Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0112R(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0058/2021

Debatter :

PV 19/05/2021 - 8
CRE 19/05/2021 - 8

Omröstningar :

PV 20/05/2021 - 4
PV 20/05/2021 - 20

Antagna texter :

P9_TA(2021)0258

Protokoll
XML 17k
Torsdagen den 20 maj 2021 - Bryssel

20. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Tillräckligt skydd av personuppgifter i Förenade kungariket
Resolutionsförslag B9-0272/2021

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0262)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 46)

Krigsfångar efter den senaste konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0277/2021

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2021)0251)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 35)

(Resolutionsförslag B9-0280/2021 bortföll.)

Situationen i Haiti
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0282/2021

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2021)0252)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 36)

Situationen i Tchad
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0290/2021

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2021)0253)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 37)

(Resolutionsförslagen B9-0289/2021 och B9-0291/2021 bortföll.)

Miljö: Århusförordningen ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0254)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 38)

BEGÄRAN OM ÅTERFÖRVISANDE TILL UTSKOTT

Godkändes genom omröstning med namnupprop (613 röster för, 51 röster emot, 29 nedlagda röster)

Kinesiska motsanktioner mot EU-enheter, ledamöter av Europaparlamentet och nationella parlamentsledamöter
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0269/2021

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2021)0255)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 39)

(Resolutionsförslag B9-0270/2021 bortföll.)

Data Protection Commissioner mot Facebook Ireland Limited och Maximilian Schrems (”Schrems II”) – Mål C-311/18
Resolutionsförslag B9-0267/2021

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0256)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 40)

Parlamentets rätt till information om den pågående bedömningen av de nationella planerna för återhämtning och resiliens
Resolutionsförslag B9-0276/2021

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0257)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 41)

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter: interimsbetänkande
Interimsbetänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 168/2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter [2020/0112R(APP)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Lukas Mandl (A9-0058/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0258)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 42)

Företagens ansvar för miljöskador
Betänkande om företagens ansvar för miljöskador [2020/2027(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Antonius Manders (A9-0112/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0259)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 43)

Nya vägar för laglig arbetskraftsmigration
Betänkande om nya vägar för laglig arbetskraftsmigration [2020/2010(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG (LIBE-utskottet)

Antogs (P9_TA(2021)0260)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 44)

EU:s digitala framtid: digital inre marknad och användningen av AI för europeiska konsumenter
Betänkande om formandet av EU:s digitala framtid: få bort hindren för en fungerande digital inre marknad och förbättra användningen av AI för europeiska konsumenter [2020/2216(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Deirdre Clune (A9-0149/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0261)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 45)

Senaste uppdatering: 23 september 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy