Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 8k
Úterý, 8. června 2021 - Štrasburk

3. Digitální certifikát EU COVID – občané Unie ***I – Digitální certifikát EU COVID – státní příslušníci třetích zemí ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (digitální zelený certifikát) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení během pandemie COVID-19 státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo oprávněným bydlištěm na území členských států (digitální zelený certifikát) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar

První rozprava se konala dne 28. dubna 2021 (bod 4 zápisu ze dne 28.4.2021).

První hlasování se konalo dne 28. dubna 2021 a věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání (bod 13 zápisu ze dne 28.4.2021).

Juan Fernando López Aguilar uvedl zprávy.

Vystoupil Didier Reynders (člen Komise).

Vystoupili: Jeroen Lenaers za skupinu PPE, Birgit Sippel za skupinu S&D, Sophia in 't Veld za skupinu Renew, Tineke Strik za skupinu Verts/ALE, Christine Anderson za skupinu ID (předsedající reagoval na výroky posledně jmenované poslankyně), Joachim Stanisław Brudziński za skupinu ECR, Cornelia Ernst za skupinu The Left, Mislav Kolakušić – nezařazený poslanec, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Simona Bonafè, José Ramón Bauzá Díaz, Tilly Metz, Simona Baldassarre, Jorge Buxadé Villalba, Silvia Modig, Kostas Papadakis, Paulo Rangel, Heléne Fritzon, Véronique Trillet-Lenoir, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Assita Kanko, Kateřina Konečná, Márton Gyöngyösi, Cristian-Silviu Buşoi, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Marcel Kolaja, Roman Haider, Michiel Hoogeveen, Balázs Hidvéghi, Lena Düpont, Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Cristian Terheş, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Nicola Danti, Beata Kempa, Dolors Montserrat, Sylvie Guillaume, Jan-Christoph Oetjen, Carlo Fidanza, Andrzej Halicki, Pablo Arias Echeverría, Tom Vandenkendelaere, Nathalie Colin-Oesterlé, Isabel Wiseler-Lima a Vladimír Bilčík.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Karlo Ressler, Massimiliano Salini a Daniel Buda.

Vystoupil Didier Reynders.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 22 zápisu ze dne 8.6.2021.

Oznámení výsledků hlasování: bod 3 zápisu ze dne 9.6.2021.

Poslední aktualizace: 1. prosince 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí