Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 8k
Otrdiena, 2021. gada 8. jūnijs - Strasbūra

3. ES digitālais Covid sertifikāts: Savienības pilsoņi ***I - ES digitālais Covid sertifikāts: trešo valstu valstspiederīgie ***I (debates)
Stenogramma

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (digitālais zaļais sertifikāts) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Juan Fernando López Aguilar.

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai likumīgi dzīvo dalībvalstu teritorijā (digitālais zaļais sertifikāts) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Juan Fernando López Aguilar.

Pirmās debates notika 2021. gada 28. aprīlī (28.4.2021. protokola 4. punkts).

Pirmā balsošana notika 2021. gada 28. aprīlī, un jautājums saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas (28.4.2021. protokola 13. punkts).

Juan Fernando López Aguilar iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Didier Reynders (Komisijas loceklis).

Uzstājās Jeroen Lenaers PPE grupas vārdā, Birgit Sippel S&D grupas vārdā, Sophia in 't Veld grupas “Renew” vārdā, Tineke Strik Verts/ALE grupas vārdā, Christine Anderson ID grupas vārdā (sēdes vadītājs atbildēja uz pēdējās runātājas teikto), Joachim Stanisław Brudziński ECR grupas vārdā, Cornelia Ernst grupas “The Left” vārdā, Mislav Kolakušić, pie grupām nepiederošs deputāts, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Simona Bonafè, José Ramón Bauzá Díaz, Tilly Metz, Simona Baldassarre, Jorge Buxadé Villalba, Silvia Modig, Kostas Papadakis, Paulo Rangel, Heléne Fritzon, Véronique Trillet-Lenoir, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Assita Kanko, Kateřina Konečná, Márton Gyöngyösi, Cristian-Silviu Buşoi, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Marcel Kolaja, Roman Haider, Michiel Hoogeveen, Balázs Hidvéghi, Lena Düpont, Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Cristian Terheş, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Nicola Danti, Beata Kempa, Dolors Montserrat, Sylvie Guillaume, Jan-Christoph Oetjen, Carlo Fidanza, Andrzej Halicki, Pablo Arias Echeverría, Tom Vandenkendelaere, Nathalie Colin-Oesterlé, Isabel Wiseler-Lima un Vladimír Bilčík.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Karlo Ressler, Massimiliano Salini un Daniel Buda.

Uzstājās Didier Reynders.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.6.2021. protokola 22. punkts.

Balsošanas rezultātu paziņošana: 9.6.2021. protokola 3. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 1. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika