Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
XML 9k
2021. június 8., Kedd - Strasbourg

3. Uniós digitális Covid-igazolvány – uniós polgárok ***I - Uniós digitális Covid-igazolvány – harmadik országbeli állampolgárok ***I (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az oltásra, tesztelésre és gyógyultságra vonatkozó interoperábilis igazolványok (digitális zöldigazolvány) kibocsátásának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat [COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Juan Fernando López Aguilar

A Covid19-világjárvány idején a tagállamok területén jogszerűen élő és tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok számára kibocsátott interoperábilis oltási, tesztelési és gyógyultsági igazolvány (digitális zöldigazolvány) kiadásának, ellenőrzésének és elfogadásának keretrendszeréről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Juan Fernando López Aguilar

Az első vitára 2021. április 28-án került sor (2021.4.28-i jegyzőkönyv, 4. pont ).

Az első szavazásra 2021. április 28-án került sor, és a kérdést intézményközi tárgyalások céljából az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében visszautalták az illetékes bizottsághoz (2021.4.28-i jegyzőkönyv, 13. pont ).

Juan Fernando López Aguilar előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Didier Reynders (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jeroen Lenaers, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Birgit Sippel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Tineke Strik, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Christine Anderson, a(z) ID képviselőcsoport nevében (Az elnök reagál az utóbbi felszólalására), Joachim Stanisław Brudziński, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a The Left képviselőcsoport nevében, Mislav Kolakušić, független, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Simona Bonafè, José Ramón Bauzá Díaz, Tilly Metz, Simona Baldassarre, Jorge Buxadé Villalba, Silvia Modig, Kostas Papadakis, Paulo Rangel, Heléne Fritzon, Véronique Trillet-Lenoir, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Assita Kanko, Kateřina Konečná, Márton Gyöngyösi, Cristian-Silviu Buşoi, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Marcel Kolaja, Roman Haider, Michiel Hoogeveen, Balázs Hidvéghi, Lena Düpont, Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Cristian Terheş, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Nicola Danti, Beata Kempa, Dolors Montserrat, Sylvie Guillaume, Jan-Christoph Oetjen, Carlo Fidanza, Andrzej Halicki, Pablo Arias Echeverría, Tom Vandenkendelaere, Nathalie Colin-Oesterlé, Isabel Wiseler-Lima és Vladimír Bilčík.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Karlo Ressler, Massimiliano Salini és Daniel Buda.

Felszólal: Didier Reynders.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2021.6.8-i jegyzőkönyv, 22. pont .

A szavazás eredményeinek bejelentése: 2021.6.9-i jegyzőkönyv, 3. pont .

Utolsó frissítés: 2021. december 1.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat