Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 17k
Четвъртък, 20 май 2021 г. - Брюксел

10. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 21 от протокола от 19.5.2021 г.)


10.1. Военнопленниците след последния конфликт между Армения и Азербайджан

Предложение за резолюция B9-0277/2021, B9-0278/2021, B9-0279/2021, B9-0280/2021, B9-0281/2021 и B9-0288/2021 (2021/2693(RSP))

Андрей Ковачев, Isabel Santos, Petras Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Pernando Barrena Arza и Charlie Weimers представиха предложенията за резолюция.

Изказаха се Tom Vandenkendelaere, от името на групата PPE, Marina Kaljurand, от името на групата S&D, Илхан Кючюк, от името на групата Renew, Silvia Sardone, от името на групата ID, и Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Katarina BARLEY
Заместник-председател

Изказаха се Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Kateřina Konečná, от името на групата The Left, François-Xavier Bellamy, Klemen Grošelj, Tomasz Piotr Poręba, Lars Patrick Berg, Peter van Dalen, Clara Ponsatí Obiols, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas и Fabio Massimo Castaldo, независим член на ЕП.

Изказа се Helena Dalli (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14 от протокола от 20.5.2021 г.

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 20 от протокола от 20.5.2021 г.


10.2. Положението в Хаити

Предложения за резолюция B9-0282/2021, B9-0283/2021, B9-0284/2021, B9-0285/2021, B9-0286/2021 и B9-0287/2021 (2021/2694(RSP))

Seán Kelly, Hannes Heide, Nathalie Loiseau, Caroline Roose, Jadwiga Wiśniewska и Marisa Matias представиха предложенията за резолюция.

Изказаха се Carlos Zorrinho, от името на групата S&D, Stéphane Bijoux, от името на групата Renew, Sabrina Pignedoli, независим член на ЕП, Javi López и Izaskun Bilbao Barandica.

Изказа се Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7 от протокола от 20.5.2021 г. (изменения); точка 14 от протокола от 20.5.2021 г. (окончателно гласуване).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 12 от протокола от 20.5.2021 г. (изменения); точка 20 от протокола от 20.5.2021 г. (окончателно гласуване).


10.3. Положението в Чад

Предложения за резолюция B9-0289/2021, B9-0290/2021, B9-0291/2021, B9-0292/2021, B9-0293/2021, B9-0294/2021 и B9-0295/2021(2021/2695(RSP))

Željana Zovko, Maria Arena, Jan-Christoph Oetjen, Mounir Satouri, Assita Kanko и Miguel Urbán Crespo представиха предложенията за резолюция.

Изказаха се François-Xavier Bellamy, от името на групата PPE, Carlos Zorrinho, от името на групата S&D, Nathalie Loiseau, от името на групата Renew, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Seán Kelly и Krzysztof Hetman.

Изказа се Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7 от протокола от 20.5.2021 г. (изменения); точка 14 от протокола от 20.5.2021 г. (окончателно гласуване).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 12 от протокола от 20.5.2021 г. (изменения); точка 20 от протокола от 20.5.2021 г. (окончателно гласуване).

(Заседанието беше прекъснато в 12.47 ч.)

Последно осъвременяване: 23 септември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност