Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
XML 12k
2021. május 20., Csütörtök - Brüsszel

14. Második szavazási kör
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Parlament az alábbi dokumentumokhoz benyújtott módosításokról szavaz:

A személyes adatok Egyesült Királyság általi megfelelő védelme
Állásfoglalási indítvány B9-0272/2021.

A Parlament zárószavazást tart a következőkről:

Hadifoglyok az Örményország és Azerbajdzsán közötti legutóbbi konfliktus nyomán kialakult helyzetben
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány, benyújtva az eljárási szabályzat 144. cikke (5) bekezdése és 132. cikke (4) bekezdése alapján, amely az állásfoglalásra irányuló indítványok helyébe lép B9-0277/2021, B9-0278/2021, B9-0279/2021, B9-0281/2021 és B9-0288/2021, benyújtotta Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Tom Vandenkendelaere, Andrius Kubilius, Peter van Dalen, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Seán Kelly, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Stelios Kympouropoulos, Luděk Niedermayer és Jiří Pospíšil, a PPE képviselőcsoport nevében, Pedro Marques, Andrea Cozzolino és Isabel Santos, az S&D képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță és Ramona Strugariu, a Renew képviselőcsoport nevében, Viola Von Cramon-Taubadel és Hannah Neumann, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Pernando Barrena Arza és Idoia Villanueva Ruiz, a The Left képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos és Assita Kanko, Hadifoglyok az Örményország és Azerbajdzsán közötti legutóbbi konfliktus nyomán kialakult helyzetben címmel (2021/2693(RSP)) (RC-B9-0277/2021);

A haiti helyzet
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0282/2021;

A csádi helyzet
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0290/2021;

Környezetvédelem: az Aarhusi Egyezmény ***I
Jelentés a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról szóló, 2006. szeptember 6-i 1367/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Christian Doleschal (A9-0152/2021);

Kínai ellenszankciók uniós szervezetek, valamint európai parlamenti és parlamenti képviselők ellen
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0269/2021;

Az adatvédelmi biztos kontra Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems (Schrems II) - C-311/18. sz. ügy
Állásfoglalási indítvány B9-0267/2021;

A Parlament tájékozódáshoz való joga a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek folyamatban lévő értékelése tekintetében
Állásfoglalási indítvány B9-0276/2021;

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége: időközi jelentés
Időközi jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról szóló 168/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2020/0112R(APP)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Lukas Mandl (A9-0058/2021);

A vállalkozások környezeti károkért viselt felelőssége
Jelentés a vállalkozások környezeti károkért viselt felelősségéről [2020/2027(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Antonius Manders (A9-0112/2021);

A legális munkaerő-migráció új lehetőségei
Jelentés a legális munkaerő-migráció új lehetőségeiről [2020/2010(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021);

Európa digitális jövőjének megtervezése: a digitális egységes piac és a mesterséges intelligencia alkalmazása az európai fogyasztók számára
Jelentés Európa digitális jövőjének megtervezéséről: a digitális egységes piac működése előtti akadályok felszámolása és a mesterséges intelligencia alkalmazásának javítása az európai fogyasztók számára [2020/2216(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Deirdre Clune (A9-0149/2021).

A szavazás vége: 15.00.

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményének bejelentése: 16.30 (2021.5.20-i jegyzőkönyv, 20. pont ).

(Az ülést 13.46-kor felfüggesztik.)

Utolsó frissítés: 2021. szeptember 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat