallisuuden osaamiskeskus ***II

 31. Verotuksen alan yhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustaminen 2021–2027 ***II

 32. Väestönkehityksen suunnanvaihto EU:n alueilla koheesiopolitiikan välineitä käyttäen

 33. EU:n sääntöjen vaikutukset työntekijöiden ja palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen: EU:n sisäinen työvoiman liikkuvuus työmarkkinatarpeiden ja taitojen yhteensovittamisen välineenä

 34. Edistyksen vauhdittaminen ja eriarvoisuuden torjuminen aidsin poistamiseksi kansanterveydellisenä uhkana vuoteen 2030 mennessä

 35. Sotavankien tilanne Armenian ja Azerbaidžanin viimeisimmän konfliktin jälkeen

 36. Haitin tilanne

 37. Tšadin tilanne

 38. Ympäristö: Århusin yleissopimusta koskeva asetus ***I

 39. Kiinan vastapakotteet EU:n yhteisöille ja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenille

 40. Data Protection Commissioner v. Maximillian Schrems ja Facebook Ireland (”Schrems II”) – asia C-311/18

 41. Parlamentin oikeus tiedonsaantiin meneillään olevasta jäsenvaltioiden elpymis- ja palautumissuunnitelmien arvioinnista

 42. Euroopan unionin perusoikeusvirasto: väliaikainen mietintö

 43. Yritysten vastuu ympäristövahingoista

 44. Työvoiman muuttoliikkeen uudet lailliset väylät

 45. Euroopan digitaalinen tulevaisuus: digitaaliset sisämarkkinat ja tekoälyn käyttö eurooppalaisten kuluttajien hyväksi

 46. Henkilötietojen riittävä suoja Yhdistyneessä kuningaskunnassa
Päivitetty viimeksi: 27. heinäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö