Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 8k
Torek, 8. junij 2021 - Strasbourg

3. Digitalno zeleno potrdilo EU – državljani Unije ***I - Digitalno zeleno potrdilo EU – državljani tretjih držav ***I (razprava)
Dobesedni zapis

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni za olajšanje prostega gibanja med pandemijo COVID-19 (digitalno zeleno potrdilo) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni za državljane tretjih držav, ki se zakonito zadržujejo ali zakonito prebivajo na ozemlju držav članic, med pandemijo COVID-19 (digitalno zeleno potrdilo) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar

Prva razprava je potekala 28. aprila 2021 (točka 4 zapisnika z dne 28.4.2021).

Prvo glasovanje je potekalo 28. aprila 2021, zadeva pa je bila v skladu s členom 59(4) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja (točka 13 zapisnika z dne 28.4.2021).

Juan Fernando López Aguilar je predstavil poročila.

Govoril je Didier Reynders (član Komisije).

Govorili so Jeroen Lenaers v imenu skupine PPE, Birgit Sippel v imenu skupine S&D, Sophia in 't Veld v imenu skupine Renew, Tineke Strik v imenu skupine Verts/ALE, Christine Anderson v imenu skupine ID (predsednik se je odzval na njegove besede), Joachim Stanisław Brudziński v imenu skupine ECR, Cornelia Ernst, v imenu skupine The Left, Mislav Kolakušić (samostojni poslanec), Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Simona Bonafè, José Ramón Bauzá Díaz, Tilly Metz, Simona Baldassarre, Jorge Buxadé Villalba, Silvia Modig, Kostas Papadakis, Paulo Rangel, Heléne Fritzon, Véronique Trillet-Lenoir, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Assita Kanko, Kateřina Konečná, Márton Gyöngyösi, Cristian-Silviu Buşoi, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Marcel Kolaja, Roman Haider, Michiel Hoogeveen, Balázs Hidvéghi, Lena Düpont, Javier Moreno Sánchez, Dragoş Tudorache, Cristian Terheş, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Nicola Danti, Beata Kempa, Dolors Montserrat, Sylvie Guillaume, Jan-Christoph Oetjen, Carlo Fidanza, Andrzej Halicki, Pablo Arias Echeverría, Tom Vandenkendelaere, Nathalie Colin-Oesterlé, Isabel Wiseler-Lima in Vladimír Bilčík.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Karlo Ressler, Massimiliano Salini in Daniel Buda.

Govoril je Didier Reynders.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 22 zapisnika z dne 8.6.2021.

Objava izidov glasovanja: točka 3 zapisnika z dne 9.6.2021.

Zadnja posodobitev: 1. december 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov