Kazalo 
Zapisnik
XML 195kPDF 301kWORD 77k
Četrtek, 20. maj 2021 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Članstvo v političnih skupinah
 3.Sestava odborov in delegacij
 4.Razglasitev izidov glasovanja
 5.Data Protection Commissioner proti Facebook Ireland Limited in Maximillianu Schremsu („Schrems II) - Zadeva C-311/18 - Ustrezno varstvo osebnih podatkov v Združenem kraljestvu (razprava)
 6.Kitajski povračilni ukrepi proti subjektom EU, poslancem Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov (vloženi predlogi resolucij)
 7.Prvi čas glasovanja
 8.Data Protection Commissioner proti Facebook Ireland Limited in Maximillianu Schremsu („Schrems II) - Zadeva C-311/18 - Ustrezno varstvo osebnih podatkov v Združenem kraljestvu (nadaljevanje razprave)
 9.Enakost, vključevanje in udeležba Romov (razprava)
 10.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
10.1.Vojni ujetniki po nedavnem konfliktu med Armenijo in Azerbajdžanom
  
10.2.Razmere na Haitiju
  
10.3.Razmere v Čadu
 11.Nadaljevanje seje
 12.Razglasitev izidov glasovanja
 13.Nadaljevanje seje
 14.Drugi čas glasovanja
 15.Nadaljevanje seje
 16.Zahteva za odvzem imunitete
 17.Sestava odborov in delegacij
 18.Hude posledice nedavne spomladanske zmrzali za pridelovalce sadja in vinogradnike (razprava)
 19.Nadaljevanje seje
 20.Razglasitev izidov glasovanja
 21.Obrazložitve glasovanja
 22.Popravki in namere glasovanj
 23.Peticije
 24.Predložitev dokumentov
 25.Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil
 26.Spremembe napotitev na odbore (člen 56 Poslovnika)
 27.Pridruženi odbori (člen 57 Poslovnika)
 28.Postopek odobritve (člen 105 Poslovnika)
 29.Sprememba Poslovnika (člen 237 Poslovnika)
 30.Sprememba naslovov samoiniciativnih poročil
 31.Dnevni red naslednje seje
 32.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Marcel KOLAJA
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.04.


2. Članstvo v političnih skupinah

Lucia Ďuriš Nicholsonová ni več članica skupine ECR in se je 20. maja 2021 priključila skupini Renew.


3. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je sporočil, da je predsednik Parlamenta od skupin Renew in ID prejel naslednje odločitve, ki spreminjajo sestavo odborov in delegacij:

odbor AFET: Maximilian Krah

odbor EMPL: Lucia Ďuriš Nicholsonová namesto Samire Rafaela

pododbor DROI: Maximilian Krah

pododbor SEDE: Maximilian Krah

Delegacija pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU: Lucia Ďuriš Nicholsonová

Te odločitve začnejo veljati na današnji dan.


4. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide glasovanja:

Agencija Evropske unije za temeljne pravice: vmesno poročilo
Vmesno poročilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 168/2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice [2020/0112R(APP)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Lukas Mandl (A9-0058/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0258)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 42)

Nove poti za zakonite delovne migracije
Poročilo o novih poteh za zakonite delovne migracije [2020/2010(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0260)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 44)

Digitalna prihodnost Evrope: enotni digitalni trg in uporaba umetne inteligence za evropske potrošnike
Poročilo o oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope: odprava ovir za delovanje enotnega digitalnega trga in izboljšana uporaba umetne inteligence za evropske potrošnike [2020/2216(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Deirdre Clune (A9-0149/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0261)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 45)

Kako spremeniti demografske trende v regijah EU z instrumenti kohezijske politike
Poročilo o tem, kako spremeniti demografske trende v regijah EU z instrumenti kohezijske politike [2020/2039(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Daniel Buda (A9-0061/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2021)0248)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 32)

Vpliv pravil EU o prostem gibanju delavcev in prostem pretoku storitev: mobilnost delovne sile v EU kot orodje za usklajevanje potreb in ponudbe na trgu delovne sile
Poročilo o vplivu pravil EU o prostem gibanju delavcev in prostem pretoku storitev: mobilnost delovne sile v EU kot orodje za usklajevanje potreb in ponudbe na trgu delovne sile [2020/2007(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Radan Kanev (A9-0066/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2021)0249)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 33)

Pospešitev napredka in odpravljanje neenakosti, da aids od leta 2030 ne bo več javnozdravstvena grožnja
Predlog resolucije B9-0263/2021

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2021)0250)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 34)


5. Data Protection Commissioner proti Facebook Ireland Limited in Maximillianu Schremsu („Schrems II) - Zadeva C-311/18 - Ustrezno varstvo osebnih podatkov v Združenem kraljestvu (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Data Protection Commissioner proti Facebook Ireland Limited in Maximillianu Schremsu („Schrems II) - Zadeva C-311/18 (2020/2789(RSP))

Izjavi Sveta in Komisije: Ustrezno varstvo osebnih podatkov v Združenem kraljestvu (2021/2594(RSP))

Ana Paula Zacarias (predsedujoča Svetu) in Didier Reynders (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Tom Vandenkendelaere v imenu skupine PPE, Juan Fernando López Aguilar v imenu skupine S&D, Moritz Körner v imenu skupine Renew, Marco Campomenosi v imenu skupine ID, Gwendoline Delbos-Corfield v imenu skupine Verts/ALE, in Assita Kanko v imenu skupine ECR.

(Nadaljevanje razprave: točka 8 zapisnika z dne 20.5.2021)


6. Kitajski povračilni ukrepi proti subjektom EU, poslancem Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpresednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politko: Kitajski povračilni ukrepi proti subjektom EU, poslancem Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov (2021/2644(RSP))

Razprava je potekala dne 28. aprila 2021 (točka 11 zapisnika z dne 28.4.2021).

Predlogi resolucije, vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

- Pedro Marques, Marek Belka, Sven Mikser, v imenu skupine S&D, o kitajskih povračilnih ukrepih proti subjektom EU, poslancem Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov (2021/2644(RSP)) (B9-0269/2021);

- Idoia Villanueva Ruiz, v imenu skupine The Left, o kitajskih povračilnih ukrepih proti subjektom EU, poslancem Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov (2021/2644(RSP)) (B9-0270/2021);

- Reinhard Bütikofer, Markéta Gregorová, Viola Von Cramon-Taubadel, Sara Matthieu, Francisco Guerreiro, Alice Kuhnke, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Jakop G. Dalunde, Anna Cavazzini, Yannick Jadot, Saskia Bricmont, v imenu skupine Verts/ALE, o kitajskih povračilnih ukrepih proti subjektom EU, poslancem Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov (2021/2644(RSP)) (B9-0271/2021);

- Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Nicolae Ştefănuță, Marie-Pierre Vedrenne, Emma Wiesner, v imenu skupine Renew, o kitajskih povračilnih ukrepih proti subjektom EU, poslancem Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov (2021/2644(RSP)) (B9-0273/2021);

- Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Bert-Jan Ruissen, Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Adam Bielan, v imenu skupine ECR, o kitajskih povračilnih ukrepih proti subjektom EU, poslancem Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov (2021/2644(RSP)) (B9-0274/2021);

- Michael Gahler, Radosław Sikorski, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, Christophe Hansen, v imenu skupine PPE, o kitajskih povračilnih ukrepih proti subjektom EU, poslancem Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov (2021/2644(RSP)) (B9-0275/2021).

Glasovanje: točka 7 zapisnika z dne 20.5.2021 (predlogi sprememb); točka 14 zapisnika z dne 20.5.2021 (končno glasovanje).

Objava izidov glasovanja: točka 12 zapisnika z dne 20.5.2021 (predlogi sprememb); točka 20 zapisnika z dne 20.5.2021 (končno glasovanje).


7. Prvi čas glasovanja

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

Razmere na Haitiju
Skupni predlog resolucije, vložen v skladu s členomoma 144(5) in 132(4) Poslovnika, ki nadomešča predloge resolucij B9-0282/2021, B9-0284/2021, B9-0285/2021, B9-0286/2021 in B9-0287/2021, ki so jih vložili Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Andrey Kovatchev, Antonio López-Istúriz White, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Róża Thun und Hohenstein, David Lega, Seán Kelly, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Janina Ochojska, Loucas Fourlas, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Stelios Kympouropoulos, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil in Ioan-Rareş Bogdan, v imenu skupine PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Hannes Heide in Łukasz Kohut, v imenu skupine S&D, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță in Ramona Strugariu, v imenu skupine Renew, Hannah Neumann, Caroline Roose in Salima Yenbou, v imenu skupine Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Raffaele Fitto, Joanna Kopcińska, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Carlo Fidanza in Witold Jan Waszczykowski, v imenu skupine ECR, Marisa Matias, v imenu skupine The Left, in Fabio Massimo Castaldo, o razmerah na Haitiju (2021/2694(RSP)) (RC-B9-0282/2021);

Razmere v Čadu
Skupni predlog resolucije, vložen v skladu s členoma 144(5) in 132(4) Poslovnika, ki nadomešča predloge resolucij B9-0290/2021, B9-0292/2021, B9-0293/2021, B9-0294/2021 in B9-0295/2021, ki so jih vložili Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Andrey Kovatchev, Antonio López-Istúriz White, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Seán Kelly, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Janina Ochojska, Loucas Fourlas, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Stelios Kympouropoulos, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil in Ioan-Rareş Bogdan, v imenu skupine PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino in Maria Arena, v imenu skupine S&D, Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, v imenu skupine Renew, Michèle Rivasi, Salima Yenbou, Hannah Neumann in Mounir Satouri, v imenu skupine Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Raffaele Fitto, Witold Jan Waszczykowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk in Carlo Fidanza, v imenu skupine ECR, in Fabio Massimo Castaldo, o razmerah v Čadu (2021/2695(RSP)) (RC-B9-0290/2021);

Okolje: Aarhuška uredba ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Christian Doleschal (A9-0152/2021);

Kitajski povračilni ukrepi proti subjektom EU, poslancem Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov
Skupni predlog resolucije, vložen v skladu s členom 132(2) in (4) Poslovnika, ki nadomešča predloge resolucij B9-0269/2021, B9-0271/2021, B9-0273/2021, B9-0274/2021 in B9-0275/2021, ki so jih vložili Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima in Radosław Sikorskin, v imenu skupine PPE, Pedro Marques, Marek Belka in Sven Mikser, v imenu skupine S&D, Hilde Vautmans, Malik Azmani, Engin Eroglu, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Moritz Körner, Javier Nart, Samira Rafaela, Nicolae Ştefănuță in Marie-Pierre Vedrenne, v imenu skupine Renew, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Francisco Guerreiro, Eleonora Evi, Yannick Jadot, Tineke Strik, Henrike Hahn, Hannah Neumann, Alice Kuhnke, Pär Holmgren, Jakop G. Dalunde, Sara Matthieu, Markéta Gregorová, Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Mounir Satouri, David Cormand, Viola Von Cramon-Taubadel in Gwendoline Delbos-Corfield, v imenu skupine Verts/ALE, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Nicola Procaccini, Carlo Fidanza in Eugen Jurzyca, v imenu skupine ECR, Fabio Massimo Castaldo in Tiziana Beghin o kitajskih povračilnih ukrepih proti subjektom EU, poslancem Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov (2021/2644(RSP)) (RC-B9-0269/2021);

Data Protection Commissioner proti Facebook Ireland Limited in Maximillianu Schremsu („Schrems II) - Zadeva C-311/18
Predlog resolucije B9-0267/2021.

Parlament bo izvedel končno glasovanje o:

Ustrezno varstvo osebnih podatkov v Združenem kraljestvu
Predlog resolucije B9-0268/2021.

Glasovanje je odprto do 11.00.

Glasovanje se je začelo.

Izidi glasovanja bodo objavljeni ob 13.00 (točka 12 zapisnika z dne 20.5.2021).


8. Data Protection Commissioner proti Facebook Ireland Limited in Maximillianu Schremsu („Schrems II) - Zadeva C-311/18 - Ustrezno varstvo osebnih podatkov v Združenem kraljestvu (nadaljevanje razprave)

Izjavi Sveta in Komisije: Data Protection Commissioner proti Facebook Ireland Limited in Maximillianu Schremsu („Schrems II) - Zadeva C-311/18 (2020/2789(RSP))

Izjavi Sveta in Komisije: Ustrezno varstvo osebnih podatkov v Združenem kraljestvu (2021/2594(RSP))

(Začetek razprave: točka 5 zapisnika z dne 20.5.2021)

Govorili so Cornelia Ernst, v imenu skupine The Left, Jeroen Lenaers, Marina Kaljurand, Virginie Joron, Adam Bielan, Clare Daly, Seán Kelly, Paul Tang, Tomislav Sokol in Katarina Barley.

PREDSEDSTVO: Ewa KOPACZ
podpredsednica

Govorili so Barbara Thaler, Bettina Vollath, Pablo Arias Echeverría in Michiel Hoogeveen.

Govorila sta Didier Reynders (član Komisije) in Ana Paula Zacarias (predsedujoča Svetu).

Predlogi resolucije, vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

- Juan Fernando López Aguilar, v imenu odbora LIBE, o sodbi Sodišča Evropske unije z dne 16. julija 2020 v zadevi Data Protection Commissioner proti Facebook Ireland Limited in Maximillianu Schremsu (zadeva Schrems II), zadeva C-311/18 (2020/2789(RSP)) (B9-0267/2021);

- Tom Vandenkendelaere in Jeroen Lenaers, v imenu skupine PPE ter Assita Kanko in Nicola Procaccini, v imenu skupine ECR, o ustreznem varstvu osebnih podatkov v Združenem kraljestvu (2021/2594(RSP)) (B9-0268/2021);

- Juan Fernando López Aguilar, v imenu odbora LIBE, o ustreznem varstvu osebnih podatkov v Združenem kraljestvu (2021/2594(RSP)) (B9-0272/2021).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7 zapisnika z dne 20.5.2021 (predlogi sprememb B9-0267/2021 in končno glasovanje B9-0268/2021); točka 14 zapisnika z dne 20.5.2021 (predlogi sprememb B9-0272/2021 in končno glasovanje B9-0267/2021); točka 3 zapisnika z dne 21.5.2021 (končno glasovanje B9-0272/2021)

Objava izidov glasovanja: točka 12 zapisnika z dne 20.5.2021 (predlogi sprememb B9-0267/2021 in končno glasovanje B9-0268/2021); točka 20 zapisnika z dne 20.5.2021 (predlogi sprememb B9-0272/2021 in končno glasovanje B9-0267/2021); točka 5 zapisnika z dne 21.5.2021 (končno glasovanje B9-0272/2021).


9. Enakost, vključevanje in udeležba Romov (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Enakost, vključevanje in udeležba Romov (2021/2689(RSP))

Ana Paula Zacarias (predsedujoča Svetu) in Helena Dalli (članica Komisije) sta podali izjavi.

Govorili so Peter Pollák v imenu skupine PPE, Juan Fernando López Aguilar v imenu skupine S&D, Anna Júlia Donáth v imenu skupine Renew, Mara Bizzotto v imenu skupine ID, Romeo Franz v imenu skupine Verts/ALE, Joachim Stanisław Brudziński v imenu skupine ECR, Clare Daly v imenu skupine The Left, Miroslav Radačovský (samostojni poslanec), Loránt Vincze, Evin Incir, Dragoş Pîslaru, Joachim Kuhs, Sylwia Spurek, Angel Dzhambazki, Eugenia Rodríguez Palop, Delara Burkhardt, Maite Pagazaurtundúa, Maria Grapini in Lívia Járóka (zaradi izjave ob izklopljenem mikrofonu je predsedujoča spomnila na določbe o razpravah, ki veljajo v času pandemije, in dodala, da bo vprašanje obravnavala skupaj s predsednikom).

Govorili sta Helena Dalli in Ana Paula Zacarias.

Razprava se je zaključila.


10. Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej: točka 21 zapisnika z dne 19.5.2021.)


10.1. Vojni ujetniki po nedavnem konfliktu med Armenijo in Azerbajdžanom

Predlog resolucije B9-0277/2021, B9-0278/2021, B9-0279/2021, B9-0280/2021, B9-0281/2021 in B9-0288/2021 (2021/2693(RSP))

Andrey Kovatchev, Isabel Santos, Petras Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Pernando Barrena Arza in Charlie Weimers so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Tom Vandenkendelaere v imenu skupine PPE, Marina Kaljurand v imenu skupine S&D, Ilhan Kyuchyuk v imenu skupine Renew, Silvia Sardone v imenu skupine ID in Jordi Solé v imenu skupine Verts/ALE .

PREDSEDSTVO: Katarina BARLEY
podpredsednica

Govorili so Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Kateřina Konečná v imenu skupine The Left, François-Xavier Bellamy, Klemen Grošelj, Tomasz Piotr Poręba, Lars Patrick Berg, Peter van Dalen, Clara Ponsatí Obiols, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas in samostojni poslanec Fabio Massimo Castaldo.

Govorila je Helena Dalli (član Komisije) v imenu podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanjo in varnostno politiko.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14 zapisnika z dne 20.5.2021.

Objava izidov glasovanja: točka 20 zapisnika z dne 20.5.2021.


10.2. Razmere na Haitiju

predlogi resolucij B9-0282/2021, B9-0283/2021, B9-0284/2021, B9-0285/2021, B9-0286/2021 in B9-0287/2021 (2021/2694(RSP))

Seán Kelly, Hannes Heide, Nathalie Loiseau, Caroline Roose, Jadwiga Wiśniewska in Marisa Matias so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D, Stéphane Bijoux v imenu skupine Renew, samostojna poslanka Sabrina Pignedoli, Javi López in Izaskun Bilbao Barandica.

Govoril je Josep Borrell Fontelles (podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7 zapisnika z dne 20.5.2021 (predlogi sprememb); točka 14 zapisnika z dne 20.5.2021 (končno glasovanje).

Objava izidov glasovanja: točka 12 zapisnika z dne 20.5.2021 (predlogi sprememb); točka 20 zapisnika z dne 20.5.2021 (končno glasovanje).


10.3. Razmere v Čadu

predlogi resolucij B9-0289/2021, B9-0290/2021, B9-0291/2021, B9-0292/2021, B9-0293/2021, B9-0294/2021 in B9-0295/2021 (2021/2695(RSP))

Željana Zovko, Maria Arena, Jan-Christoph Oetjen, Mounir Satouri, Assita Kanko in Miguel Urbán Crespo so predstavili predloge resolucij.

Govorili so François-Xavier Bellamy v imenu skupine PPE, Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D, Nathalie Loiseau v imenu skupine Renew, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR, Seán Kelly in Krzysztof Hetman.

Govoril je Josep Borrell Fontelles (podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7 zapisnika z dne 20.5.2021 (predlogi sprememb); točka 14 zapisnika z dne 20.5.2021 (končno glasovanje).

Objava izidov glasovanja: točka 12 zapisnika z dne 20.5.2021 (predlogi sprememb); točka 20 zapisnika z dne 20.5.2021 (končno glasovanje).

(Seja je bila prekinjena ob 12.47.)


11. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 13.06.


12. Razglasitev izidov glasovanja

Predsedujoča je prebrala izide glasovanja:

Razmere na Haitiju
Skupni predlog resolucije RC-B9-0282/2021

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SPREMEMBE

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0252)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 36)

Razmere v Čadu
Skupni predlog resolucije RC-B9-0290/2021

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0253)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 37)

Okolje: Aarhuška uredba ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0254)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 38)

Kitajski povračilni ukrepi proti subjektom EU, poslancem Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov
Skupni predlog resolucije RC-B9-0269/2021

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Zavrnjeno
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 39)

Data Protection Commissioner proti Facebook Ireland Limited in Maximillianu Schremsu („Schrems II) - Zadeva C-311/18
Predlog resolucije B9-0267/2021

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0256)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 40)

Ustrezno varstvo osebnih podatkov v Združenem kraljestvu
Predlog resolucije B9-0268/2021

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 46)

Govori

Christian Doleschal (poročevalec) je zahteval, da se v skladu s členom 59(4) Poslovnika naslednja zadeva vrne pristojnemu odboru:

- Okolje: Aarhuška uredba (2020/0289(COD)).

O tej zahtevi se bo glasovavalo po končnem glasovanju o predlogu Komisije (točka 20 zapisnika z dne 20.5.2021).

(Seja je bila prekinjena ob 13.11.)


PREDSEDSTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredsednik

13. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 13.45.


14. Drugi čas glasovanja

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

Ustrezno varstvo osebnih podatkov v Združenem kraljestvu
Predlog resolucije B9-0272/2021.

Parlament bo izvedel končno glasovanje o:

Vojni ujetniki po nedavnem konfliktu med Armenijo in Azerbajdžanom
Skupni predlog resolucije v skladu s členoma 144(5) in 132(4) Poslovnika, ki nadomešča predloge resolucij B9-0277/2021, B9-0278/2021, B9-0279/2021, B9-0281/2021 in B9-0288/2021, ki ga vlagajo Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Tom Vandenkendelaere, Andrius Kubilius, Peter van Dalen, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Seán Kelly, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Stelios Kympouropoulos, Luděk Niedermayer in Jiří Pospíšil v imenu skupine PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino in Isabel Santos v imenu skupine S&D, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță in Ramona Strugariu v imenu skupine Renew, Viola Von Cramon-Taubadel in Hannah Neumann v imenu skupine Verts/ALE, Pernando Barrena Arza in Idoia Villanueva Ruiz v imenu skupine The Left, Fabio Massimo Castaldo, Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos in Assita Kanko o vojnih ujetnikih po nedavnem konfliktu med Armenijo in Azerbajdžanom (2021/2693(RSP)) (RC-B9-0277/2021);

Razmere na Haitiju
Skupni predlog resolucije RC-B9-0282/2021;

Razmere v Čadu
Skupni predlog resolucije RC-B9-0290/2021;

Okolje: Aarhuška uredba ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Christian Doleschal (A9-0152/2021);

Kitajski povračilni ukrepi proti subjektom EU, poslancem Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov
Skupni predlog resolucije RC-B9-0269/2021;

Data Protection Commissioner proti Facebook Ireland Limited in Maximillianu Schremsu („Schrems II) - Zadeva C-311/18
Predlog resolucije B9-0267/2021;

Pravica Parlamenta do obveščenosti v zvezi s tekočo oceno nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost
Predlog resolucije B9-0276/2021;

Agencija Evropske unije za temeljne pravice: vmesno poročilo
Vmesno poročilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 168/2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice [2020/0112R(APP)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Lukas Mandl (A9-0058/2021);

Odgovornost podjetij za okoljsko škodo
Poročilo o odgovornosti podjetij za okoljsko škodo [2020/2027(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Antonius Manders (A9-0112/2021);

Nove poti za zakonite delovne migracije
Poročilo o novih poteh za zakonite delovne migracije [2020/2010(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021);

Digitalna prihodnost Evrope: enotni digitalni trg in uporaba umetne inteligence za evropske potrošnike
Poročilo o oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope: odprava ovir za delovanje enotnega digitalnega trga in izboljšana uporaba umetne inteligence za evropske potrošnike [2020/2216(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Deirdre Clune (A9-0149/2021).

Glasovanje je odprto do 15.00.

Glasovanje se je začelo.

Izidi glasovanja bodo objavljeni ob 16.30 (točka 20 zapisnika z dne 20.5.2021).

(Seja je bila prekinjena ob 13.46.)


PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

15. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 14.30.


16. Zahteva za odvzem imunitete

Pristojni avstrijski organi so vložili zahtevo za odvzem imunitete Haraldu Vilimskyju v okviru začetka predhodne preiskave proti njemu.

Zahteva je bila v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


17. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je sporočil, da je predsednik Parlamenta od skupine ECR prejel naslednjo odločitev, ki spreminja sestavo odborov in delegacij:

odbor EMPL: Anna Zalewska

Ta odločitev začne veljati na današnji dan.


18. Hude posledice nedavne spomladanske zmrzali za pridelovalce sadja in vinogradnike (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor O-000032/2021, ki ga je postavil Norbert Lins v imenu odbora AGRI Komisiji: Hude posledice nedavne spomladanske zmrzali za pridelovalce sadja in vinogradnike (B9-0016/2021)

Norbert Lins je predstavil vprašanje.

Janusz Wojciechowski (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Herbert Dorfmann v imenu skupine PPE, Paolo De Castro v imenu skupine S&D, Irène Tolleret v imenu skupine Renew, Elena Lizzi v imenu skupine ID, Claude Gruffat v imenu skupine Verts/ALE, Krzysztof Jurgiel v imenu skupine ECR, Mick Wallace v imenu skupine The Left, Ivan Vilibor Sinčić (samostojni poslanec), Anne Sander, Clara Aguilera, Hilde Vautmans, Joachim Kuhs, Dorien Rookmaker, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Eric Andrieu, Lucia Vuolo, Franc Bogovič, Isabel Carvalhais, Carmen Avram, Tonino Picula in César Luena.

Govoril je Janusz Wojciechowski.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila prekinjena ob 15.51.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

19. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 16.30.


20. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide glasovanja:

Ustrezno varstvo osebnih podatkov v Združenem kraljestvu
Predlog resolucije B9-0272/2021

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2021)0262)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 46)

Vojni ujetniki po nedavnem konfliktu med Armenijo in Azerbajdžanom
Skupni predlog resolucije RC-B9-0277/2021

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2021)0251)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 35)

(Predlog resolucije B9-0280/2021 je brezpredmeten.)

Razmere na Haitiju
Skupni predlog resolucije RC-B9-0282/2021

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2021)0252)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 36)

Razmere v Čadu
Skupni predlog resolucije RC-B9-0290/2021

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2021)0253)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 37)

(Predlogi resolucij B9-0289/2021 in B9-0291/2021 so brezpredmetni.)

Okolje: Aarhuška uredba ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto (P9_TA(2021)0254)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 38)

ZAHTEVA ZA VRNITEV ODBORU

Sprejeto s PG (613 za, 51 proti, 29 vzdržanih)

Kitajski povračilni ukrepi proti subjektom EU, poslancem Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov
Skupni predlog resolucije RC-B9-0269/2021

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2021)0255)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 39)

(Predlog resolucije B9-0270/2021 je brezpredmeten.)

Data Protection Commissioner proti Facebook Ireland Limited in Maximillianu Schremsu („Schrems II) - Zadeva C-311/18
Predlog resolucije B9-0267/2021

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2021)0256)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 40)

Pravica Parlamenta do obveščenosti v zvezi s tekočo oceno nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost
Predlog resolucije B9-0276/2021

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2021)0257)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 41)

Agencija Evropske unije za temeljne pravice: vmesno poročilo
Vmesno poročilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 168/2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice [2020/0112R(APP)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Lukas Mandl (A9-0058/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2021)0258)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 42)

Odgovornost podjetij za okoljsko škodo
Poročilo o odgovornosti podjetij za okoljsko škodo [2020/2027(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Antonius Manders (A9-0112/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2021)0259)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 43)

Nove poti za zakonite delovne migracije
Poročilo o novih poteh za zakonite delovne migracije [2020/2010(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE (odbor LIBE)

Sprejeto (P9_TA(2021)0260)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 44)

Digitalna prihodnost Evrope: enotni digitalni trg in uporaba umetne inteligence za evropske potrošnike
Poročilo o oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope: odprava ovir za delovanje enotnega digitalnega trga in izboljšana uporaba umetne inteligence za evropske potrošnike [2020/2216(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Deirdre Clune (A9-0149/2021)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2021)0261)
(Priloga „Izidi glasovanj“, točka 45)


21. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Izjemoma bodo sprejete obrazložitve glasovanja, ki niso daljše kot 400 besed.


22. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj se nahajajo v dokumentu “Izidi poimenskega glasovanja”, ki je priložen zapisniku zasedanja, in so na voljo na spletišču Parlamenta. Navedeni so samo informativno in ne spreminjajo izida glasovanja, ki je razglašen na plenarni seji.

Dokument se redno posodablja največ dva tedna po zadnjem dnevu delnega zasedanja.

Po tem roku je seznam popravkov in namer glasovanja dokončen in se predloži v prevajanje in objavo v Uradnem listu.


23. Peticije

Peticije št. 0433-21 do 0505-21 so bile dne 20. maja 2021 vpisane v register in v skladu s členom 226(9) in (10) Poslovnika posredovane pristojnemu odboru.

Predsednik je sporočil, da je v skladu z določbami člena 226(15) Poslovnika 20. maja 2021 pristojnemu odboru posredoval peticije, ki so jih na Evropski parlament naslovile fizične ali pravne osebe, ki niso niti državljani Evropske unije niti ne prebivajo ali nimajo statutarnega sedeža v eni izmed držav članic.


24. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od drugih institucij

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1628 v zvezi s prehodnimi določbami za nekatero mehanizacijo, opremljeno z motorji v razponu moči med 56 kW in 130 kW ter z močjo nad 300 kW, za obravnavo posledic krize zaradi COVID-19 (COM(2021)0254 - C9-0185/2021 - 2021/0129(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 145(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

IMCO

2) od poslancev Parlamenta

- Mathilde Androuët, Nicolas Bay, Aurélia Beigneux, Dominique Bilde, Annika Bruna, Jean-Paul Garraud, France Jamet, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Jérôme Rivière in André Rougé. Predlog resolucije o vzpostavitvi centraliziranega in interoperabilnega sistema v državah članicah, ki vsebuje osebne in biometrične podatke o mladoletnikih brez spremstva, zbrane ob njihovem nezakonitem prihodu v Evropsko unijo (B9-0215/2021)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Anna Bonfrisco. Predlog resolucije o potrebi uvajanja pravil o družbenih medijih, da bi zaščitili demokratični sistem (B9-0216/2021)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

ITRE, CULT

- Thierry Mariani. Predlog resolucije o gibanju Hirak in razmerah v Alžiriji (B9-0217/2021)

posredovano

pristojni odbor :

AFET

mnenje :

LIBE

- Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova in Lucia Vuolo. Predlog resolucije o prostem pretoku blaga in storitev na brennerskem prelazu (B9-0218/2021)

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

- Margarita de la Pisa Carrión. Predlog resolucije o zaščiti in podpori za nosečnice (B9-0260/2021)

posredovano

pristojni odbor :

FEMM

mnenje :

EMPL, ENVI


25. Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil

Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil (člen 47 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 12. maja 2021)

odbor CONT

- Digitalizacija evropskega poročanja, spremljanja in revizije (2021/2054(INL))

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16. oktobra 2019)

odbor AFCO

- Osnutek uredbe Evropskega parlamenta o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut evropskega varuha človekovih pravic), in razveljavitvi sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom (2021/2053(INL))

Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 12. maja 2021)

odbor ECON

- Evropska centralna banka – letno poročilo za leto 2021 (2021/2063(INI))

- Ekonomske politike euroobmočja v letu 2021 (2021/2061(INI))
(mnenje: BUDG)

odbor EMPL

- Politika zaposlovanja in socialna politika v euroobmočju za leto 2021 (2021/2062(INI))

odbor JURI

- Varstvo otrokovih pravic v postopkih civilnega, upravnega in družinskega prava (2021/2060(INI))
(mnenje: PETI)

odbor CULT

- Športna politika EU: ocena in možne poti naprej (2021/2058(INI))

- Vloga kulture, izobraževanja, medijev in športa v boju proti rasizmu (2021/2057(INI))

odbor PECH

- Položaj malega ribolova v EU in obeti za prihodnost (2021/2056(INI))
(mnenje: EMPL)

odbor AFET

- Preganjanje manjšin zaradi njihovega prepričanja ali vere (2021/2055(INI))

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 29. aprila 2021)

odbor CULT

- Evropskemu digitalnemu javnemu prostoru naproti (2021/2047(INI))
(mnenje: IMCO, JURI (člen 57 Poslovnika))

odbor TRAN

- Strategija za trajnostno in pametno mobilnost (2021/2046(INI))
(mnenje: ENVI (člen 57 Poslovnika), ITRE, JURI, FEMM)

Sklep o pripravi samoiniciativnih poročil (člen 118 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 12. maja 2021)

odbor AFET

- Korupcija in človekove pravice (2021/2066(INI))

- Priporočilo Svetu o oceni delovanja Evropske službe za zunanje delovanje in za močnejšo EU v svetu (2021/2065(INI))

- Priporočilo Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o razmerah v Libiji (2021/2064(INI))


26. Spremembe napotitev na odbore (člen 56 Poslovnika)

odbor CULT

- Odprti in pravični trgi v digitalnem sektorju (akt o digitalnih trgih) (COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD))
posredovano pristojnemu odboru: IMCO
mnenje: ECON (člen 57 Poslovnika), ITRE (člen 57 Poslovnika), TRAN, CULT, JURI, LIBE

odbor ENVI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o baterijah in odpadnih baterijah, razveljavitvi Direktive 2006/66/ES in spremembi Uredbe (EU) 2019/1020 (COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD))
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: ITRE (člen 57 Poslovnika), IMCO (člen 57 Poslovnika), TRAN


27. Pridruženi odbori (člen 57 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 29. aprila 2021)

odbor CULT

- Evropskemu digitalnemu javnemu prostoru naproti (2021/2047(INI))
(mnenje: IMCO, JURI (člen 57 Poslovnika))

odbor TRAN

- Strategija za trajnostno in pametno mobilnost (2021/2046(INI))
(mnenje: ENVI (člen 57 Poslovnika), ITRE, JURI, FEMM)

odbor IMCO

- Odprti in pravični trgi v digitalnem sektorju (akt o digitalnih trgih) (COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD))
(mnenje: ECON (člen 57 Poslovnika), ITRE (člen 57 Poslovnika), TRAN, CULT, JURI, LIBE)

- Enotni trg digitalnih storitev (akt o digitalnih storitvah) in sprememba Direktive 2000/31/ES (COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD))
(mnenje: ECON, ITRE (člen 57 Poslovnika), TRAN, CULT, JURI (člen 57 Poslovnika), LIBE (člen 57 Poslovnika), FEMM)

odbor ITRE

- Ukrepi za visoko skupno raven kibernetske varnosti v Uniji in razveljavitev Direktive (EU) 2016/1148 (COM(2020)0823 - C9-0422/2020 - 2020/0359(COD))
(mnenje: AFET, ECON, IMCO, TRAN, CULT, LIBE (člen 57 Poslovnika))

odbor ENVI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o baterijah in odpadnih baterijah, razveljavitvi Direktive 2006/66/ES in spremembi Uredbe (EU) 2019/1020 (COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD))
(mnenje: ITRE (člen 57 Poslovnika), IMCO (člen 57 Poslovnika), TRAN)


28. Postopek odobritve (člen 105 Poslovnika)

Poročila s predlogom nezakonodajne resolucije, ki zadeva postopek odobritve (člen 105(2) Poslovnika)

(V skladu z obvestilom konference predsednikov odborov z dne 27. aprila 2021)

odbor PECH

- Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo na eni strani ter vlado Grenlandije in vlado Danske na drugi strani ter njegov protokol o izvajanju (2021/0037M(NLE) - 2021/0037(NLE))
(mnenje: BUDG)


29. Sprememba Poslovnika (člen 237 Poslovnika)

odbor AFCO

- Spremembe členov 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230 in 235 ter Priloge V Poslovnika Evropskega parlamenta ter vstavitev novega člena 106a (2021/2048(REG))


30. Sprememba naslovov samoiniciativnih poročil

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 29. aprila 2021)

odbor AFET

Nov naslov: Priporočilo Svetu o 75. in 76. zasedanju Generalne skupščine Organizacije združenih narodov (2020/2128(INI))

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 12. maja 2021)

odbor AFET

Nov naslov: Izzivi in obeti za režime večstranskega nadzora orožja za množično uničevanje in razorožitve (2020/2001(INI))


31. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 693.081/OJVE).


32. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 16.35.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melchior Karen, Metsola Roberta, Michels Martina, Mikser Sven, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Oetjen Jan-Christoph, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Opravičeni:

Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

Zaradi pandemije COVID-19 je bil vzpostavljen sistem glasovanja na daljavo (glej sklep predsedstva z dne 20. marca 2020, ki je dopolnil sklep z dne 3. maja 2004 o pravilih glasovanja). Imena poslancev, ki so sodelovali pri glasovanju, so navedena v dokumentu "Izidi poimenskega glasovanja", ki je priložen zapisniku seje in je na voljo na spletnem mestu Parlamenta.

Zadnja posodobitev: 23. september 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov