Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 3k
Tirsdag den 8. juni 2021 - Strasbourg

7. Parlamentets kontrol med Kommissionens og Rådets igangværende vurdering af de nationale genopretnings- og resiliensplaner (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Parlamentets kontrol med Kommissionens og Rådets igangværende vurdering af de nationale genopretnings- og resiliensplaner (2021/2738(RSP))

Ana Paula Zacarias (formand for Rådet) og Ursula von der Leyen (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Siegfried Mureşan for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Luis Garicano for Renew-Gruppen, Damian Boeselager for Verts/ALE-Gruppen, Gunnar Beck for ID-Gruppen, Johan Van Overtveldt for ECR-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis, for The Left-Gruppen, Tamás Deutsch, løsgænger, Markus Ferber og Eider Gardiazabal Rubial.

FORSÆDE: Pedro SILVA PEREIRA
næstformand

Talere: Valérie Hayer, Ernest Urtasun, Antonio Maria Rinaldi, Eugen Jurzyca og José Gusmão.

(Fortsættelsen af forhandlingen: punkt 9 i protokollen af 8.6.2021)

Seneste opdatering: 1. december 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik