Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0112R(APP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A9-0058/2021

Forhandlinger :

PV 19/05/2021 - 8
CRE 19/05/2021 - 8

Afstemninger :

PV 20/05/2021 - 4
PV 20/05/2021 - 20

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0258

Protokol
XML 17k
Torsdag den 20. maj 2021 - Bruxelles

20. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger i Det Forenede Kongerige
Forslag til beslutning B9-0272/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0262)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 46)

Krigsfanger efter den seneste konflikt mellem Armenien og Aserbajdsjan
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0277/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2021)0251)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 35)

(Forslag til beslutning B9-0280/2021 bortfaldt).

Situationen i Haiti
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0282/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2021)0252)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 36)

Situationen i Tchad
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0290/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2021)0253)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 37)

(Forslag til beslutning B9-0289/2021 og B9-0291/2021 bortfaldt).

Miljø: Århuskonventionen ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Århuskonventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2021)0254)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 38)

ANMODNING OM HENVISNING TIL FORNYET UDVALGSBEHANDLING

Vedtaget ved AN (613 for, 51 imod, 29 hverken/eller)

Kinesiske modsanktioner over for EU-enheder, MEP'er og nationale parlamentsmedlemmer
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0269/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2021)0255)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 39)

(Forslag til beslutning B9-0270/2021 bortfaldt).

Data Protection Commissioner mod Facebook Ireland Limited og Maximillian Schrems (“Schrems II”) - Sag C-311/18
Forslag til beslutning B9-0267/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0256)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 40)

Parlamentets ret til information om den igangværende vurdering af de nationale genopretnings- og resiliensplaner
Forslag til beslutning B9-0276/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0257)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 41)

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder: interimsbetænkning
Interimsbetænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder [2020/0112R(APP)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Lukas Mandl (A9-0058/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0258)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 42)

Virksomheders ansvar for miljøskader
Betænkning om virksomheders ansvar for miljøskader [2020/2027(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Antonius Manders (A9-0112/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0259)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 43)

Nye veje for lovlig arbejdskraftmigration
Betænkning om nye veje for lovlig arbejdskraftmigration [2020/2010(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING (LIBE)

Vedtaget (P9_TA(2021)0260)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 44)

Europas digitale fremtid: digitalt indre marked og anvendelse af AI for de europæiske forbrugere
Betænkning om Europas digitale fremtid i støbeskeen: fjernelse af hindringerne for et velfungerende digitalt indre marked og forbedring af anvendelsen af AI for de europæiske forbrugere [2020/2216(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Deirdre Clune (A9-0149/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2021)0261)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 45)

Seneste opdatering: 23. september 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik