Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 20 май 2021 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Състав на политическите групи
 3.Състав на комисиите и делегациите
 4.Обявяване на резултатите от гласуването
 5.Data Protection Commissioner срещу Facebook Ireland Limited и Maximillian Schrems (“Schrems II”) - Дело C-311/18 - Адекватна защита на личните данни от страна на Обединеното кралство (разискване)
 6.Ответни санкции на Китай срещу юридически лица от ЕС, членове на Европейския парламент и членове на националните парламенти (внесени предложения за резолюция)
 7.Първо гласуване
 8.Data Protection Commissioner срещу Facebook Ireland Limited и Maximillian Schrems (“Schrems II”) - Дело C-311/18 - Адекватна защита на личните данни от страна на Обединеното кралство (продължeние на разискването)
 9.Равенство, приобщаване и участие на ромите (разискване)
 10.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
10.1.Военнопленниците след последния конфликт между Армения и Азербайджан
  
10.2.Положението в Хаити
  
10.3.Положението в Чад
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Обявяване на резултатите от гласуването
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Второ гласуване
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Искане за снемане на имунитет
 17.Състав на комисиите и делегациите
 18.Сериозните щети, причинени на производителите на плодове и винопроизводителите от неотдавнашните пролетни слани (разискване)
 19.Възобновяване на заседанието
 20.Обявяване на резултатите от гласуването
 21.Обяснения на вот
 22.Поправки на вот и намерения за гласуване
 23.Петиции
 24.Внесени документи
 25.Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива
 26.Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)
 27.Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността)
 28.Процедура на одобрение (член 105 от Правилника за дейността)
 29.Промяна на вътрешния правилник (член 237 от Правилника за дейността)
 30.Промяна на заглавия на доклади по собствена инициатива
 31.Дневен ред на следващото заседание
 32.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (221 kb) Присъствен списък (44 kb) Резултати от различните гласувания (594 kb) Поименни гласувания (8870 kb) 
 
Протокол (221 kb) Присъствен списък (44 kb) Резултати от различните гласувания (594 kb) Поименни гласувания (8870 kb) 
 
Протокол (82 kb) Присъствен списък (12 kb) Резултати от различните гласувания (135 kb) Поименни гласувания (147 kb) 
 
Протокол (345 kb) Присъствен списък (85 kb) Резултати от различните гласувания (367 kb) Поименни гласувания (1396 kb) 
Последно осъвременяване: 23 септември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност