Seznam 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis - Výsledky hlasování
XML 520kPDF 319kWORD 125k
Čtvrtek, 20. května 2021 - Brusel
 Vysvětlivky ke zkratkám a symbolům

 1. Program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání na období 2021–2027 („program Pericles IV“) II***

 2. Jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy – kandidátka: Natasha Cazenaveová

 3. Jmenování předsedy Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění – kandidátka: Petra Hielkemaová

 4. Fond pro spravedlivou transformaci ***I

 5. Přezkum Fondu solidarity Evropské unie

 6. Program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání na období 2021–2027 („program Pericles IV“): rozšíření na nezúčastněné členské státy ***

 7. Dohoda mezi EU a Kubou: změna koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie ***

 8. Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi EU a Tuniskem (přistoupení Chorvatska) ***

 9. Protokol k Dohodě zakládající přidružení mezi EU a Střední Amerikou (přistoupení Chorvatska) ***

 10. Dohoda mezi EU, USA, Islandem a Norskem: časová omezení ujednání o poskytování letadel s posádkou ***

 11. Režim přístavní daně v nejvzdálenějších francouzských regionech *

 12. Zajištění plnění cílů týkajících se povinnosti vykládky podle článku 15 společné rybářské politiky

 13. Společný systém daně z přidané hodnoty: osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v souvislosti s opatřeními Unie ve veřejném zájmu *

 14. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Estonska – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism

 15. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku a Francii v souvislosti s přírodními katastrofami a Albánii, Belgii, Černé Hoře, Česku, Estonsku, Francii, Chorvatsku, Irsku, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Lucembursku, Maďarsku, Německu, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Řecku, Srbsku, Španělsku v souvislosti s mimořádnou situací v oblasti veřejného zdraví

 16. Návrh opravného rozpočtu č. 2/2021: financování reakce na COVID-19 a zahrnutí vylepšení a aktualizací týkajících se konečného přijetí víceletého finančního rámce

 17. Program Evropský sbor solidarity ***II

 18. Erasmus+: program Unie pro vzdělávání a odbornou přípravu, pro mládež a pro sport ***II

 19. Výzvy pro pořadatele sportovních akcí v digitálním prostředí

 20. Výzkumný fond pro uhlí a ocel *

 21. Dopady změny klimatu na zranitelné skupiny obyvatelstva v rozvojových zemích

 22. Umělá inteligence ve vzdělávání, kultuře a v audiovizuálním odvětví

 23. Program Kreativní Evropa ***II

 24. Evropská strategie pro integraci energetického systému

 25. Evropská vodíková strategie

 26. Ochrana lidských práv a vnější migrační politika EU

 27. Zprávy o Turecku za roky 2019–2020

 28. Zprávy o Černé Hoře za roky 2019–2020

 29. Dopady změny klimatu na lidská práva a úloha ochránců životního prostředí v této oblasti

 30. Evropské centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost ***II

 31. Program „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní na období 2021–2027 ***II

 32. Zvrácení demografických trendů v regionech EU využitím nástrojů politiky soudržnosti

 33. Dopady pravidel EU o volném pohybu pracovníků a služeb: mobilita pracovních sil uvnitř EU jakožto nástroj k přizpůsobení dovedností potřebám trhu práce

 34. Urychlení pokroku a odstranění nerovností, aby do roku 2030 přestalo být onemocnění AIDS hrozbou pro veřejné zdraví

 35. Váleční zajatci po posledním konfliktu mezi Arménií a Ázerbájdžánem

 36. Situace na Haiti

 37. Situace v Čadu

 38. Životní prostředí: Aarhuská úmluva ***I

 39. Odvetné čínské sankce proti subjektům EU, poslancům Evropského parlamentu a poslancům vnitrostátních parlamentů

 40. Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland Limited a Maximillian Schrems („Schrems II“) – věc C-311/18

 41. Právo Parlamentu na informace, pokud jde o průběžné posuzování národních plánů pro oživení a odolnost

 42. Agentura Evropské unie pro základní práva: průběžná zpráva

 43. Odpovědnost společností za škody na životním prostředí

 44. Nové způsoby legální migrace pracovních sil

 45. Digitální budoucnost Evropy: jednotný digitální trh a využívání umělé inteligence pro evropské spotřebitele

 46. Odpovídající ochrana osobních údajů ze strany Spojeného království
Poslední aktualizace: 27. července 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí