Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 20. mai 2021 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Fraktsioonide koosseis
 3.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 4.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 5.Andmekaitsevolinik vs. Facebook Ireland Limited ja Maximillian Schrems (Schrems II) – kohtuasi C-311/18 – Isikuandmete piisav kaitse Ühendkuningriigis (arutelu)
 6.Hiina vastusanktsioonid ELi üksustele, Euroopa Parlamendi liikmetele ja parlamentide liikmetele (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 7.Esimene hääletusvoor
 8.Andmekaitsevolinik vs. Facebook Ireland Limited ja Maximillian Schrems (Schrems II) – kohtuasi C-311/18 - Isikuandmete piisav kaitse Ühendkuningriigis (arutelu jätkamine)
 9.Romade võrdõiguslikkus, kaasamine ja osalemine (arutelu)
 10.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
10.1.Sõjavangid pärast Armeenia ja Aserbaidžaani hiljutist konflikti
  
10.2.Olukord Haitis
  
10.3.Olukord Tšaadis
 11.Istungi jätkamine
 12.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 13.Istungi jätkamine
 14.Teine hääletusvoor
 15.Istungi jätkamine
 16.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 17.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 18.Hiljutise kevadkülma ränk mõju puuvilja- ja viinamarjakasvatajatele (arutelu)
 19.Istungi jätkamine
 20.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 21.Selgitused hääletuse kohta
 22.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 23.Petitsioonid
 24.Esitatud dokumendid
 25.Otsused algatusraportite koostamiseks
 26.Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 56)
 27.Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 57)
 28.Nõusolekumenetlus (kodukorra artikkel 105)
 29.Kodukorra muutmine (kodukorra artikkel 237)
 30.Algatusraportite pealkirjade muutmine
 31.Järgmise istungi päevakord
 32.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (192 kb) Kohalolijate nimekiri (44 kb) Hääletuste tulemused (513 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (4726 kb) 
 
Protokoll (192 kb) Kohalolijate nimekiri (44 kb) Hääletuste tulemused (513 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (4726 kb) 
 
Protokoll (77 kb) Kohalolijate nimekiri (12 kb) Hääletuste tulemused (178 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (143 kb) 
 
Protokoll (302 kb) Kohalolijate nimekiri (75 kb) Hääletuste tulemused (354 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1382 kb) 
Viimane päevakajastamine: 23. september 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika