Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0289(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0152/2021

Debatten :

PV 19/05/2021 - 18
CRE 19/05/2021 - 18

Stemmingen :

PV 20/05/2021 - 12
PV 20/05/2021 - 20
CRE 20/05/2021 - 12
PV 05/10/2021 - 9

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0254
P9_TA(2021)0397

Notulen
XML 8k
Donderdag 20 mei 2021 - Brussel

12. Bekendmaking van de uitslag van de stemming
CRE

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming voor:

De situatie in Haïti
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0282/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENT

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0252)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 36)

De situatie in Tsjaad
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0290/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0253)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 37)

Milieu: de Aarhus-verordening ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 betreffende de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden op de communautaire instellingen en organen [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0254)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 38)

Chinese sancties als vergelding tegen EU-entiteiten, EP-leden en parlementariërs
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0269/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Verworpen
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 39)

Data Protection Commissioner / Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems (“Schrems II”) - Zaak C-311/18
Ontwerpresolutie B9-0267/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0256)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 40)

Passende bescherming van persoonsgegevens door het Verenigd Koninkrijk
Ontwerpresolutie B9-0268/2021

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 46)

Het woord wordt gevoerd door:
Christian Doleschal (rapporteur), die verzoekt om doorverwijzing van de volgende kwestie naar de bevoegde commissie, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement:

- Milieu: de Aarhus-verordening (2020/0289(COD)).

Dit verzoek wordt in stemming gebracht na de eindstemming over het voorstel van de Commissie (punt 20 van de notulen van 20.5.2021).

(De vergadering wordt om 13.11 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 23 september 2021Juridische mededeling - Privacybeleid