Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 3k
Вторник, 8 юни 2021 г. - Страсбург

7. Контрол от страна на Европейския парламент върху текущата оценка на националните планове за възстановяване и устойчивост, извършвана от Комисията и Съвета (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Контрол от страна на Европейския парламент върху текущата оценка на националните планове за възстановяване и устойчивост, извършвана от Комисията и Съвета (2021/2738(RSP))

Ana Paula Zacarias (действащ председател на Съвета) и Ursula von der Leyen (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Siegfried Mureşan, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Luis Garicano, от името на групата Renew, Damian Boeselager, от името на групата Verts/ALE, Gunnar Beck, от името на групата ID, Johan Van Overtveldt, от името на групата ECR, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата The Left, Tamás Deutsch, независим член на ЕП, Markus Ferber и Eider Gardiazabal Rubial.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pedro SILVA PEREIRA
Заместник-председател

Изказаха се Valérie Hayer, Ernest Urtasun, Antonio Maria Rinaldi, Eugen Jurzyca и José Gusmão.

(Продължение на разискването: точка 9 от протокола от 8.6.2021 г.)

Последно осъвременяване: 15 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност