Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 2k
Вторник, 8 юни 2021 г. - Страсбург

6. Актуално състояние на изпълнението на пътната карта за собствените ресурси (продължeние на разискването)
CRE

Изявление на Комисията: Актуално състояние на изпълнението на пътната карта за собствените ресурси (2021/2739(RSP))

(Начало на разискването: точка 4 от протокола от 8.6.2021 г.)

Изказаха се Luis Garicano, Rasmus Andresen, Antonio Maria Rinaldi, Michiel Hoogeveen, João Ferreira, Karlo Ressler, Pierre Larrouturou, Jérôme Rivière, Paul Tang и Jonás Fernández.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 15 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност