Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2020/0112R(APP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A9-0058/2021

Debates :

PV 19/05/2021 - 8
CRE 19/05/2021 - 8

Balsojumi :

PV 20/05/2021 - 4
PV 20/05/2021 - 20

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0258

Protokols
XML 17k
Ceturtdiena, 2021. gada 20. maijs - Brisele

20. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītājs nolasīja balsošanas rezultātus:

Apvienotās Karalistes nodrošināta pienācīga personas datu aizsardzība
Rezolūcijas priekšlikums B9-0272/2021.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0262).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 46. punkts)

Karagūstekņi pēc nesenākā Armēnijas un Azerbaidžānas konflikta
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0277/2021.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0251).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 35. punkts)

(Rezolūcijas priekšlikums B9-0280/2021 vairs nav spēkā.)

Stāvoklis Haiti
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0282/2021.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0252).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 36. punkts)

Stāvoklis Čadā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0290/2021.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0253).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 37. punkts)

(Rezolūciju priekšlikumi B9-0289/2021 un B9-0291/2021 vairs nav spēkā.)

Vide: Orhūsas regula ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Regulu (EK) Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Christian Doleschal (A9-0152/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0254).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 38. punkts)

PIEPRASĪJUMS PAR NODOŠANU ATPAKAĻ KOMITEJAI

Apstiprināts, balsojot pēc saraksta (613 par, 51 pret, 29 atturas).

Ķīnas piemērotās atbildes sankcijas ES vienībām, EP deputātiem un valstu parlamentu deputātiem
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0269/2021.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0255).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 39. punkts)

(Rezolūcijas priekšlikums B9-0270/2021 vairs nav spēkā.)

Lieta C-311/18 — Datu aizsardzības komisārs pret Facebook Ireland un Maximillian Schrems ("Schrems II")
Rezolūcijas priekšlikums B9-0267/2021.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0256).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 40. punkts)

Parlamenta tiesības uz informāciju attiecībā uz valstu atveseļošanas un noturības plānu notiekošo izvērtēšanu
Rezolūcijas priekšlikums B9-0276/2021.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0257).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 41. punkts)

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra: starpposma ziņojums
Starpposma ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 168/2007, ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru [2020/0112R(APP)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Lukas Mandl (A9-0058/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0258).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 42. punkts)

Uzņēmumu atbildība par kaitējumu videi
Ziņojums par uzņēmumu atbildību par kaitējumu videi [2020/2027(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Antonius Manders (A9-0112/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0259).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 43. punkts)

Jaunas pieejas likumīgai darbaspēka migrācijai
Ziņojums par jaunām pieejām likumīgai darbaspēka migrācijai [2020/2010(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (LIBE komiteja)

Pieņemts (P9_TA(2021)0260).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 44. punkts)

Eiropas digitālā nākotne: digitālais vienotais tirgus un mākslīgā intelekta izmantošana Eiropas patērētājiem
Ziņojums par Eiropas digitālās nākotnes veidošanu: šķēršļu novēršana digitālā vienotā tirgus darbībā un mākslīgā intelekta izmantošanas uzlabošana Eiropas patērētājiem [2020/2216(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Deirdre Clune (A9-0149/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0261).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 45. punkts)

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 23. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika