Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/0112R(APP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A9-0058/2021

Debatai :

PV 19/05/2021 - 8
CRE 19/05/2021 - 8

Balsavimas :

PV 20/05/2021 - 4
PV 20/05/2021 - 20

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0258

Protokolas
XML 17k
Ketvirtadienis, 2021 m. gegužės 20 d. - Briuselis

20. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas paskelbė balsavimo rezultatus:

Tinkama asmens duomenų apsauga Jungtinėje Karalystėje
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0272/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0262)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 46)

Karo belaisviai po naujausio Armėnijos ir Azerbaidžano konflikto
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0277/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0251)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 35)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0280/2021 anuliuotas.)

Padėtis Haityje
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0282/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0252)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 36)

Padėtis Čade
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0290/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0253)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 37)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0289/2021 ir B9-0291/2021 anuliuoti.)

Aplinkosauga: Orhuso reglamentas ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams dalinio keitimo [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta (P9_TA(2021)0254)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 38)

PRAŠYMAS GRĄŽINTI KOMITETUI

Patvirtinta vardiniu balsavimu (613 balsavo už, 51 – prieš, 29 susilaikė).

Kinijos atsakomosios sankcijos, taikomos ES subjektams ir Europos Parlamento nariams bei nacionalinių parlamentų nariams
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0269/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0255)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 39)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0270/2021 anuliuotas.)

Data Protection Commissioner / Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems („Schrems II”), byla C-311/18
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0267/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0256)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 40)

Parlamento teisė į informaciją, kiek tai susiję su tebevykdomu nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų vertinimu
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0276/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0257)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 41)

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra: preliminarus pranešimas
Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 168/2007, įsteigiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą [2020/0112R(APP)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Lukas Mandl (A9-0058/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0258)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 42)

Bendrovių atsakomybė už žalą aplinkai
Pranešimas dėl bendrovių atsakomybės už žalą aplinkai [2020/2027(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Antonius Manders (A9-0112/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0259)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 43)

Nauji teisėtos darbuotojų migracijos keliai
Pranešimas dėl naujų teisėtos darbuotojų migracijos kelių [2020/2010(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (LIBE komitetas)

Priimta (P9_TA(2021)0260)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 44)

Europos skaitmeninė ateitis: bendroji skaitmeninė rinka ir dirbtinio intelekto (DI) naudojimas siekiant naudos vartotojams ES
Pranešimas dėl Europos skaitmeninės ateities kūrimo: kliūčių bendrajai skaitmeninei rinkai šalinimas ir dirbtinio intelekto (DI) naudojimo gerinimas siekiant naudos vartotojams ES [2020/2216(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Deirdre Clune (A9-0149/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2021)0261)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 45)

Atnaujinta: 2022 m. vasario 2 d.Teisinė informacija - Privatumo politika