Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 197kPDF 308kWORD 77k
Torstai 20. toukokuuta 2021 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 3.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 4.Äänestystulosten ilmoittaminen
 5.Data Protection Commissioner v. Maximillian Schrems ja Facebook Ireland ("Schrems II") - asia C-311/18 - Henkilötietojen riittävä suoja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (keskustelu)
 6.Kiinan vastapakotteet EU:n yhteisöille ja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenille (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 7.Ensimmäiset äänestykset
 8.Data Protection Commissioner v. Maximillian Schrems ja Facebook Ireland ("Schrems II") - asia C-311/18 - Henkilötietojen riittävä suoja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (jatkoa keskustelulle)
 9.Romanien tasa-arvo, osallisuus ja osallistuminen (keskustelu)
 10.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
10.1.Sotavankien tilanne Armenian ja Azerbaidžanin viimeisimmän konfliktin jälkeen
  
10.2.Haitin tilanne
  
10.3.Tšadin tilanne
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Äänestystulosten ilmoittaminen
 13.Istunnon jatkaminen
 14.Toiset äänestykset
 15.Istunnon jatkaminen
 16.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 17.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 18.Hiljan esiintyneen keväthallan vakavat vaikutukset hedelmän- ja viininviljelijöihin (keskustelu)
 19.Istunnon jatkaminen
 20.Äänestystulosten ilmoittaminen
 21.Äänestysselitykset
 22.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 23.Vetoomukset
 24.Vastaanotetut asiakirjat
 25.Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä
 26.Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 56 artikla)
 27.Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 57 artikla)
 28.Hyväksyntämenettely (työjärjestyksen 105 artikla)
 29.Työjärjestyksen muuttaminen (työjärjestyksen 237 artikla)
 30.Valiokunta-aloitteisten mietintöjen otsikon muuttaminen
 31.Seuraavan istunnon esityslista
 32.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Marcel KOLAJA

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.04.


2. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Lucia Ďuriš Nicholsonová ei ole enää ECR-ryhmän jäsen, vaan on liittynyt Renew-ryhmän jäseneksi 20. toukokuuta 2021.


3. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies ilmoitti, että parlamentin puhemies on vastaanottanut Renew- ja ID-ryhmiltä seuraavat päätökset valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanon muuttamisesta:

AFET-valiokunta: Maximilian Krah

EMPL-valiokunta: Samira Rafaelan tilalle Lucia Ďuriš Nicholsonová

DROI-alivaliokunta: Maximilian Krah

SEDE-alivaliokunta: Maximilian Krah

valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Lucia Ďuriš Nicholsonová

Päätökset tulevat voimaan tänään.


4. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Euroopan unionin perusoikeusvirasto: väliaikainen mietintö
Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 168/2007 muuttamisesta [2020/0112R(APP)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Lukas Mandl (A9-0058/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0258)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 42)

Työvoiman muuttoliikkeen uudet lailliset väylät
Mietintö työvoiman muuttoliikkeen uusista laillisista väylistä [2020/2010(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0260)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 44)

Euroopan digitaalinen tulevaisuus: digitaaliset sisämarkkinat ja tekoälyn käyttö eurooppalaisten kuluttajien hyväksi
Mietintö Euroopan digitaalisen tulevaisuuden rakentamisesta: digitaalisten sisämarkkinoiden toiminnan esteiden poistaminen ja tekoälyn käytön parantaminen eurooppalaisten kuluttajien hyväksi [2020/2216(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Deirdre Clune (A9-0149/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0261)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 45)

Väestönkehityksen suunnanvaihto EU:n alueilla koheesiopolitiikan välineitä käyttäen
Mietintö väestönkehityksen suunnanvaihdosta EU:n alueilla koheesiopolitiikan välineitä käyttäen [2020/2039(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Daniel Buda (A9-0061/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0248)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 32)

EU:n sääntöjen vaikutukset työntekijöiden ja palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen: EU:n sisäinen työvoiman liikkuvuus työmarkkinatarpeiden ja taitojen yhteensovittamisen välineenä
Mietintö EU:n sääntöjen vaikutuksista työntekijöiden ja palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen: EU:n sisäinen työvoiman liikkuvuus työmarkkinatarpeiden ja taitojen yhteensovittamisen välineenä [2020/2007(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Radan Kanev (A9-0066/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0249)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 33)

Edistyksen vauhdittaminen ja eriarvoisuuden torjuminen aidsin poistamiseksi kansanterveydellisenä uhkana vuoteen 2030 mennessä
Päätöslauselmaesitys B9-0263/2021

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0250)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 34)


5. Data Protection Commissioner v. Maximillian Schrems ja Facebook Ireland ("Schrems II") - asia C-311/18 - Henkilötietojen riittävä suoja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Data Protection Commissioner v. Maximillian Schrems ja Facebook Ireland ("Schrems II") - asia C-311/18 (2020/2789(RSP))

Neuvoston ja komission julkilausumat: Henkilötietojen riittävä suoja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (2021/2594(RSP))

Ana Paula Zacarias (neuvoston puheenjohtaja) ja Didier Reynders (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Tom Vandenkendelaere PPE-ryhmän puolesta, Juan Fernando López Aguilar S&D-ryhmän puolesta, Moritz Körner Renew-ryhmän puolesta, Marco Campomenosi ID-ryhmän puolesta, Gwendoline Delbos-Corfield Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Assita Kanko ECR-ryhmän puolesta.

(jatkoa keskustelulle: istunnon pöytäkirja 20.5.2021, kohta 8)


6. Kiinan vastapakotteet EU:n yhteisöille ja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenille (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Kiinan vastapakotteet EU:n yhteisöille ja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenille (2021/2644(RSP))

Keskustelu käytiin 28. huhtikuuta 2021 (istunnon pöytäkirja 28.4.2021, kohta 11).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Pedro Marques, Marek Belka, Sven Mikser S&D-ryhmän puolesta Kiinan vastapakotteista EU:n yhteisöille ja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenille (2021/2644(RSP)) (B9-0269/2021)

- Idoia Villanueva Ruiz The Left -ryhmän puolesta Kiinan vastapakotteista EU:n yhteisöille ja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenille (2021/2644(RSP)) (B9-0270/2021)

- Reinhard Bütikofer, Markéta Gregorová, Viola Von Cramon-Taubadel, Sara Matthieu, Francisco Guerreiro, Alice Kuhnke, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Jakop G. Dalunde, Anna Cavazzini, Yannick Jadot, Saskia Bricmont Verts/ALE-ryhmän puolesta Kiinan vastapakotteista EU:n yhteisöille ja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenille (2021/2644(RSP)) (B9-0271/2021)

- Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Nicolae Ştefănuță, Marie-Pierre Vedrenne, Emma Wiesner Renew-ryhmän puolesta Kiinan vastapakotteista EU:n yhteisöille ja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenille (2021/2644(RSP)) (B9-0273/2021)

- Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta Kiinan vastapakotteista EU:n yhteisöille ja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenille (2021/2644(RSP)) (B9-0274/2021)

- Michael Gahler, Radosław Sikorski, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, Christophe Hansen PPE-ryhmän puolesta Kiinan vastapakotteista EU:n yhteisöille ja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenille (2021/2644(RSP)) (B9-0275/2021).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.5.2021, kohta 7 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 20.5.2021, kohta 14 (lopullinen äänestys).

Äänestystulosten ilmoittaminen: istunnon pöytäkirja 20.5.2021, kohta 12 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 20.5.2021, kohta 20 (lopullinen äänestys).


7. Ensimmäiset äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

Haitin tilanne
Yhteinen päätöslauselmaesitys, joka korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0282/2021, B9-0284/2021, B9-0285/2021, B9-0286/2021 ja B9-0287/2021 ja jonka ovat työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättäneet Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Andrey Kovatchev, Antonio López-Istúriz White, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Róża Thun und Hohenstein, David Lega, Seán Kelly, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Janina Ochojska, Loucas Fourlas, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Stelios Kympouropoulos, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil ja Ioan-Rareş Bogdan PPE-ryhmän puolesta, Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Hannes Heide ja Łukasz Kohut S&D-ryhmän puolesta, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță ja Ramona Strugariu Renew-ryhmän puolesta, Hannah Neumann, Caroline Roose ja Salima Yenbou Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Raffaele Fitto, Joanna Kopcińska, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Carlo Fidanza ja Witold Jan Waszczykowski ECR-ryhmän puolesta, Marisa Matias The Left -ryhmän puolesta ja Fabio Massimo Castaldo Haitin tilanteesta (2021/2694(RSP)) (RC-B9-0282/2021)

Tšadin tilanne
Yhteinen päätöslauselmaesitys, joka korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0290/2021, B9-0292/2021, B9-0293/2021, B9-0294/2021 ja B9-0295/2021 ja jonka ovat työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättäneet Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Andrey Kovatchev, Antonio López-Istúriz White, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Seán Kelly, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Janina Ochojska, Loucas Fourlas, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Stelios Kympouropoulos, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil ja Ioan-Rareş Bogdan PPE-ryhmän puolesta, Pedro Marques, Andrea Cozzolino ja Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta, Michèle Rivasi, Salima Yenbou, Hannah Neumann ja Mounir Satouri Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Raffaele Fitto, Witold Jan Waszczykowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk ja Carlo Fidanza ECR-ryhmän puolesta ja Fabio Massimo Castaldo Tšadin tilanteesta (2021/2695(RSP)) (RC-B9-0290/2021)

Ympäristö: Århusin yleissopimusta koskeva asetus ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin 6 päivänä syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/2006 muuttamisesta [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Kiinan vastapakotteet EU:n yhteisöille ja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenille
Yhteinen päätöslauselmaesitys, joka korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0269/2021, B9-0271/2021, B9-0273/2021, B9-0274/2021 ja B9-0275/2021 ja jonka ovat työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättäneet Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima ja Radosław Sikorskin PPE-ryhmän puolesta, Pedro Marques, Marek Belka ja Sven Mikser S&D-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans, Malik Azmani, Engin Eroglu, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Moritz Körner, Javier Nart, Samira Rafaela, Nicolae Ştefănuță ja Marie-Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Francisco Guerreiro, Eleonora Evi, Yannick Jadot, Tineke Strik, Henrike Hahn, Hannah Neumann, Alice Kuhnke, Pär Holmgren, Jakop G. Dalunde, Sara Matthieu, Markéta Gregorová, Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Mounir Satouri, David Cormand, Viola Von Cramon-Taubadel ja Gwendoline Delbos-Corfield Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Nicola Procaccini, Carlo Fidanza ja Eugen Jurzyca ECR-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo ja Tiziana Beghin Kiinan vastapakotteista EU:n yhteisöille ja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenille (2021/2644(RSP)) (RC-B9-0269/2021)

Data Protection Commissioner v. Maximillian Schrems ja Facebook Ireland ("Schrems II") - asia C-311/18
Päätöslauselmaesitys B9-0267/2021

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopullinen äänestys seuraavasta asiakirjasta:

Henkilötietojen riittävä suoja Yhdistyneessä kuningaskunnassa
Päätöslauselmaesitys B9-0268/2021.

Äänestykset olivat avoinna klo 11.00 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 13.00 (istunnon pöytäkirja 20.5.2021, kohta 12).


8. Data Protection Commissioner v. Maximillian Schrems ja Facebook Ireland ("Schrems II") - asia C-311/18 - Henkilötietojen riittävä suoja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (jatkoa keskustelulle)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Data Protection Commissioner v. Maximillian Schrems ja Facebook Ireland ("Schrems II") - asia C-311/18 (2020/2789(RSP))

Neuvoston ja komission julkilausumat: Henkilötietojen riittävä suoja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (2021/2594(RSP))

(keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 20.5.2021, kohta 5)

Puheenvuorot: Cornelia Ernst The Left -ryhmän puolesta, Jeroen Lenaers, Marina Kaljurand, Virginie Joron, Adam Bielan, Clare Daly, Seán Kelly, Paul Tang, Tomislav Sokol ja Katarina Barley.

Puhetta johti
varapuhemies Ewa KOPACZ

Puheenvuorot: Barbara Thaler, Bettina Vollath, Pablo Arias Echeverría ja Michiel Hoogeveen.

Puheenvuorot: Didier Reynders (komission jäsen) ja Ana Paula Zacarias (neuvoston puheenjohtaja).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Juan Fernando López Aguilar LIBE-valiokunnan puolesta Euroopan unionin tuomioistuimen 16. heinäkuuta 2020 antamasta tuomiosta – Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland Ltd ja Maximillian Schrems (”Schrems II”), asia C-311/18 (2020/2789(RSP)) (B9-0267/2021)

- Tom Vandenkendelaere ja Jeroen Lenaers PPE-ryhmän puolesta ja Assita Kanko ja Nicola Procaccini ECR-ryhmän puolesta henkilötietojen riittävästä suojasta Yhdistyneessä kuningaskunnassa (2021/2594(RSP)) (B9-0268/2021)

- Juan Fernando López Aguilar LIBE-valiokunnan puolesta henkilötietojen riittävästä suojasta Yhdistyneessä kuningaskunnassa (2021/2594(RSP)) (B9-0272/2021).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.5.2021, kohta 7 (tarkistukset B9-0267/2021 ja lopullinen äänestys B9-0268/2021); istunnon pöytäkirja 20.5.2021, kohta 14 (tarkistukset B9-0272/2021 ja lopullinen äänestys B9-0267/2021); istunnon pöytäkirja 21.5.2021, kohta 3 (lopullinen äänestys B9-0272/2021)

Äänestystulosten ilmoittaminen: 20. toukokuuta 2021 (tarkistukset B9-0267/2021 ja lopullinen äänestys B9-0268/2021); istunnon pöytäkirja 20.5.2021, kohta 20 (tarkistukset B9-0272/2021 ja lopullinen äänestys B9-0267/2021); istunnon pöytäkirja 21.5.2021, kohta 5 (lopullinen äänestys B9-0272/2021).


9. Romanien tasa-arvo, osallisuus ja osallistuminen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Romanien tasa-arvo, osallisuus ja osallistuminen (2021/2689(RSP))

Ana Paula Zacarias (neuvoston puheenjohtaja) ja Helena Dalli (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Peter Pollák PPE-ryhmän puolesta, Juan Fernando López Aguilar S&D-ryhmän puolesta, Anna Júlia Donáth Renew-ryhmän puolesta, Mara Bizzotto ID-ryhmän puolesta, Romeo Franz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Joachim Stanisław Brudziński ECR-ryhmän puolesta, Clare Daly The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Miroslav Radačovský, Loránt Vincze, Evin Incir, Dragoş Pîslaru, Joachim Kuhs, Sylwia Spurek, Angel Dzhambazki, Eugenia Rodríguez Palop, Delara Burkhardt, Maite Pagazaurtundúa, Maria Grapini ja Lívia Járóka (puhemies palautti ilman mikrofonia esitettyjen huomautusten johdosta mieliin puheenvuoroja koskevat, tämänhetkiseen pandemiatilanteeseen liittyvät voimassa olevat määräykset ja lisäsi aikovansa keskustella asiasta parlamentin puhemiehen kanssa).

Puheenvuorot: Helena Dalli ja Ana Paula Zacarias.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


10. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 19.5.2021, kohta 21.)


10.1. Sotavankien tilanne Armenian ja Azerbaidžanin viimeisimmän konfliktin jälkeen

Päätöslauselmaesitykset B9-0277/2021, B9-0278/2021, B9-0279/2021, B9-0280/2021, B9-0281/2021 ja B9-0288/2021 (2021/2693(RSP))

Andrey Kovatchev, Isabel Santos, Petras Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Pernando Barrena Arza ja Charlie Weimers esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Tom Vandenkendelaere PPE-ryhmän puolesta, Marina Kaljurand S&D-ryhmän puolesta, Ilhan Kyuchyuk Renew-ryhmän puolesta, Silvia Sardone ID-ryhmän puolesta ja Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Katarina BARLEY

Puheenvuorot: Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná The Left -ryhmän puolesta, François-Xavier Bellamy, Klemen Grošelj, Tomasz Piotr Poręba, Lars Patrick Berg, Peter van Dalen, Clara Ponsatí Obiols, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas ja sitoutumaton Fabio Massimo Castaldo.

Helena Dalli (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.5.2021, kohta 14.

Äänestystulosten ilmoittaminen: istunnon pöytäkirja 20.5.2021, kohta 20.


10.2. Haitin tilanne

Päätöslauselmaesitykset B9-0282/2021, B9-0283/2021, B9-0284/2021, B9-0285/2021, B9-0286/2021 ja B9-0287/2021 (2021/2694(RSP))

Seán Kelly, Hannes Heide, Nathalie Loiseau, Caroline Roose, Jadwiga Wiśniewska ja Marisa Matias esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta, Stéphane Bijoux Renew-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sabrina Pignedoli, Javi López ja Izaskun Bilbao Barandica.

Josep Borrell Fontelles (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.5.2021, kohta 7 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 20.5.2021, kohta 14 (lopullinen äänestys).

Äänestystulosten ilmoittaminen: istunnon pöytäkirja 20.5.2021, kohta 12 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 20.5.2021, kohta 20 (lopullinen äänestys).


10.3. Tšadin tilanne

Päätöslauselmaesitykset B9-0289/2021, B9-0290/2021, B9-0291/2021, B9-0292/2021, B9-0293/2021, B9-0294/2021 ja B9-0295/2021 (2021/2695(RSP))

Željana Zovko, Maria Arena, Jan-Christoph Oetjen, Mounir Satouri, Assita Kanko ja Miguel Urbán Crespo esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: François-Xavier Bellamy PPE-ryhmän puolesta, Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta, Nathalie Loiseau Renew-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Seán Kelly ja Krzysztof Hetman.

Josep Borrell Fontelles (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 20.5.2021, kohta 7 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 20.5.2021, kohta 14 (lopullinen äänestys).

Äänestystulosten ilmoittaminen: istunnon pöytäkirja 20.5.2021, kohta 12 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 20.5.2021, kohta 20 (lopullinen äänestys).

(Istunto keskeytettiin klo 12.47.)


11. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 13.06.


12. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Haitin tilanne
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0282/2021

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUS

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0252)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 36)

Tšadin tilanne
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0290/2021

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0253)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 37)

Ympäristö: Århusin yleissopimusta koskeva asetus ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin 6 päivänä syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/2006 muuttamisesta [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0254)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 38)

Kiinan vastapakotteet EU:n yhteisöille ja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenille
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0269/2021

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Hylättiin
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 39)

Data Protection Commissioner v. Maximillian Schrems ja Facebook Ireland ("Schrems II") - asia C-311/18
Päätöslauselmaesitys B9-0267/2021

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0256)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 40)

Henkilötietojen riittävä suoja Yhdistyneessä kuningaskunnassa
Päätöslauselmaesitys B9-0268/2021

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 46)

Puheenvuorot:

Christian Doleschal (esittelijä) pyysi työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan nojalla seuraavan asian palauttamista asiasta vastaavaan valiokuntaan:

- Ympäristö: Århusin yleissopimusta koskeva asetus (2020/0289(COD)).

Tästä pyynnöstä äänestetään komission ehdotuksesta toimitettavan lopullisen äänestyksen jälkeen (istunnon pöytäkirja 20.5.2021, kohta 20).

(Istunto keskeytettiin klo 13.11.)


Puhetta johti
varapuhemies Pedro SILVA PEREIRA

13. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 13.45.


14. Toiset äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

Henkilötietojen riittävä suoja Yhdistyneessä kuningaskunnassa
Päätöslauselmaesitys B9-0272/2021.

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopulliset äänestykset seuraavista asiakirjoista:

Sotavankien tilanne Armenian ja Azerbaidžanin viimeisimmän konfliktin jälkeen
Yhteinen päätöslauselmaesitys, joka korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0277/2021, B9-0278/2021, B9-0279/2021, B9-0281/2021 ja B9-0288/2021 ja jonka ovat työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättäneet Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Tom Vandenkendelaere, Andrius Kubilius, Peter van Dalen, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Seán Kelly, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Stelios Kympouropoulos, Luděk Niedermayer ja Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta, Pedro Marques, Andrea Cozzolino ja Isabel Santos S&D-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță ja Ramona Strugariu Renew-ryhmän puolesta, Viola Von Cramon-Taubadel ja Hannah Neumann Verts/ALE-ryhmän puolesta, Pernando Barrena Arza ja Idoia Villanueva Ruiz The Left -ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo, Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos ja Assita Kanko sotavankien tilanteesta Armenian ja Azerbaidžanin viimeisimmän konfliktin jälkeen (2021/2693(RSP)) (RC-B9-0277/2021)

Haitin tilanne
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0282/2021

Tšadin tilanne
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0290/2021

Ympäristö: Århusin yleissopimusta koskeva asetus ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin 6 päivänä syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/2006 muuttamisesta [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Kiinan vastapakotteet EU:n yhteisöille ja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenille
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0269/2021

Data Protection Commissioner v. Maximillian Schrems ja Facebook Ireland ("Schrems II") - asia C-311/18
Päätöslauselmaesitys B9-0267/2021

Parlamentin oikeus tiedonsaantiin meneillään olevasta jäsenvaltioiden elpymis- ja palautumissuunnitelmien arvioinnista
Päätöslauselmaesitys B9-0276/2021

Euroopan unionin perusoikeusvirasto: väliaikainen mietintö
Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 168/2007 muuttamisesta [2020/0112R(APP)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Lukas Mandl (A9-0058/2021)

Yritysten vastuu ympäristövahingoista
Mietintö yritysten vastuusta ympäristövahingoista [2020/2027(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Antonius Manders (A9-0112/2021)

Työvoiman muuttoliikkeen uudet lailliset väylät
Mietintö työvoiman muuttoliikkeen uusista laillisista väylistä [2020/2010(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021)

Euroopan digitaalinen tulevaisuus: digitaaliset sisämarkkinat ja tekoälyn käyttö eurooppalaisten kuluttajien hyväksi
Mietintö Euroopan digitaalisen tulevaisuuden rakentamisesta: digitaalisten sisämarkkinoiden toiminnan esteiden poistaminen ja tekoälyn käytön parantaminen eurooppalaisten kuluttajien hyväksi [2020/2216(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Deirdre Clune (A9-0149/2021).

Äänestykset olivat avoinna klo 15.00 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 16.30 (istunnon pöytäkirja 20.5.2021, kohta 20).

(Istunto keskeytettiin klo 13.46.)


Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

15. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 14.30.


16. Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Itävallan toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön Harald Vilimskyn koskemattomuuden pidättämiseksi, jotta tätä vastaan voidaan käynnistää alustava tutkinta.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


17. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies ilmoitti, että parlamentin puhemies on vastaanottanut ECR-ryhmältä seuraavan päätöksen valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanon muuttamisesta:

EMPL-valiokunta: Anna Zalewska

Päätös tulee voimaan tänään.


18. Hiljan esiintyneen keväthallan vakavat vaikutukset hedelmän- ja viininviljelijöihin (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys O-000032/2021 – Norbert Lins AGRI-valiokunnan puolesta komissiolle: Hiljan esiintyneen keväthallan vakavat vaikutukset hedelmä- ja viininviljelijöihin (B9-0016/2021)

Norbert Lins esitteli kysymyksen.

Janusz Wojciechowski (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Herbert Dorfmann PPE-ryhmän puolesta, Paolo De Castro S&D-ryhmän puolesta, Irène Tolleret Renew-ryhmän puolesta, Elena Lizzi ID-ryhmän puolesta, Claude Gruffat Verts/ALE-ryhmän puolesta, Krzysztof Jurgiel ECR-ryhmän puolesta, Mick Wallace The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Ivan Vilibor Sinčić, Anne Sander, Clara Aguilera, Hilde Vautmans, Joachim Kuhs, Dorien Rookmaker, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Eric Andrieu, Lucia Vuolo, Franc Bogovič, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Tonino Picula ja César Luena.

Janusz Wojciechowski käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 15.51.)


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

19. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 16.30.


20. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Henkilötietojen riittävä suoja Yhdistyneessä kuningaskunnassa
Päätöslauselmaesitys B9-0272/2021

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0262)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 46)

Sotavankien tilanne Armenian ja Azerbaidžanin viimeisimmän konfliktin jälkeen
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0277/2021

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0251)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 35)

(Päätöslauselmaesitys B9-0280/2021 raukesi.)

Haitin tilanne
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0282/2021

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0252)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 36)

Tšadin tilanne
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0290/2021

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0253)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 37)

(Päätöslauselmaesitykset B9-0289/2021 ja B9-0291/2021 raukesivat.)

Ympäristö: Århusin yleissopimusta koskeva asetus ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin 6 päivänä syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/2006 muuttamisesta [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0254)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 38)

VALIOKUNTAKÄSITTELYYN PALAUTTAMISTA KOSKEVA PYYNTÖ

Hyväksyttiin NHÄ:ssä (613 puolesta, 51 vastaan, 29 tyhjää)

Kiinan vastapakotteet EU:n yhteisöille ja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenille
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0269/2021

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0255)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 39)

(Päätöslauselmaesitys B9-0270/2021 raukesi.)

Data Protection Commissioner v. Maximillian Schrems ja Facebook Ireland ("Schrems II") - asia C-311/18
Päätöslauselmaesitys B9-0267/2021

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0256)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 40)

Parlamentin oikeus tiedonsaantiin meneillään olevasta jäsenvaltioiden elpymis- ja palautumissuunnitelmien arvioinnista
Päätöslauselmaesitys B9-0276/2021

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0257)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 41)

Euroopan unionin perusoikeusvirasto: väliaikainen mietintö
Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 168/2007 muuttamisesta [2020/0112R(APP)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Lukas Mandl (A9-0058/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0258)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 42)

Yritysten vastuu ympäristövahingoista
Mietintö yritysten vastuusta ympäristövahingoista [2020/2027(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Antonius Manders (A9-0112/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0259)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 43)

Työvoiman muuttoliikkeen uudet lailliset väylät
Mietintö työvoiman muuttoliikkeen uusista laillisista väylistä [2020/2010(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (LIBE-valiokunta)

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0260)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 44)

Euroopan digitaalinen tulevaisuus: digitaaliset sisämarkkinat ja tekoälyn käyttö eurooppalaisten kuluttajien hyväksi
Mietintö Euroopan digitaalisen tulevaisuuden rakentamisesta: digitaalisten sisämarkkinoiden toiminnan esteiden poistaminen ja tekoälyn käytön parantaminen eurooppalaisten kuluttajien hyväksi [2020/2216(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Deirdre Clune (A9-0149/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0261)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 45)


21. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Äänestysselitysten enimmäispituus voi poikkeuksellisesti olla 400 sanaa.


22. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset kirjataan asiakirjaan ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka on istunnon pöytäkirjan liitteenä ja saatavilla parlamentin verkkosivustolla. Ne mainitaan vain tiedoksi eivätkä ne muuta täysistunnossa ilmoitettua äänestystulosta.

Asiakirjaa päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan istuntojakson jälkeen.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


23. Vetoomukset

Vetoomukset 0433-21 – 0505-21 on merkitty luetteloon 20. toukokuuta 2021 ja lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 226 artiklan 9 ja 10 kohdan mukaisesti.

Puhemies lähetti työjärjestyksen 226 artiklan 15 kohdan mukaisesti 20. toukokuuta 2021 asiasta vastaavaan valiokuntaan sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, jotka eivät ole Euroopan unionin kansalaisia ja joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka ei ole missään jäsenvaltiossa, parlamentille esittämät vetoomukset.


24. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) muilta toimielimiltä:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1628 muuttamisesta tiettyjä tehoalueeltaan 56–130 kW:n ja yli 300 kW:n moottoreilla varustettuja koneita koskevien siirtymäsäännösten osalta covid-19-kriisin vaikutusten huomioon ottamiseksi (COM(2021)0254 - C9-0185/2021 - 2021/0129(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

IMCO

2) jäseniltä:

- Mathilde Androuët, Nicolas Bay, Aurélia Beigneux, Dominique Bilde, Annika Bruna, Jean-Paul Garraud, France Jamet, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Jérôme Rivière ja André Rougé. Päätöslauselmaesitys jäsenvaltioiden keskitetyn, yhteentoimivan järjestelmän perustamisesta, joka sisältää ilman huoltajaa olevilta laittomilta alaikäisiltä maahanmuuttajilta heidän Euroopan unioniin saapumisensa yhteydessä kerätyt henkilötiedot ja biometriset tiedot (B9-0215/2021)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Anna Bonfrisco. Päätöslauselmaesitys tarpeesta vahvistaa sosiaalista mediaa koskevat säännöt demokraattisen järjestelmän suojelemiseksi (B9-0216/2021)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ITRE, CULT

- Thierry Mariani. Päätöslauselmaesitys Hirak-liikkeestä ja Algerian tilanteesta (B9-0217/2021)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

LIBE

- Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova ja Lucia Vuolo. Päätöslauselmaesitys tavaroiden ja palvelujen rajoittamattomasta liikkuvuudesta Brennersolassa (B9-0218/2021)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

- Margarita de la Pisa Carrión. Päätöslauselmaesitys raskaana olevien naisten suojelusta ja tukemisesta (B9-0260/2021)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

FEMM

lausuntoa varten:

EMPL, ENVI


25. Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä

Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 47 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 12. toukokuuta 2021)

CONT-valiokunta

- EU:n raportointi-, seuranta- ja tarkastustoiminnan digitalisaatio (2021/2054(INL))

(puheenjohtajakokouksen päätös 16. lokakuuta 2019)

AFCO-valiokunta

- Luonnos Euroopan parlamentin asetukseksi Euroopan oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista ja päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom kumoamisesta (2021/2053(INL))

Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 12. toukokuuta 2021)

ECON-valiokunta

- Euroopan keskuspankki – vuosikertomus 2021 (2021/2063(INI))

- Euroalueen talouspolitiikka 2021 (2021/2061(INI))
(lausuntoa varten: BUDG)

EMPL-valiokunta

- Euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikka 2021 (2021/2062(INI))

JURI-valiokunta

- Lapsen oikeuksien suojelu siviili-, hallinto- ja perheoikeudellisissa menettelyissä (2021/2060(INI))
(lausuntoa varten: PETI)

CULT-valiokunta

- EU:n urheilupolitiikka: arviointi ja mahdolliset etenemistavat (2021/2058(INI))

- Kulttuurin, koulutuksen, tiedotusvälineiden ja urheilun rooli rasismin torjunnassa (2021/2057(INI))

PECH-valiokunta

- Pienimuotoisen kalastuksen tilanne EU:ssa ja tulevaisuudennäkymät (2021/2056(INI))
(lausuntoa varten: EMPL)

AFET-valiokunta

- Vähemmistöjen vainoaminen vakaumuksen tai uskonnon perusteella (2021/2055(INI))

(puheenjohtajakokouksen päätös 29. huhtikuuta 2021)

CULT-valiokunta

- Kohti digitaalista julkista tilaa Euroopassa (2021/2047(INI))
(lausuntoa varten: IMCO, JURI (työjärjestyksen 57 artikla))

TRAN-valiokunta

- Kestävää ja älykästä liikkuvuutta koskeva strategia (2021/2046(INI))
(lausuntoa varten: ENVI (työjärjestyksen 57 artikla), ITRE, JURI, FEMM)

Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 118 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 12. toukokuuta 2021)

AFET-valiokunta

- Korruptio ja ihmisoikeudet (2021/2066(INI))

- Suositus neuvostolle EUH:n toiminnan tarkastelemisesta ja entistä vahvemmasta EU:sta maailmassa (2021/2065(INI))

- Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Libyan tilanteesta (2021/2064(INI))


26. Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 56 artikla)

CULT-valiokunta

- Oikeudenmukaiset ja kilpaillut markkinat digitaalialalla (Digitaalisia markkinoita koskeva säädös) (COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO
lausuntoa varten: ECON
(työjärjestyksen 57 artikla), ITRE (työjärjestyksen 57 artikla), TRAN, CULT, JURI, LIBE

ENVI-valiokunta

- Asetus paristoista ja käytetyistä paristoista, direktiivin 2006/66/EY kumoamisesta ja asetuksen (EU) 2019/1020 muuttamisesta (COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 57 artikla), IMCO (työjärjestyksen 57 artikla), TRAN


27. Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 57 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 29. huhtikuuta 2021)

CULT-valiokunta

- Kohti digitaalista julkista tilaa Euroopassa (2021/2047(INI))
(lausuntoa varten: IMCO, JURI (työjärjestyksen 57 artikla))

TRAN-valiokunta

- Kestävää ja älykästä liikkuvuutta koskeva strategia (2021/2046(INI))
(lausuntoa varten: ENVI (työjärjestyksen 57 artikla), ITRE, JURI, FEMM)

IMCO-valiokunta

- Kilpailulliset ja oikeudenmukaiset markkinat digitaalialalla (digimarkkinasäädös) (COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD))
(lausuntoa varten: ECON (työjärjestyksen 57 artikla), ITRE (työjärjestyksen 57 artikla), TRAN, CULT, JURI, LIBE)

- Digitaalisten palvelujen sisämarkkinat (digipalvelusäädös) sekä direktiivin 2000/31/EY muuttaminen (COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD))
(lausuntoa varten: ECON, ITRE (työjärjestyksen 57 artikla), TRAN, CULT, JURI (työjärjestyksen 57 artikla), LIBE (työjärjestyksen 57 artikla), FEMM)

ITRE-valiokunta

- Toimenpiteet yhteisen korkeatasoisen kyberturvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa ja direktiivin (EU) 2016/1148 kumoaminen (COM(2020)0823 - C9-0422/2020 - 2020/0359(COD))
(lausuntoa varten: AFET, ECON, IMCO, TRAN, CULT, LIBE (työjärjestyksen 57 artikla))

ENVI-valiokunta

- Asetus paristoista ja käytetyistä paristoista, direktiivin 2006/66/EY kumoamisesta ja asetuksen (EU) 2019/1020 muuttamisesta (COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD))
(lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 57 artikla), IMCO (työjärjestyksen 57 artikla), TRAN)


28. Hyväksyntämenettely (työjärjestyksen 105 artikla)

Mietinnöt, joihin sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, ja jotka koskevat hyväksyntämenettelyä (työjärjestyksen 105 artiklan 2 kohta)

(valiokuntien puheenjohtajakokouksen ilmoitus 27. huhtikuuta 2021)

PECH-valiokunta

- Euroopan unionin sekä Grönlannin hallituksen ja Tanskan hallituksen välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ja sen täytäntöönpanopöytäkirja (2021/0037M(NLE) - 2021/0037(NLE))
(lausuntoa varten: BUDG)


29. Työjärjestyksen muuttaminen (työjärjestyksen 237 artikla)

AFCO-valiokunta

- Työjärjestyksen 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230 ja 235 artiklan sekä liitteen V muuttaminen ja uuden 106 a artiklan lisääminen (2021/2048(REG))


30. Valiokunta-aloitteisten mietintöjen otsikon muuttaminen

(puheenjohtajakokouksen päätös 29. huhtikuuta 2021)

AFET-valiokunta

Uusi otsikko: Suositus neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 75. ja 76. istunnon johdosta (2020/2128(INI))

(puheenjohtajakokouksen päätös 12. toukokuuta 2021)

AFET-valiokunta

Uusi otsikko: Monenvälisiin joukkotuhoaseiden asevalvonta- ja aseistariisuntajärjestelmiin liittyvät haasteet ja näkymät (2020/2001(INI))


31. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista vahvistettiin (ks. Esityslista PE 693.081/OJVE).


32. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 16.35.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melchior Karen, Metsola Roberta, Michels Martina, Mikser Sven, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Oetjen Jan-Christoph, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Estyneet:

Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

Covid-19-pandemian vuoksi on otettu käyttöön etä-äänestysjärjestelmä (ks. 20. maaliskuuta 2020 tehty puhemiehistön päätös äänestysohjeista 3. toukokuuta 2004 tehdyn päätöksen täydentämisestä). Äänestykseen osallistuneiden jäsenten nimet ilmoitetaan asiakirjassa ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka liitetään istuntopöytäkirjaan ja on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.

Päivitetty viimeksi: 23. syyskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö