Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0001A(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0254/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/06/2021 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2021)0263

Protokoll
XML 16k
Tisdagen den 8 juni 2021 - Strasbourg

2. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Övergångsbestämmelser i syfte att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen (ändring av förordning (EU) 2016/1628)) ***I
[COM(2021)0254 - C9-0185/2021 - 2021/0129(COD)]

BEGÄRAN OM BRÅDSKANDE FÖRFARANDE

Det beslutades genom omröstning med namnupprop (662 röster för, 25 röster emot, 9 nedlagda röster) att det brådskande förfarandet skulle tillämpas.

Följdändringar avseende Etias: polissamarbete och rättsligt samarbete ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem och om ändring av förordning (EU) 2018/1862 och förordning (EU) 2019/816 [COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001A(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jeroen Lenaers (A9-0254/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2021)0263)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Följdändringar avseende Etias: gänser och viseringar ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem för Etias syften och om ändring av förordning (EU) 2018/1240, förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EU) 2017/2226 och förordning (EU) 2018/1861 [COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jeroen Lenaers (A9-0255/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2021)0264)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2020/003 DE/GMH Guss – Tyskland
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Tyskland – EGF/2020/003 DE/GMH Guss [COM(2021)0207 - C9-0156/2021 - 2021/0107(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jens Geier (A9-0189/2021)

(En majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0265)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2020/005 BE/Swissport - Belgien
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Belgien – EGF/2020/005 BE/Swissport [COM(2021)0212 – C9-0159/2021 – 2021/0109(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Olivier Chastel (A9-0188/2021)

(En majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0266)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2020/004 NL/ KLM - Nederländerna
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Nederländerna – EGF/2020/004 NL/ KLM [COM(2021)0226 – C9-0161/2021 – 2021/0115(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Monika Vana (A9-0187/2021)

(En majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0267)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2020/007 FI/Finnair – Finland
Betänkande om förslaget till Europarlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Finland – EGF/2020/007 FI/Finnair [COM(2021)0227 – C9-0162/2021 – 2021/0116(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Eero Heinäluoma (A9-0186/2021)

(En majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0268)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

Följdändringar avseende Etias: Ecris-TCN ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) 2019/816 och (EU) 2019/818 avseende fastställande av villkoren för åtkomst till andra EU-informationssystem för syften med anknytning till EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd [COM(2019)0003 - C9-0090/2021 - 2019/0001B(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0269)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

Senaste uppdatering: 1 december 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy