Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 3k
Dinsdag 8 juni 2021 - Straatsburg

7. Toetsing door het Parlement van de lopende beoordeling door de Commissie en de Raad van de nationale plannen voor herstel en veerkracht (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Toetsing door het Parlement van de lopende beoordeling door de Commissie en de Raad van de nationale plannen voor herstel en veerkracht (2021/2738(RSP))

Ana Paula Zacarias (fungerend voorzitter van de Raad) en Ursula von der Leyen (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Siegfried Mureşan, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Luis Garicano, namens de Renew-Fractie, Damian Boeselager, namens de Verts/ALE-Fractie, Gunnar Beck, namens de ID-Fractie, Johan Van Overtveldt, namens de ECR-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de Fractie The Left, Tamás Deutsch, niet-fractiegebonden lid, Markus Ferber en Eider Gardiazabal Rubial.

VOORZITTER: Pedro SILVA PEREIRA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Valérie Hayer, Ernest Urtasun, Antonio Maria Rinaldi, Eugen Jurzyca en José Gusmão.

(Voortzetting van het debat: punt 9 van de notulen van 8.6.2021)

Laatst bijgewerkt op: 1 december 2021Juridische mededeling - Privacybeleid