Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 2k
Tisdagen den 8 juni 2021 - Strasbourg

4. Läget i genomförandet av färdplanen för egna medel (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Läget i genomförandet av färdplanen för egna medel (2021/2739(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: José Manuel Fernandes för PPE-gruppen, Eider Gardiazabal Rubial för S&D-gruppen, Valérie Hayer för Renew-gruppen, David Cormand för Verts/ALE-gruppen, Joachim Kuhs för ID-gruppen, Bogdan Rzońca, för ECR-gruppen, Dimitrios Papadimoulis, för The Left-gruppen, Siegfried Mureşan och Margarida Marques.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.23 på grund av ett tekniskt problem med ljudsystemet i kammaren.)

(Fortsättning på debatten: punkt 6 i protokollet av den 8.6.2021)

Senaste uppdatering: 1 december 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy