Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 12k
Joi, 20 mai 2021 - Bruxelles

14. A doua sesiune de votare
Stenograma

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

Protecția adecvată a datelor cu caracter personal de către Regatul Unit
Propunere de rezoluție B9-0272/2021.

Parlamentul este invitat să treacă la voturile finale privind:

Prizonierii de război în urma celui mai recent conflict dintre Armenia și Azerbaidjan
Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 144 alineatul (5) și cu articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul de procedură în locul următoarelor propuneri de rezoluție: B9-0277/2021, B9-0278/2021, B9-0279/2021, B9-0281/2021 și B9-0288/2021 de Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Tom Vandenkendelaere, Andrius Kubilius, Peter van Dalen, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Seán Kelly, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Stelios Kympouropoulos, Luděk Niedermayer și Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino și Isabel Santos, în numele Grupului S&D, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță și Ramona Strugariu, în numele Grupului Renew Europe, Viola Von Cramon-Taubadel și Hannah Neumann, în numele Grupului Verts/ALE, Pernando Barrena Arza și Idoia Villanueva Ruiz, în numele Grupului The Left, Fabio Massimo Castaldo, Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos și Assita Kanko, referitoare la Prizonierii de război în urma celui mai recent conflict dintre Armenia și Azerbaidjan (2021/2693(RSP)) (RC-B9-0277/2021);

Situația din Haiti
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0282/2021;

Situația din Ciad
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0290/2021;

Mediu: Regulamentul Aarhus ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Christian Doleschal (A9-0152/2021);

Contrasancțiuni adoptate de China împotriva unor entități din Uniune, deputați din Parlamentul European și parlamentari din UE
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0269/2021;

Data Protection Commissioner/ Facebook Ireland Limited și Maximillian Schrems („Schrems II”) - Cauza C-311/18
Propunere de rezoluție B9-0267/2021;

Dreptul Parlamentului de a fi informat cu privire la evaluarea în curs a planurilor naționale de redresare și reziliență
Propunere de rezoluție B9-0276/2021;

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene: raport interimar
Raport interimar referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 168/2007 al Consiliului privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene [2020/0112R(APP)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Lukas Mandl (A9-0058/2021);

Răspunderea întreprinderilor pentru daunele aduse mediului
Raport referitor la răspunderea întreprinderilor pentru daunele aduse mediului [2020/2027(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Antonius Manders (A9-0112/2021);

Noile căi de migrare legală a forței de muncă
Raport referitor la noile căi de migrare legală a forței de muncă [2020/2010(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021);

Conturarea viitorului digital al Europei: piața unică digitală și utilizarea IA pentru consumatorii europeni
Raport referitor la conturarea viitorului digital al Europei: înlăturarea barierelor din calea funcționării pieței unice digitale și îmbunătățirea utilizării IA pentru consumatorii europeni [2020/2216(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Deirdre Clune (A9-0149/2021).

Scrutinul va fi deschis până la ora 15.

S-a trecut la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la 16.30 (punctul 20 al PV din 20.5.2021).

(Ședința a fost suspendată la 13.46.)

Ultima actualizare: 23 septembrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate