Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
XML 12k
Il-Ħamis, 20 ta' Mejju 2021 - Brussell

14. It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet
Rapporti Verbatim

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-emendi rigward:

Il-protezzjoni adegwata tad-data personali mir-Renju Unit
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0272/2021.

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet finali rigward:

Il-priġunieri tal-gwerra wara l-kunflitt l-aktar reċenti bejn l-Armenja u l-Ażerbajġan
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa, f'konformità mal-Artikolu 144(5) u mal-Artikolu 132(4) tar-Regoli ta' Proċedura, li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0277/2021, B9-0278/2021, B9-0279/2021, B9-0281/2021 u B9-0288/2021, minn Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Tom Vandenkendelaere, Andrius Kubilius, Peter van Dalen, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Seán Kelly, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Stelios Kympouropoulos, Luděk Niedermayer u Jiří Pospíšil, f'isem il-Grupp PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino u Isabel Santos, f'isem il-Grupp S&D, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță u Ramona Strugariu, f'isem il-Grupp Renew, Viola Von Cramon-Taubadel u Hannah Neumann, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Pernando Barrena Arza u Idoia Villanueva Ruiz, f'isem il-Grupp The Left, Fabio Massimo Castaldo, Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos u Assita Kanko, dwar Il-priġunieri tal-gwerra wara l-kunflitt l-aktar reċenti bejn l-Armenja u l-Ażerbajġan (2021/2693(RSP)) (RC-B9-0277/2021);

Is-sitwazzjoni fil-Haiti
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0282/2021;

Is-sitwazzjoni fiċ-Chad
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0290/2021;

Ambjent: ir-Regolament ta' Aarhus ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1367/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Settembru 2006 dwar l-applikazzjoni għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta' Aarhus dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni tal-Pubbliku fit-Teħid ta' Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet Ambjentali [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Christian Doleschal (A9-0152/2021);

Kontrosanzjonijiet Ċiniżi fuq entitajiet tal-UE, Membri tal-PE u Deputati nazzjonali
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0269/2021;

Data Protection Commissioner vs Facebook Ireland Limited u Maximillian Schrems ("Schrems II") - Kawża C-311/18
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0267/2021;

Id-dritt għall-informazzjoni tal-Parlament rigward il-valutazzjoni li għaddejja tal-pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0276/2021;

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali: rapport interim
Rapport interim dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 168/2007 li jistabbilixxi Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali [2020/0112R(APP)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Lukas Mandl (A9-0058/2021);

Responsabbiltà tal-kumpaniji għal ħsara ambjentali
Rapport dwar ir-responsabbiltà tal-kumpaniji għal ħsara ambjentali [2020/2027(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Antonius Manders (A9-0112/2021);

Rotot Ġodda għall-Migrazzjoni Legali tal-Ħaddiema
Rapport dwar Rotot Ġodda għall-Migrazzjoni Legali tal-Ħaddiema [2020/2010(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021);

Il-futur diġitali tal-Ewropa: is-suq uniku diġitali u l-użu tal-IA għall-konsumaturi Ewropej
Rapport dwar it-tiswir tal-futur diġitali tal-Ewropa: it-tneħħija tal-ostakli għall-funzjonament tas-suq uniku diġitali u t-titjib tal-użu tal-IA għall-konsumaturi Ewropej [2020/2216(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Deirdre Clune (A9-0149/2021).

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sat-15.00.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni: 16.30 (punt 20 tal-Minuti tad-data 20.5.2021).

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.46.)

Aġġornata l-aħħar: 23 ta' Settembru 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza